Reglement: Witvis (kleinere vissoorten) en Karper / Snoek / Steur (grotere vissoorten).

Let op, deze pagina bestaat uit twee delen.

Reglementen voor witvis en grotere vissoorten op een pagina:

Het reglement: Witvis (kleinere vissoorten) en het reglement: Karper / Snoek / Steur (grotere vissoorten).

Inleiding;
Om het welzijn van de omgeving en haar bewoners te beschermen zijn er regels opgesteld. Alle leden en aspirant-leden zijn verplicht zichzelf op de hoogte te stellen van de vereniging-reglementen en dienen zich daaraan te houden, onwetendheid mag nimmer een excuus zijn. Het reglement is ook voor uw eigen veiligheid. De reglementen op deze pagina zijn verdeelt onder twee categorieën, t.w. karpervissen (grotere vissoorten) en witvissen (kleinere vissoorten). Een uiteenzetting wanneer vissers vallen onder witvisser / visser-grotere vissoorten vindt u onderaan deze pagina bij algemene bepalingen.

Bij misstanden omtrent het reglement of m.b.t. andere zaken, maak foto’s en neem contact via het email adres van HSV Ons Genoegen Maaspoort. Ook voor vragen en/of onvrede aan de waterkant kunt u zich richten tot het bestuur. Voor viswedstrijden zijn aanvullende regels van toepassing, bij wedstrijden wordt kenbaar gemaakt welke zone’s voor het houden van de wedstrijden gereserveerd zijn. De wedstrijd reglementen vind u hier. Aanvullingen in reglementen zijn mede tot stand gekomen door aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), pachtcontracten en ervaringen opgedaan uit het verleden en/of ervaringen van andere viswateren.

Gesloten tijd voor vissoorten;
Op grond van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” voor een aantal vissoorten een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.

Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei Snoekbaars en baars van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei – Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart – Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Op grond van art. 6 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” in combinatie met art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:
een dood visje; een stukje vis (ongeacht hoe groot); slachtproducten; alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Bescherming aal, paling – houd de paling in leven:
Houders van een VISpas mogen op paling blijven vissen, echter er is een verbod voor het meenemen van paling als u op het water vist dan onder de VISpas valt. Dus als u op een van de wateren vist die in de landelijke lijst/ federatieve lijst van viswateren staat, dan mag u er op vissen maar niet meenemen. U dient alle gevangen aal/paling onmiddellijk in hetzelfde water terug te zetten anders pleegt u een economisch delict. In de maanden september, oktober en november geldt voor beroepsvissers een vangstverbod op palingsoorten in Nederlandse zeewateren, kustwateren en binnenwateren. Vissen met vistuigen die bestemd zijn voor aal-vangst is dan verboden.


Het reglement voor het vissen op kleinere vissoorten;

Artikel 1.
Voor alle visserij activiteiten/wedstrijden geld dat u voor aanvang moet beschikken over;
1. geldige visdocumenten (VISpas) en/of schriftelijke toestemming van de rechthebbende HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Artikel 2.
Extra vergunningen, toestemmingen, aanvullende voorwaarden, beperkingen en controle;
1. Er mag maximaal met twee hengels gevist worden, elke hengel mag maximaal uitgerust zijn met één haak (één-tandige);
2. Vissen met eenvoudige beschutting middelen, o.a. paraplu. Gedurende het vissen mag een paraplu of soortgelijk (nachtvis) beschutting-middel geplaatst worden, door een deskundige van de gemeente en politie zijn wat voorbeelden op papier gezet waarvan vast staat dat deze middelen binnen de gemeente zijn (gedoogd) toegestaan, in de APV zijn (vooralsnog) geen eisen gesteld. Men dient zelf vooraf te controleren of hetgeen u wilt gaan plaatsen ook is toegestaan conform De Wet of Overheid, U bent zelf verantwoordelijk.

