Zuid-Willemsvaart
‘s-Hertogenbosch Sluis 0 – 1931


Geschiedenis HSV Ons Genoegen Maaspoort:

  • De Bossche hengelsportvereniging Ons Genoegen is opgericht op 27 augustus 1934
  • Stat. goedgekeurd bij Koninklijk besluit 30 november 1955
  • De hengelsport vereniging Maaspoort is opgericht op 10 december 1984.

Deze twee verenigingen zijn samen gefuseerd op 15 april 1987 als hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort, afgekort HSV-OGM of HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Via via kregen we deze foto toegestuurd vanuit de oude schoenendoos, in 1931 viste men voornamelijk voor de consumptie en nagenoeg alles verdween in de pan. De visboer kwam in die tijd nog met paard en wagen door de straten om op vrijdag viswaren te slijten, inderdaad vrijdag was visdag. De mens vist al vanuit het prille begin om te overleven, ook zoetwatervissen werden veelvuldig gegeten. In eerste instantie werd er alleen gevist in het zoete water van de binnenwateren. Dat was relatief gemakkelijk en veilig en de hoeveelheid vis was ruim voldoende voor de binnenlandse behoefte. Door de groei van de steden en de verbetering van de scheepsbouw wijzigde de situatie en ging men de zee op.

Van Hans Kempe kregen we een bewijs van lidmaatschap uit de oude schoenendoos, Hans schat dat de vergunning dateert uit 1980.

Bewijs van lidmaatschap 1980

In 2000 was het tijd voor vernieuwing:
Het bestuur had Gerry bereid gevonden een nieuw document te maken. De vergunning uit 2000 werd door Harry Aarts nog teruggevonden in de oude schoenendoos en was alleen geldig samen met een geldig betalingsbewijs.

Bewijs van lidmaatschap 2000
Vispas 2007

De VIS-pas 2007:
In het seizoen 2007 kregen de sportvissers te maken met de VISpas uitgegeven door Sportvisserij Nederland. Deze VISpas werd de nieuwe vergunning voor de sportvissers. Als sportvisser kunt u kiezen uit verschillende soorten VISpassen. U krijgt bij uw VISpas een lijst met wateren waarin u mag vissen. De vereniging moest in dat geval wel aangesloten zijn bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Secretariaat:
Adres: Tongelaer 3
5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6411578 of 06-50460637

HSV Ons Genoegen Maaspoort is aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland
Inschrijving Kamer van Koophandel no.: 40216279
Secretariaat: Tongelaer 3 5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Bankgegevens: ING bank 7617172
IBAN nummer: NL79INGB0007617172

Voor al uw vragen, stuur een bericht via het contact formulier.

Loading