Vangstresultaten in staafdiagrammen


HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft zowat elk jaar karper koppelwedstrijden georganiseerd, omdat het vermoeden bestond dat de vangstresultaten verbeterde ten opzichte van eerdere seizoenen hebben we de gegevens van eerdere wedstrijden eens naast elkaar gelegd en in de diagrammen verwerkt. Er is duidelijk een stijgende lijn te zien in aantal gevangen vissen en het totaal gewicht dat er aan karpers is gevangen, uiteraard is er een logische verklaring voor.

Elke karperkoppel wedstrijd heeft 3 wedstrijddelen, alle scores worden bij elkaar opgeteld en verwerkt. Na een langere tijd kunnen we de wedstrijdresultaten ook in diagrammen verwerken hetgeen inmiddels is gebeurd.

Met behulp van de staafdiagram kunnen we perfect zien en vergelijken wat de wedstrijddelen onderling van elkaar verschillen. Vanaf 2019 schoot het aantal gevangen kilo’s in wedstrijd deel 1 behoorlijk omhoog. In 2022 zien we dat deel 1 bijzonder goed scoort en het neemt iets af voor wat betreft deel 2 en 3. Vanaf 2021 zien we een behoorlijke stijging voor wat betreft de vangsten.

De vis-uitzettingen van resp. 2018 tot op heden die zien we logischerwijs ook goed terugkomen in de diagram. Omdat de karpers elk jaar zwaarder worden kunnen we nu al een voorzichtige schatting doen voor het volgende jaar. Niet elk seizoen kan gelijk zijn zo blijkt, soms gaf deel 1 de betere vangstresultaten maar dit gebeurde niet in 2013 en ook niet in 2014. Het totaal vangst-gewicht van 170 Kg in 2019 en maar liefst 261 Kg in wedstrijddeel 2 van OGM-KK 2023 is opmerkelijk en uiteraard super goed.

2023 was het voor de eerste keer dat er in het vervolg-deel meer was gevangen als het deel ervoor liggend, verbeterde met +30 Kg. Als we dit vergelijken met 10 jaartjes terug (2013) dan mogen we stellen dat het bestuur op het punt visstandbeheer de spijker behoorlijk goed op de kop heeft geslagen. Alle vissen willen eten, dan creƫer je een natuurlijke voedsel drang omdat op is op. We zien een afnemende plantengroei omdat karpers nou eenmaal graag in de bodem wroeten, de Noorderplas heeft meer dan voldoende waterplanten dus dat is verder geen probleem. De steuren, de kruiskarpers, de graskarpers samen met de spiegel- en schub-karpers het werkt er allemaal aan mee.

De eetlust van de vissen schiet duidelijk omhoog sinds 2022, deel 1 t/m 3 van dat jaar ligt dichter bij elkaar. Ook deel 1 van 2021 dat in het voorjaar valt liet ook een grote stijging zien van bijna +100 Kg ten opzichte van 2020. Omdat het bestuur het ook opviel dat de behoefte naar voedsel toenam is hierop het voor-voerbeleid ook fors aangepast, de eerste stap was van 2 Kg naar 2,5 Kg per dag maar al snel kwam daar een forse verhoging bij naar 5 Kg per dag. Het is bekend dat weinig leden die hoeveelheden willen/kunnen voorvoeren maar dit blokkeren in de reglementen is natuurlijk niet gunstig vor de groei van de karpers. Als bestuur moet je vooruit kijken en denken, ook het aantal karpervissers ging van 45 naar 50 stuks om de simpele reden dat er te weinig gevist werd.

De kans is groot dat er in deel 3 van 2023 meer Kg wordt gevangen als in deel 3 van het seizoen ervoor (174). In de staafdiagrammen zien we ook dat de wedstrijddelen onderling moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, om die reden hanteert het bestuur ook een aantal / Kg / puntensysteem dat de competitie veel dichter bij elkaar houd. We zien een stabieler beeld in 2022 maar ook hierin zien we verschillen van 30 Kg terugkomen. Een goed voorbeeld is 2020, de winnaars van deel 1 zullen vermoedelijk meer Kg aan karpers gevangen hebben als de winnaars van deel 3. Slechte vangstresultaten van een bepaald wedstrijd deel maken voor het punten systeem niets uit, je kunt ook +13 punten scoren met slechts 3 gevangen karpers.

Het bestuur houd de zaken nauwlettend in de gaten, wat bepaalde gegevens uit de diagrammen ons wellicht verhullen. Vis-uitzettingen zijn bevorderlijk voor de vangst resultaten. Omdat de karpers ongeveer +2 Kg of meer kunnen groeien per seizoen, en er ongeveer 80 karpers gevangen kunnen worden over de gehele wedstrijd van 2023 zal hiermee ook het totaal gewicht gemiddeld moeten toenemen. Ook dat zien we terug in de diagram 2020-2023.

#karperkoppelwedstrijden | #reglementen | #visuitzettingen | #agenda

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort,

Loading