3. De onderdelen van een paraplu die het skelet vormen zijn: ribben, steel, spanners en schuif eventueel voorzien van zijflappen cq overwrap (zonder afgesloten voorzijde), mag voorzien zijn van twee stormpalen aan de voorzijde en/of twee kleinere stormpalen (of banksticks) aan de zijkant, oppervlakte maximaal 6,25. Maximaal 3,00 meter breed, en moet daarnaast een neutrale groene, bruine of camouflage kleur hebben. Het wel of niet hebben van een grondzeil is geen voorwaarde;

4. Voorwaarden voor het hebben van een vis paraplu of beschutting middel gedurende de nacht aan de waterkant – men dient daadwerkelijk aan het vissen te zijn – men dient in het bezit te zijn van nachtvis-toestemming (vergunning) van HSV Ons Genoegen Maaspoort en geldt alleen voor de persoon die aan het vissen is.

Artikel 3.
Het is verboden;
1. om te nachtvissen op onze verenigings-wateren indien men niet beschikt over een door het bestuur uitgegeven nachtvis-toestemming;
2. om te nachtvissen op de volgende wateren, de Heinis wielen gelegen in het natuurgebied de Heinis, het ondiepe gedeelte Pisaflat-kom en de watergangen die in verbinding staan met de Noorderplas;
3. om vissoorten te merken, beschadigen, doden of mee te nemen, het overzetten hiervan op of binnen onze eigen viswateren is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan, alle uitgezette vissoorten in onze verenigingswater in welke vorm ook zijn hiermee automatisch eigendom van de vereniging. Hij of zij die gevangen grotere vissoorten meeneemt of verplaatst naar en andere wateren dit beschouwt het bestuur als diefstal, hiervan zal aangiften gedaan worden bij politie;
4. om de visstek te verlaten waarbij uw vismaterialen onbeheerd achter blijven, bij het verlaten van de hengels voor b.v. een sanitaire stop mag dit maximaal 30 minuten duren, bij langere afwezigheid dienen de hengels binnengehaald te worden;
5. om verder te vissen als de maximale afstand van 80 meter, het wel of niet aanwezig zijn van andere vissers is niet van belang, indien dit wel het geval is dient men alleen recht vooruit te vissen. Plaatsing van de hengels dicht bij elkaar of binnen een redelijke afstand t.o.v. de visser;
6. om vislijnen en/of boten (radiografisch) uit te varen tijdens een vissessie verder dan de werp afstand tot het aangegeven maximum;
7. om langer als drie dagen voor te voeren, er mag uitsluitend voor gevoerd worden tot een maximum van drie aansluitende dagen direct voor de aanvang van de vissessie. De maanden mei t/m oktober maximaal 5 Kg per dag en in bezit tijdens het voor voeren, de maanden november t/m april 2,5 Kg. (let op dat 2,5 Kg voorvoeren in het vroege voorjaar en late najaar overmatig voor voeren is). Leden die ervoor kiezen om voor te voeren dienen ook te gaan vissen op deze voerstekken. Vooraf voeren met pinda’s, amandel, chick peas (kikkererwten), aardappel, (o.a. i.v.m. blauwzuur gevaar), partikels deze dienen voor gebruik goed geweekt en gekookt te worden die tot de kern zacht zijn vóórdat deze als lokvoer en haakaas gebruikt mogen worden. Voorvoeren door elk lid, vanaf 6 dagen of minder voor de aanvang van een wedstrijd is niet toegestaan, karpervisserij vanaf 3 dagen of minder (66 uur) voor aanvang van de karper wedstrijd is niet toegestaan. Het overmatig voeren van visvoer en/of elke aassoort wordt gezien als verontreiniging van het viswater en overtreding van deze regel kent een zware sanctie; (zie toelichting in het controle reglement)
8. om vis(sen) in een bewaarzak te bewaren en/of bewaarzakken te gebruiken;
9. om open vuur te gebruiken voor bijvoorbeeld vuurkorven, kooktoestellen en/of barbecue;
10. om vis plaatsen of stekken te claimen, men dient altijd in goed overleg met andere collega vissers tot passende oplossing/vergelijk te komen;
11. om montages te gebruiken waarbij het lood (werpgewicht) na breuk niet van de lijn kunnen schuiven, de zogenaamde vast-lood systemen. Maak altijd gebruik van zgn safety rigs;
12. om gevlochten lijn als volledige hoofdlijn te gebruiken;
13. om te vissen in de paai gebieden tijdens de paai periode en/of het moment dat vissen aan het afpaaien zijn en/of binnen een afstand minder als 2 meter bij de waterlelies of de gele plompen;
14. om alcoholische dranken te nuttigen, drugs of andere genotsmiddelen in te nemen.

Artikel 4.
De gevangen vissen dienen;
1. Dienen direct na de vangst te worden teruggezet in het water waaruit de vis werd gevangen. Indien de behoefte bestaat om deze vangst te fotograferen en/of te wegen mag dit (mits goed voorbereid) nooit langer duren als 5 minuten.

Artikel 5.
Calamiteiten, asociaal gedrag;
1. U mag niet met enig motor voertuig over de fiets of voetpaden rijden (wegen verkeerswet), ook niet voor het laden en lossen van de visspullen, uitzondering op deze regel is als de wedstrijd commissie een ontheffing heeft voor het evenement;
2. U mag de openbare orde aan onze wateren niet verstoren, geen rotzooi achter laten. (Neem al uw afval mee naar huis of deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken);
3. Het is verboden om een visplaats zo in te richten of te creëren dat takken worden afgebroken en oevergebied wordt aangetast of veranderd. Alle aanpassingen aan damwanden, palen / wilgentenen geplaatst en bedoeld tegen afkalving zijn verboden;
4. Voor het vissen en/of plaatsen van regen of nacht beschutting geld een maximale duur van 5 x 24 uur in dezelfde zone en/of visstek. Op de vis stekken A t/m H dient een afstand van 3 meter tot voorzijde visstek aangehouden te worden;
5. Het is verboden om enige vorm van overlast te veroorzaken bij omwonende en/of andere vissers – elektronische beetverklikkers dienen dusdanig ingesteld te zijn dat er geen spraken is van geluid overlast – die persoon die aan het vissen is is ook verantwoordelijk voor zijn bezoekers/visite;
6. Het is verboden oevers en eigendommen van de vereniging en/of haar leden te vernielen of te beschadigen;
7. Het is verplicht aanwijzingen van tot controle bevoegde personen direct op te volgen.

Artikel 6.
Omgaan met de gevangen vis;
1. behandel de vissen met respect;
2. probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt;
3. het gebruik van een natte doek en/of emmertje gevuld met water is verplicht, raak een gevangen vis alleen aan met natte handen;
4. tijdens het onthaken en/of fotograferen houd de vis nat, verwijder de haak uiterst voorzichtig.

Algemene bepalingen kleine vissoorten:
Het gebruik van een leefnet, het gebruik van een goed leefnet hoeft zeker niet nadelig te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is, anders liever niet. Wilt u toch een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, dan het volgende advies: een diameter van 40 cm of meer – een lengte van 2,5 meter of meer – een maaswijdte van maximaal 6 mm – knooploos gemaakt van zacht materiaal – voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.

Zorg bij gebruik het gebruik van een leefnet dat: een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten – het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal – de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft en niet te veel vis in het leefnet – het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt.

Gebruik van lood, lood hoort niet in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn, gebruik alleen disperser doosjes hagellood die slechts een loodje per keer afgeven – gebruik alleen zacht hagellood, dit is gemakkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken – gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaas redder, waardoor u minder verliest – deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval. Onze controleurs zijn redelijk en billijk, deze zijn er niet om aan u alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn.


Hengelsporters die vissen op de grotere vissoorten hiervoor bestaan aanvullende voorwaarden die in het volgende reglement zijn opgenomen.

Het reglement voor het vissen op grotere vissoorten;

Artikel 7.
Voor het vissen op grotere vissoorten geld het volgende, dat u voor aanvang moet beschikken over
1. de leeftijd van tenminste 16 jaar, als je op 1 januari van dit jaar 16 jaar of ouder was, dan mag je vissen op grotere vissoorten – er mag één persoon die jonger is als 13 jaar mee-vissen op de VISpas van leden, deze meevisser mag uitsluitend vissen met vaste hengel en mag niet vissen op de grotere vissoorten – VISpas vergunning-houders met de leeftijd van tenminste 16 jaar mogen vissen op grotere vissoorten indien dit gebeurd onder begeleiding van een volwassen lid;
2. geldige visdocumenten, o.a. de VISpas, nachtvistoestemming en/of schriftelijke toestemming van de rechthebbende HSV Ons Genoegen Maaspoort;
3. een deugdelijke onthaking-mat aanbevolen maat 70 x 90 cm – over een een ruim landingsnet (schepnet) minimale opening 75 cm – een emmer of een fles die vooraf gevuld is met water uit het viswater met als doel het nat maken van de handen en de onthaking-mat zodat schade aan de slijmlaag van de vissen tot een minimum beperkt kan blijven. Eenvoudig mee te nemen is de plastic opvouwbare waterzak van 10 liter (zie de afbeeldingen hieronder), als tijdens controle blijkt dat u niet over een van soortgelijke spullen of bescheiden beschikt dan is het vissen op grotere vissoorten niet toegestaan! De genoemde materialen dienen vooraf thuis schoon gemaakt te zijn om mogelijk kruisbesmettingen van bacteriën en/of parasieten (van andere viswateren) te voorkomen.

