Voorstel PvdD Amsterdam weggestemd

Het volgende bericht is voor alle sportvissers belangrijk:

Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam om het sportvissen aan banden te leggen, is gisteren bij de raadsvergadering met grote meerderheid weggestemd; alleen BIJ1 en PvdD stemden voor. Het sportvissen in de hoofdstad blijft daarmee gewaarborgd.

Sportvisserij Nederland is verheugd dat het overgrote deel van de Amsterdamse gemeenteraad niets voelt voor een gemeentelijk sportvisverbod. De uitkomst doet recht aan de positieve en goed onderbouwde manier waarop de hengelsport van zich liet horen op 7 september – toen het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering werd besproken. Daar lichtten de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) – in de persoon van Daan Rijpkema – en Amsterdamse sportvissers Juul Steyn en Hans Sibbel op bevlogen wijze toe waarom het vissen verbieden een ontzettend slecht en onfatsoenlijk idee is.In het bijzijn van meer dan 150 betrokken sportvissers op en achter de publieke tribune gaf de hengelsport een krachtig signaal af aan alle gemeenteraadsfracties, door uiteen te zetten wat sportvissen betekent voor de mens, voor de natuur en voor de stad Amsterdam.

Het volledige bericht staat te lezen op de website van Sportvisserij Nederland, ook HSV Ons Genoegen Maaspoort gaf al eerder overduidelijk tegengas op het moment dat PvdD dezelfde onredelijke voorstellen probeerde door te drukken in ‘s-Hertogenbosch. Een artikel hierover is geplaatst op deze website onder; Bossche vissers voelen politiek in hun nek hijgen.

Op 28 februari 2023 werd soortgelijk voorstel van dezelfde partij ook weggestemd in ‘s-Hertogenbosch.