Witvis- Wedstrijd reglement

Het wedstrijdreglement voor de witviswedstrijden is als volgt opgesteld:

Witviswedstrijden worden gehouden aan verschillende wateren, in geval van een wedstrijd gehouden aan de Noorderplas dan vissen de wedstrijddeelnemers vanaf de zones 2, 3, 4, 5, en 6.

 • Het tijdstip voor de wedstrijden wordt vastgesteld door de wedstrijdcommissie;
 • Duur van de wedstrijd wordt van te voren aangegeven;
 • Één uur voor aanvang wedstrijd verzamelen op locatie tenzij wedstrijdcommissie van te voren in overleg met de vissers anders beslist;
 • Voor-voeren op de Noorderplas is daags voor de wedstrijd toegestaan echter uitsluitend in de zone waar men wil vissen; (wel even melden wie waar wil vissen om misverstanden te voorkomen, altijd in overleg en aan de wedstrijdcommissie melden, anders beslist de wedstrijdcommissie). Voeren kort voor aanvang (wedstrijddag) van de wedstrijd is verboden, peilen is toegestaan;
 • Keuze hengel is vrij, feeder of vaste stok beide toegestaan tot een maximum van twee hengels;
 • Het is verboden te vissen met verse de vase, gekleurde maden is toegestaan en idem kunstaas en het gehele jaar wormen;
 • Alle wedstrijden worden gevist op gewicht, bij gelijk gewicht vervalt de volgende plaats;
 • Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee;
 • Bij het begin en eind signaal klinkt de toeter;
 • Na het eindsignaal dient er onmiddellijk gestopt te worden met vissen, binnenhalen verplicht, haak en haakaas uit het water tijdens het eindsignaal telt de aangeslagen / gehaakte vis nog mee;
 • De gevangen vis dient bewaard te worden in een leefnet van 3 a 4 meter, diameter 40 cm;
 • Tot het moment van wegen blijft het leefnet in het water;
 • (geen stalen leefnet) Tijdens de wedstrijd is hulp niet toegestaan, alleen in noodgevallen;
 • De wedstrijdcommissie kan ten allen tijden de wedstrijd stil leggen of afgelasten; b.v. bij calamiteiten, onweer, zaken die dit noodzakelijk maken;
 • De visstek dient na de wedstrijd schoon achter gelaten te worden;

Geschillen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, het bestuur is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of vermissingen van eigendommen van de deelnemers. Aanmelden voor het paasvissen bij wedstrijd commissie uiterlijk tot één week voor aanvang i.v.m. aankopen.

Prijzen dienen persoonlijk (een van de koppel deelnemers) te worden afgehaald op de algemene vergadering. De datum van deze vergadering staat duidelijk in de agenda van deze website aangegeven. Niet afgehaalde prijzen komen ten gunste van de vereniging die deze prijzen in een van de volgende wedstrijden inzet.

Namens het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.