Artikel 8.
Extra vergunningen, toestemmingen, aanvullende voorwaarden, beperkingen en controle;
1. Er mag maximaal met twee hengels gevist worden, elke hengel mag maximaal uitgerust zijn met één haak (één-tandige);
2. dagkaarthouders mogen vanaf één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang vissen;
3. De extra 3e-hengelvergunning(en) worden beperkt uitgegeven, houders van deze extra vergunning mogen met maximaal drie hengels vissen onder strikte voorwaarden zoals opgenomen in het 3ehengel reglement;
4. Alle handelingen, het onthaken, meten, wegen en fotograferen dienen boven een onthakings-mat te geschieden. Alle handelingen zoals het wegen, fotograferen en andere zaken van de gevangen vissen dient te gebeuren in een passende geschikte ruime en stevige weegzak, gemaakt van nylon of soortelijk vis-vriendelijk materiaal zoals omschreven in Artikel 5 van dit reglement. Geen enkel ander type mag voor dit doel gebruikt worden;
5. Vissen met eenvoudige beschutting middelen, o.a. paraplu. Gedurende het (nacht) vissen mag een paraplu of soortgelijk nachtvis beschutting-middel geplaatst worden, door een deskundige van de gemeente en politie zijn wat voorbeelden op papier gezet waarvan vast staat dat deze middelen binnen de gemeente zijn (gedoogd) toegestaan, in de APV zijn (vooralsnog) geen eisen gesteld. Men dient zelf vooraf te controleren of hetgeen u wilt gaan plaatsen ook is toegestaan conform De Wet of Overheid, U bent zelf verantwoordelijk.

6. De onderdelen van een paraplu die het skelet vormen zijn: ribben, steel, spanners en schuif eventueel voorzien van zijflappen cq overwrap (zonder afgesloten voorzijde), mag voorzien zijn van twee stormpalen aan de voorzijde en/of twee kleinere stormpalen (of banksticks) aan de zijkant, oppervlakte maximaal 6,252. Maximaal 3,00 meter breed, en moet daarnaast een neutrale groene, bruine of camouflage kleur hebben. Het wel of niet hebben van een grondzeil is geen voorwaarde;

Artikel 9.
Voorwaarden voor het hebben van een vis-paraplu of beschutting middel aan de waterkant;
1. men dient daadwerkelijk aan het vissen te zijn;
2. men dient in het bezit te zijn van nachtvis-toestemming (vergunning) van de rechthebbende;
3. op niet meer dan vijf meter vanaf de oever en de visstek;
4. niet meer dan één persoon per vis-paraplu;
5. onderlinge afstand tussen twee beschutting middelen ten minste 3 meter;
6. in de nachtelijke uren dient men in het bezit te zijn van een nachtvisvergunning, welke verstrekt is door de rechthebbende van het viswater, de toestemming voor het overnachten geldt alleen voor de persoon die aan het vissen is.

