Ter kennisgeving

Beste leden,

Visstandbeheer en het beheer van onze viswateren is een zaak die voor alle leden belangrijk is, nieuwe ontwikkelingen op de markt worden doorgaans goed getest voordat deze te koop zijn, het komt ook regelmatig voor dat producten op de markt worden gebracht die de consument mag uittesten omdat de ontwikkelings- reclame en productiekosten er op een of andere manier toch uitgehaald moeten worden.

Als hengelsport vereniging kun je niet zomaar schrijven dat een product van een bepaald merk slecht is of kan zijn voor het viswater, de merknaam kan in bepaalde gevallen alles in het werk stellen om dat te rectificeren.

Op de markt zien we steeds meer producten verschijnen van verschillende merknamen die oplos houdende middelen gebruiken met als doel een behoorlijke kleurwolk in het water achter te laten. De kleurstoffen worden door de vissen nimmer opgegeten en blijven achter in het viswater. De voorbeeld afbeelding rechts spreekt voor zich.

Onze vereniging beschikt al langer over een goed reglement, hierin staat duidelijk vermeld dat het gebruik van dit soort voer- en aasmiddelen niet is toegestaan, als iedereen zich hieraan houd houden we het viswater vrij van deze oplosmiddelen waarvan we ondertussen weten dat deze ook niet gebruikt mogen worden op verschillende betaalwateren in Frankrijk, en dat is niet voor niets.

Alles wat we als aas of voer in het viswater gooien moet door hetzelfde water ook afgebroken kunnen worden. Een materiaal is biologisch afbreekbaar wanneer schimmels en bacteriën het materiaal op een biologische wijze kunnen afbreken. Voor elk viswater is het onmiskenbaar belangrijk dat micro-organisme als bacteriën en schimmels gevoed blijven met biologisch afbreekbare producten.


Art 4 lid 13 is als volgt;
Het reglement: Witvis (kleinere vissoorten) én Karper / Snoek / Steur (grotere vissoorten).

Het is verboden om het zogenaamde dummy voer te gebruiken, o.a. Gel Baits, en/of andere Gel en kunststof-achtige voer en wolk zoals GOO-middelen die in het viswater achterblijven. Zorg altijd dat je voer een NVWA goedkeuringsnummer heeft, een registratie, toestemming of goedkeuring op grond van Verordening (EG) nr. 999/2001 in verband met voedermiddelen van dierlijke oorsprong. (deze beperking is ingesteld i.a.v. een onderzoek over deze producten);


Er zijn enorm veel toepassingsgebieden voor kleurstoffen, om die reden zijn deze chemicaliën van groot economisch belang die ook is opgevallen bij leveranciers van aas en voer producten wetende dat vele vissers graag kleuren zien. Hierom zijn er zijn in de loop der jaren vele kleurstoffen en pigmenten verkocht. Het gebruik van kleurstoffen en pigmenten is niet altijd onomstreden, een aantal kleurstoffen is giftig of wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Uit door TNO uitgevoerde analyses blijkt dat de in ons land eerder verkochte rode maden -zonder uitzondering- zijn gekleurd met Soedanrood. Dit is een giftige stof die nauwelijks afbreekt, het spierweefsel van vissen blijvend rood kleurt en o.a. bekend staat als kankerverwekkend. Ook dat werd verkocht in vele hengelsportzaken en gezien het risico voor mens, dier en milieu mogen we onszelf de vraag stellen of die kleurstoffen wel iets toevoegen, het voordeel van de twijfel is niet het juiste.

Maar het kan ook anders, naast goedkoper is het beslist veiliger:
Marco zal in een lezing een uitleg geven hoe iedereen met simpele middelen (die iedereen in huis heeft) goede resultaten kan behalen, meer hierover tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019. Een goed viswater en visstandbeheer is een zaak die voor alle leden belangrijk is. Hetzelfde zo niet beter kan bereikt worden met 100% natuurlijke producten die zonder enige twijfel goed biologisch afbreekbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Afdeling karperzaken t.w.: Marco, Kevin en Gerry.