Suggestie op- of aanmerking, klachten.

Indien u het met bepaalde punten niet eens bent kunt u zich richten tot een van de bestuursleden. Zet uw klacht, suggestie op- of aanmerking op schrift en het bestuur zal deze in behandeling nemen. Ga vooral niet met uw bevindingen naar een collega visser aan de waterkant om daar gehoor te krijgen. Dit past niet en draagt niet bij tot een gezellige sfeer aan onze viswateren.

Heeft u een klacht over wedstrijden of gedragingen van deelnemers aan de wedstrijden, ook dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan een van de leden die de wedstrijd leiden. Het bestuur zal de klacht in behandeling nemen en vervolgens kan deze de indiener later op de hoogte stellen van hun bevindingen. In de meeste gevallen wordt deze besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Gebruik indien gewenst de Contact formulier knop.