Artikel 10.
Het is verboden;
1. om te nachtvissen op onze verenigings-wateren indien men niet beschikt over een door het bestuur uitgegeven nachtvis-toestemming;
2 om te nachtvissen op de volgende wateren, de Heinis wielen gelegen in het natuurgebied de Heinis, het ondiepe gedeelte Pisaflat-kom en de watergangen die in verbinding staan met de Noorderplas;
3. om grotere vissoorten te merken, beschadigen, doden of mee te nemen, het overzetten hiervan op of binnen onze eigen viswateren is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan. Hij of zij die gevangen grotere vissoorten meeneemt of verplaatst naar en andere wateren dit beschouwt het bestuur als diefstal, hiervan zal aangiften gedaan worden bij politie.
4. om de visstek te verlaten waarbij uw vismaterialen onbeheerd achter blijven, bij beheerd verlaten van de vismaterialen voor b.v. een sanitaire stop mag dit maximaal 30 minuten duren, bij een langere afwezigheid dienen de hengels binnengehaald te worden;
5. om vislijnen en/of boten (radiografisch) uit te varen tijdens een vissessie verder dan de werp afstand tot het aangegeven maximum van 80 meter, het wel of niet aanwezig zijn van andere vissers is niet van belang, indien dit wel het geval is dient men alleen recht vooruit te vissen;
6. om bij het vissen vanaf de oever een boot, vlot of ander drijfmiddel te gebruiken, om vis te drillen en/of vislijnen en/of voer en/of haakaas uit te varen, voor dit doel mogen uitsluitend radiografisch bestuurbare boten gebruikt worden niet verder dan de werp afstand tot het aangegeven maximum;
7. om vis(sen) in een bewaarzak te bewaren en/of bewaarzakken te gebruiken;
8. om open vuur te gebruiken voor bijvoorbeeld vuurkorven, kooktoestellen en/of barbecue;
9. om vis-plaatsen of stekken te claimen, men dient altijd in goed overleg met andere collega vissers tot passende oplossing/vergelijk te komen;
10. om montages te gebruiken waarbij het lood (werpgewicht) na breuk niet van de lijn kunnen schuiven, de zogenaamde vast-lood systemen. Maak altijd gebruik van zgn safety rigs;
11. om gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, monolijn nylon dient direct verbonden te zijn met de onderlijn – gevlochten lijn als onderlijn (de rig) is toegestaan tot maximaal 50 cm. Het gebruik van voorslag (shock leader) en/of leadcore/leaders anders dan omschreven in het artikel over leadcore leaders zijn niet toegestaan;
12. om het zogenaamde dummy voer te gebruiken, o.a. Gel Baits, en/of andere Gel en kunststof-achtige voer en wolk zoals GOO-middelen die in het viswater achterblijven. (deze beperking is ingesteld i.a.v. een onderzoek over deze producten);
13. om te vissen in de paai-gebieden tijdens de paai-periode en/of het moment dat vissen aan het afpaaien zijn en/of binnen een afstand minder als 2 meter bij de waterlelies of de gele plompen;
14. alcoholische dranken te nuttigen, drugs of soortgelijke genotsmiddelen in te nemen.

Artikel 11.
De gevangen vissen dienen;
1. Dienen direct na de vangst gecontroleerd te worden op wondjes en parasieten, het is verplicht de wondjes te behandelen met een vis vriendelijke vloeistof ontsmetting van de wond voordat deze wordt teruggezet in het water waaruit de vis werd gevangen. Indien de behoefte bestaat om deze vangst te fotograferen en/of te wegen mag dit (mits goed voorbereid) nooit langer duren als 5 minuten;
2. Uitzondering op artikel 11 lid 1 is, als de vis wordt gevangen in het laatste nachtelijke uur dan mag deze gefotografeerd worden in het eerste uur van de zonsopgang, zodanig dat deze vis een zo kort mogelijk verblijf in een speciale drijvende “weigh sling” heeft gehad;
3. U dient na het fotograferen van de vangst deze direct terug te zetten, het fotograferen van de vangsten mogen nimmer belangrijker zijn als de gevangen vissen. Let op !!! voor HSV Ons Genoegen Maaspoort is sportvisserij en dus ook de gevangen vis zeer belangrijk, bij overtreding van artikel 5 komt u bij constatering op een schorsing of erger te staan !!!
4. Steur(en) mogen niet in een schepnet of landingsnet geland worden, een steur dient tijdens het vasthouden met twee handen ondersteund te worden, landen op een onthakings-mat of naast de oever is het beste. Een grote steur slaat met gemak je schepnet of landingsnet stuk dus let op!.
5. Er mag uitsluitend één drijvend type “weigh sling” gebruikt worden onder strikte voorwaarden dat, de “weigh sling” uitsluitend gebruikt wordt voor een korte tijd voor het klaarleggen van het fotomateriaal, de zijkanten van deze weigh sling moeten dicht gemaakt worden nog boven de onthakingmat voor de eventuele weging, de onderzijde moet rond afgewerkt zijn, (zie de voorbeeld afbeeldingen), er mag maximaal één grotere vissoort worden bewaard.

