Paaiende karpers

In mei leggen alle vogels een ei is een oud Nederlands gezegde dat betrekking heeft op de lente, die officieel eind april begint. De maand mei is dus de lentemaand, waarin veel vogels hun nest bouwen en eieren leggen. Hoewel de Kievit als eerste zijn eieren al in april legt.

De karper is een buitengewoon vruchtbare vis, hoewel mannetjes pas in het derde en vrouwtjes pas in het vierde levensjaar geslachtsrijp worden. Onder ideale omstandigheden, d.w.z. bij watertemperaturen tussen de 18? en 20? Celsius, en geschikte paaiplaatsen, paaien karpers in de maanden mei en juni en vaak ook nog in juli af. In de vrije natuur voltrekt dit proces zich in perioden, bij plotselinge verslechterende weersomstandigheden kan zelfs een paaistop optreden. Als de weersomstandigheden gunstig zijn zal het vrouwtje met enkele stevige zwembewegingen de eieren (kuit) uitstoten en de mannetjes bijna tegelijkertijd de zaadcellen (hom). Dit gebeurt enkele malen achtereen en kan wel enkele dagen of langer doorgaan.

De bevruchte eieren zijn glashelder en hebben een doorsnede van 1,5 tot 2 mm. Onbevruchte eieren worden wit en ondoorzichtig. Afhankelijk van de watertemperatuur komen de larven na 3 tot 8 dagen uit het ei en zijn dan 4 tot 5,5 mm. lang. Pas na een paar weken kan men ze als karper herkennen.

Paaiende karpers Noorderplas

Op de foto zien we een redelijke beroering van het water dat door paaiende karpers werd veroorzaakt, dit gebeurde in de uiterste oosthoek van de Noorderplas waar de wind al enkele dagen het warmere en zuurstofrijker water naartoe verplaatste. Het was tot voor kort nog onbekend waar de karpers zouden afpaaien omdat het door omstanders al eerder op andere plaatsen was gezien.

Nog meer paaiende karpers Noorderplas

Het schouwspel leverde enkele mooie plaatjes op die door buurtbewoonster op 29 mei gemaakt zijn. Tijdens dit schouwspel dat door vele omstanders werd bekeken zag men ook de in het voorjaar uitgezette Duitse spiegelkarpers voorbij zwemmen die het dus duidelijk goed maken. Later zijn door de gunstige weersomstandigheden met temperaturen boven de 20 graden Celsius weer op andere plaatsen enkele groepjes waargenomen, de karperwedstrijd datas (eind juni, zie agenda) zijn dus door de karper-wedstrijdcommissie zeer gunstig geprikt.