Terugzetverplichting aal per 2009

Terugzetverplichting aal per 2009

Sportvisserij Nederland heeft op zaterdag 7 juni 2008 op haar Algemene Ledenvergadering besloten om voor de sportvissers een algehele terugzetverplichting voor aal in te stellen. Dit besluit werd door een meerderheid van de aangesloten hengelsportfederaties genomen. Praktisch betekent dit dat sportvissers per 1 januari 2009 alle gevangen aal direct in hetzelfde water moeten terugzetten.