Uitgifte/aanvraag 3e hengeltoestemming

Geachte leden en bezoekers,
De 3e hengeltoestemming deze zijn beperkt beschikbaar dit om het aantal 3e hengeltoestemming houders binnen de perken te houden. Het logische gevolg kan zijn, op is op maar hiervoor is een goede oplossing bedacht. In het verleden gebeurden het dat sommige leden ernaast grepen ondanks het verhogen van het aantal beschikbare 3e hengeltoestemming. Verschillende personen waren hierdoor terecht teleurgesteld als er geen 3e-hengeltoestemming meer beschikbaar waren waarbij deze leden zich ook nog middels hand en span-diensten ten gunste van de vereniging hadden ingezet.

Het bestuur betreurd het ten zeerste dat het volgende voorheen gebeurde:
Een van de redenen was dat sommige leden zichzelf bij het eerste daglicht van het nieuwe jaar/seizoen zich naar de leden-administratie snelden om tegen betaling van het verschuldigde bedrag een 3e hengeltoestemming te bemachtigen, het ging helaas ook om leden die bewust nog nooit een poot voor de vereniging hadden uitgestoken. Het is ook voorgekomen dat er misbruik is gemaakt bij de uitgifte waarbij er helaas ook enkele foutjes zijn ingeslopen, het bestuur beschouwd deze als leermomenten.

Dat kan natuurlijk niet langer:
Elk lid dat zich voor de vereniging inzet door enkele uurtjes per jaar vrijwillig in samenwerkingsverband wat klusjes op te knappen of zaken die ten gunste van de vereniging zijn die worden op een vrijwilligers-lijst bijgehouden zodat ze voor wat betreft de 3e-hengeltoestemming er niet zomaar naast grijpen. Elke vrijwilliger moet zelf wel het verzoek doen aanvraag 3e hengeltoestemming, in de meeste gevallen zal het bestuur in eerstvolgende bestuursvergadering het verzoek behandelen en meestal positief op de aanvraag beslissen als blijkt dat de aanvraag ook terecht is. Uiteraard moeten ook de vrijwilligers het verschuldigde bedrag betalen voor de 3e-hengeltoestemming, omdat iedereen wel iets kan doen – een steentje kan bijdragen is de 3e-hengeltoestemmingen voor iedereen beslist en optie.

Toelichting – uitgangspunten:
Personen die hand en span diensten verricht hebben voor de vereniging verdienen hiervoor een beloning door een vermelding met jaar waarin deze vrijwilligerswerk hebben verricht. Zij mogen desgewenst een beroep doen op de 3e hengeltoestemming. Er kunnen in deze lijst ook personen vermeld staan die geen beroep doen op de 3e hengeltoestemming, in die gevallen dienen bestuursleden zo nu en dan zich ervan op de hoogte te stellen wie zich extra inzetten voor de vereniging.

Toelichting:
Verricht iemand voor het eerst hand en span diensten voor de vereniging in het lopende seizoen, dan kan deze vrijwilliger vanaf 1 juni in het lopende seizoen een 3e-hengeltoestemming aanvragen. Het jaar dat iemand hand en span diensten verrichte in groepsverband is mede bepalend;

  • 1 punt voor kleine activiteiten;
  • 2 punten voor grotere activiteiten.

Zo kunnen de vrijwilligers punten opbouwen tot maximaal 10. Bij aanvraag 3e-hengeltoestemming is het automatisch aftrek -2 punten, de behaalde punten kunnen ook bewaard/gereserveerd blijven voor later. Doet iemand geen vrijwilligerswerk meer en deze heeft 10 punten dan nog is het mogelijk om voor een langere tijd over de extra 3e-hengeltoestemming te kunnen beschikken.

Verricht iemand geen hand en span diensten in het laatste seizoen dat deze nog wel met de 3e -hengeltoestemming mocht vissen, en deze persoon heeft geen extra punten dan heeft deze persoon voor het volgende seizoen geen recht op de 3e -hengeltoestemming.

Het Bestuur is super trots op de vrijwilligersgroep, de leden die hand-en-spandiensten verrichten en de 3e-hengeltoestemming is een eerlijke en vooral terechte beloning. Leden die beschikken over een 3e-hengeltoestemming zijn voor de vereniging én het samenwerkingsverband onmiskenbaar belangrijk laten we dat niet uit het oog verliezen. Vergis u niet, u zou kunnen denken waarom niet automatisch versturen naar de vrijwilligersgroep, er zijn ook leden die graag bij de vrijwilligers activiteiten aanwezig willen zijn maar geen 3e-hengeltoestemming wensen, ze vragen deze ook niet aan zodat bij deze personen geen automatisch incasso volgt voor de 3e-hengeltoestemming.

De groep vrijwilligers is groeiende maar in aantal voorziet het bestuur geen probleem. Deze 3e hengeltoestemming zijn hiermee alleen voorbehouden voor de zogenaamde vrijwilligersgroep. De looptijd van het lidmaatschap speelt hierin geen enkele rol. Personen uit de vrijwilligersgroep hebben nog een extra voordeel, de nachtvis-toestemming is voor leden uit de vrijwilligersgroep gratis. Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen tot welke groep men wil behoren. Het bestuur kan alle werkzaamheden ook uitbesteden aan derden met als gevolg een behoorlijke financiële aanslag op de clubkas die er aardig onder zou leiden, die ruimte hebben we als vereniging helaas niet. De vereniging wil graag vooruit en groeien, een mooier viswater met mooiere vissen, mooie vis-stekken, een gezond visstandbeheer enz.. enz.. en we weten allemaal dat de kaboutertjes het niet doen.

Enkele uurtjes per jaar, kom op waar hebben we het over:
Voor hand en span diensten in belang van de vereniging kan iedereen zich beschikbaar stellen, enkele uurtjes per jaar is hierbij al voldoende. Alle vrijwilligerstaken worden vooraf op de website geplaatst onder activiteiten en/of de WhatsApp groep HSV-OGM. Op deze website worden regelmatig berichten geplaatst van bepaalde werkzaamheden/activiteiten die ook in de agenda worden opgenomen. In bijzondere gevallen kan Het Bestuur een voor dat geval passende oplossing bedenken.

Aanvragen van de 3e -Hengeltoestemming:
Heeft u vrijwilligerswerk gedaan of bent u om andere redenen van mening in aanmerking te komen voor de 3e-hengeltoestemming klik dan op de button “Contact formulier” en stuur ons uw gegevens voor de aanvraag 3e-hengeltoestemming. Als deze terecht is aangevraagd wordt de 3e-hengeltoestemming ook meegenomen in de automatische incasso. U hoeft dan later niet naar de leden-administratie om aldaar alsnog de 3e-hengeltoestemming en/of nachtvis-toestemming op te halen.

De extra kosten voor 3e-hengeltoestemming en/of de nachtvis-toestemming staan vermeld onder Lid-worden. Is het bestuur van mening dat de aanvraag onterecht is dan nemen we later contact met u op. Gebruik de knop “Contact formulier” om uw gegevens naar het secretariaat van HSV Ons Genoegen Maaspoort te sturen. Verder hoeft u niets te doen.