Wijkraad Maaspoort

Wijkraad Maaspoort draagt bij aan een goede cohesie tussen de wijkbewoners. Maar dit alles gaat niet vanzelf. Terugkijkend heeft ook de Wijkraad Maaspoort minder leuke periodes gehad.

De Maaspoort had sinds november 1983 een wijkraad, die wegens gebrek aan belangstelling in december 2002 werd ontbonden. Wat resteerde, was een zogenaamd wijktafeloverleg met Manon Karssen als voorzitter. De wijktafel kende gedurende de laatste jaren een teruglopende samenstelling en werd in januari 2015 een doorstart gemaakt, de eerste maanden onder de bezielende leiding van wijkwerker Frank Mulkens.

In december 2015 besloten de toenmalige wijktafelleden Leo van Balen, Xandra Bartels, Peter van den Bergh, John de Roij en Maritha Roijakkers het voortouw te nemen om te peilen of er voldoende draagvlak was voor de oprichting van een formele wijkraad, die per 1 januari 2017 volledig operationeel zou zijn.

In april en juni 2016 zijn twee wijkbijeenkomsten georganiseerd waarbij wijkbewoners hierover met elkaar in gesprek gingen over o.a. de versnippering van activiteiten in de wijk, de toenemende wijkgerichte aanpak van de gemeente en de geplande overheveling van diverse subsidieregelingen naar het nieuwe wijk- en dorpsbudget met ingang van 1 januari 2017.

Na de positieve reacties hebben de initiatiefnemers samen met een groep actieve wijkbewoners doelstellingen en statuten vastgesteld, terwijl de officiƫle erkenning door het college van B&W spoedig volgde.

Op 13 september 2016 werd de oprichting van de Stichting Wijkraad Maaspoort een feit. Er werden nieuwe bestuurs- en commissieleden aangezocht en de wijkraad was vanaf 1 januari 2017 helemaal klaar om onze wijk nog mooier te maken.

Als hengelsport vereniging is het belangrijk om ook samen met de Wijkraad naar zaken te kijken. Onze herstel werkzaamheden Noorderplas / Van Zwietenpark samen met het melden van zaken naar de gemeente over allerlei zaken; als vuurwerkoverlast, schoonmaakacties, melden van losliggend / slecht straatwerk, het maatschappelijk belang enz. enz.

Ook de Wijkraad heeft zijn speerpunten:

  1. Verkeersveiligheid;
  2. Hangjongeren/-overlast;
  3. Auto-inbraken;
  4. Woninginbraken;
  5. Sociale cohesie (o.a. verloedering).

In samenwerking met ketenpartners als de gemeente, politie, wijkmanager, wijkraad en jongerensociƫteit zijn deze onderwerpen opgepakt om een actieplan op te stellen waar de ketenpartners actief de komende jaren vanaf 2020 op gaan inzetten. De Wijkraad Maaspoort zal middels hun eigen website de wijkbewoners en daarbuiten van de vorderingen op de hoogte houden via de website Wijkraad Maaspoort en facebookpagina.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *