Zuidwillemsvaart komt dichterbij


De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart 2010 aangegeven dat het kabinet door kan gaan met met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om ‘s-Hertogenbosch. Dit betekent dat er met de aanleg van het 9 kilometer lange kanaal kan worden gestart. De discussie of het kanaal om de stad ‘s-Hertogenbosch aangelegd zou mogen worden, liep al tientallen jaren. Deze positieve uitspraak van de Raad van State is dan ook een doorbraak. De nieuwe Zuid-Willemvaart vormt straks een belangrijk onderdeel van hun logistiek. Vanaf 2015 hoeven grote schepen niet meer door de historische binnenstad van ‘s-Hertogenbosch te varen.

Dat komt de leefbaarheid van de stad ‘s-Hertogenbosch ten goede, de omleiding stuiten op veel weerstand bij milieugroepen die vinden dat de natuur er onnodig schade onder lijdt. De Brabantse Milieufederatie had daarom een zaak aangespannen, met de Bossche Milieugroep en een groot aantal inwoners en bedrijven uit de regio. Die zaak verloren ze afgelopen maand, een binnenvaartschip kan 1000 vrachtwagens vervangen die nu dagelijks door het land moeten. De kortere aansluiting op de maas is ook weer goed voor het milieu.

Zuidwillemsvaart huidige (2) en nieuwe trace (1)

Wat heeft dit alles met HSV- Ons Genoegen Maaspoort te maken, de redactie gaat in een van de bestuursvergaderingen zeker vragen of het nog aan te leggen kanaal mogelijk ook tot onze viswateren kan gaan behoren. De eerste contacten met Rijkswaterstaat hebben al plaats gevonden en we kunnen zeker niet te vroeg zijn. De plannen zijn in zeer ver gevorderd stadium en op het trace zijn sommige zaken al klaar, er is een doorgang gemaakt onder de A59 (afbeelding links) ter hoogte van Hintham waar het kanaal kort langs zal komen.

Het nieuwe kanaal dat deels langs de A2 richting Empel zal gaan en zal bij een van de 5 wielen aan de Empelse dijk aansluiten op de maas zoals op de afbeelding duidelijk is aangegeven.