Artikel 12.
Calamiteiten, asociaal gedrag;
1. U mag niet met enig motor-voertuig over de fiets of voetpaden rijden (wegen verkeerswet), ook niet voor het laden en lossen van de visspullen, uitzondering op deze regel is als de wedstrijd-leiding een ontheffing heeft voor het evenement;
2. U mag de openbare orde aan onze wateren niet verstoren, geen rotzooi achter laten. (Neem al uw afval mee naar huis of deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken);
3. Het is verboden om een visplaats zo in te richten of te creëren dat takken worden afgebroken en oevergebied wordt aangetast of veranderd. Alle aanpassingen aan damwanden, palen / wilgentenen geplaatst en bedoeld tegen afkalving zijn verboden;
4. Voor het vissen en/of plaatsen van regen of nacht-beschutting geld een maximale duur van 5 x 24 uur op dezelfde zone en/of visstek. Op de visstekken A t/m H dient een afstand van 3 meter tot voorzijde visstek aangehouden te worden;
5. Het is verboden om enige vorm van overlast te veroorzaken bij omwonende en/of andere vissers – elektronische beetverklikkers dienen dusdanig ingesteld te zijn dat er geen spraken is van geluid-overlast – die persoon die aan het vissen is is ook verantwoordelijk voor zijn bezoekers/visite;
6. Het is verboden oevers en eigendommen van de vereniging en/of haar leden te vernielen of te beschadigen;
7. Het is verplicht aanwijzingen van tot controle bevoegde personen direct op te volgen.


Algemene bepalingen:
Leden die de hengelsport beoefenen en hierbij gebruik maken van één van de volgende zaken; met een onderlijn dikte van 18 honderdste of meer, en/of haakmaat 10 gebruiken of groter, en/of haakaas (boilie) groter als 10 millimeter gebruiken behoren tot de categorie die vissen op grotere vissoorten.Vissers die vissen op grotere vissoorten hebben doorgaans een grotere lijncapaciteit en gebruiken hierdoor meer ruimte, om overlast met andere te voorkomen wordt er van deze vissers verwacht dat deze vislijnen zo zijn geplaatst dat roeiboot vissers en andere watersporters ook van onze wateren gebruik kunnen maken zoals men in alle redelijkheid kan en mag verwachten van openbare wateren, houd rekening met elkaar.

Natuurlijke behoefte, in de gemeentelijke APV is opgenomen dat het verboden is om binnen de bebouwde kom op een openbare plaats de natuurlijke behoefte te doen buiten de daarvoor bestemde plaatsen, vis je met een tent o.i.d. gebruik deze dan als beschutting en gebruik een emmer of ga naar GemaQ benzinestation waar een toiletvoorziening aanwezig is.

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort verwacht van elke sportvisser/persoon het gedrag dat voor een sportvissers passend is hetgeen ook van een ieder in alle redelijkheid verwacht mag worden. In alle gevallen waarin de reglementen niet in voorziet, beslist het bestuur. Bij het niet of onvoldoende naleven van de reglementen kunt u onmiddellijk geschorst worden, aansluitend direct verzocht worden onze viswateren te verlaten. Onze controleurs zijn redelijk en billijk, deze zijn er niet om aan u alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn. Water is een levensbehoefte voor dier en mens, het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort wil elke visser op grotere vissoort nog enkele goed bedoelde en waardevolle tips meegeven, deze dienen zich goed te realiseren wat het voor een grotere vissoort betekend als men met zware voorslag vist.

Scooters en andere voertuigen dienen ten aller tijden op ruime afstand van het viswater / oever geplaatst te worden zodat bij omvallen van het voertuig de vloeistoffen hieruit op geen enkele wijze in het viswater terecht kunnen komen.

Uit het bovenstaande blijkt dat HSV Ons Genoegen Maaspoort de sportvisserij, recreatie-, natuur- en waterbeheer zeer hoog heeft staan die uiteindelijk voor onze viswateren en visstandbeheer goed is. Denk tevens aan het watermilieu waarin u vist en respecteer dit, bovendien gaat er niets boven een goed natuur en milieu beleid, dat HSV Ons Genoegen Maaspoort alleen maar kan ondersteunen.

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *