Wij zijn een vereniging.

Wat is een vereniging:
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De hoogste macht in een vereniging ligt bij de Algemene Leden Vergadering (ALV), waar alle leden in principe 1 stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur (dat de leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken) meestal uit haar midden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid.

Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken, dat wil niet zeggen dat het bestuur alles moet doen, nee dat doet de vereniging en dat is de samenwerkingsvorm van alle leden. We zijn dus allemaal lid geworden van een vereniging die meerdere doelstellingen heeft.

Samen (vereniging) kunnen we alles en alleen kunnen we niets, op het programma staan altijd vele zaken, dingen die nog moeten gebeuren maar er komen ongetwijfeld weer nieuwe projecten naar voren. De vrijwilligers groep is doorgaans geen vaste groep, deze is sterk wisselend van samenstelling, in onze vereniging kan en mag iedereen meedenken of nog liever meewerken.

Voor meekijkers bestaan er vooralsnog geen vacatures.