Vispas invoering

Op 1 januari 2007 verving de VISpas die in handig creditcardformaat is uitgevoerd de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Met de VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht.

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document.

Bij HSV Ons Genoegen Maaspoort kunt u de nieuwe VISpas aanvragen en deze wordt opgestuurd in december van het lopende seizoen uiteraard na betaling!