Wits Zuid B.V. vastgoed-onderhoud

Wits Zuid B.V. Vastgoed-onderhoud:

Gevestigd te ’s-Hertogenbosch, draagt zorg voor kwalitatief goed en betaalbaar onderhoud, op een voor alle omstanders prettige en flexibele werkwijze. Wij voelen ons nauw verbonden met het vastgoed van opdrachtgevers en de bewoners. Onze Mensen zijn woonachtig in de regio en gewend om langdurig verbonden te zijn aan (het onderhoud van) een complex en daarmee onderdeel van de lokale samenleving. Hiermee creëren we kansen om eigenaarschap bij hen en de bewoners te creëren: verantwoordelijkheid voelen, krijgen en nemen voor het vastgoed.

Wits Zuid vastgoedonderhoud

Wits Zuid bouwt graag aan duurzame relaties. De Mensen van Wits Zuid zijn een gemotiveerde groep van 40 personen die op basis van wederzijds vertrouwen en respect met regelmaat samenwerken met een vaste groep van externe vakmensen. Met ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. Ook de samenwerking met landelijke leveranciers en lokale partijen is op hetzelfde principe gebaseerd en zijn relaties voor de lange termijn.

Vastgoedonderhoud;
Behoud van bestaand vastgoed door onderhouden, herstellen en/of vervangen.

Vastgoedverbetering;
Meer woongenot door het aanbrengen van nieuwe(re) voorzieningen;

Verduurzaming;
Het verlagen van energiekosten door het ontwerpen en uitvoeren van energetisch maatregelen.

Wits Zuid contact-gegevens:
E-mail zuid@wits.nl
Tel.: 073 641 40 55

Bezoekadres: Speldenmakerstraat 1
Postcode: 5232 BH ’s-Hertogenbosch

Webpagina: Wits Zuid vastgoed-onderhoud

Loading