Damwand / Oevers Noorderplas 2023

Damwand vervangen / stenen oevers Noorderplas.

Het gaat beginnen:
Dat schreef onze penningmeester / ledenadministratie in de algemene WhatsApp groep van HSV Ons genoegen Maaspoort. De secretaris ging gelijk naar het puntje van zijn stoel, er is positief werk aan de winkel. Notitie blokje in de zak, de telefoon erbij die tegenwoordig eigenlijk een computer is waar je ook mee kunt E-mailen, bellen en foto’s maken.

Uiteraard gaan we dolgraag reclame maken voor elk bedrijf dat op enige wijze betrokken is bij een van onze verenigingswateren in dit geval de Noorderplas. Hoewel het nu de indruk geeft dat ze vandaag gaan beginnen ligt dit toch duidelijk anders. De oevers zijn tot in den treure besproken maar de gemeente heeft een plan gemaakt en uitgewerkt waar in principe alle partijen mee moeten kunnen leven. Er is oprecht met heel veel feiten en omstandigheden rekening gehouden ook dat moet gezegd worden, een dikke pluim voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Er bestaat geen kok die naar ieders mond kan koken en als we bezien wat vooraf aan werk is verzet om het project toch te realiseren ook dan moeten we bekennen dat er constructief werk is geleverd. Eerlijk is eerlijk, is iets niet goed benoem het dan maar visa versa moeten we ook sportief zijn als het goed is.

1 februari 2023:
De gemeente / projectleider heeft de aannemer groen licht gegeven om aan te vangen met de werkzaamheden. Vandaag zijn op meerdere plaatsen de damwanden eruit getrokken om te zien wat het doet met de oevers, breken ze niet af en meer van dit. Ook wordt gekeken naar een goede afvoer van de oude damwanden. We zullen als redactie met enige regelmaat foto’s toevoegen aan dit nieuws item zodat u op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen.

Van Rijn Service is de aannemer:
Groots in groen-, grond- en waterwerken. Ervaren, allround aannemer voor de vakkundige uitvoering van projecten vanuit vakmanschap, vanaf land of water. Heeft u wellicht ook een opdracht, ze vertellen graag meer over de mogelijkheden die ze kunnen bieden. Webpagina Van Rijn Service

Als allround aannemer realiseren ze niet alleen beschoeiingen, damwanden, steigers en bruggen, maar kun je bij Van Rijn Service ook terecht voor allerhande grondwerkzaamheden. Op het land of vanaf het water.

6 februari 2023:
Hopelijk is dan vandaag actie ? We zullen vandaag nog eens goed kijken of er beweging komt in de werkzaamheden van van Rijn service. De aannemer gaf aan dat er materialen moeten worden aangevoerd / afgevoerd voor deze werkzaamheden en het is aan de gemeente om hiervoor een geschikte plaats aan te wijzen.

7 februari 2023:
Toch maar even telefonisch contact gezocht met de aannemer van Rijn service, als vereniging willen we toch graag weten wat er te gebeuren staat. De parkeerplaatsen die wij als HSV Ons Genoegen Maaspoort normaliter gebruiken gelegen op de parkeerplaats Pisaflat die hebben we voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld, dit is gedaan via het bestuur Pisastaete omdat er anders te weinig ruimte zou zijn voor de aan en afvoer van de materialen. De parkeerplaatsen kunnen zo gebruikt worden als depo en andere zaken met een geringe parkeeroverlast voor de bewoners groep Pisaflat. De afspraken gemeente / het bestuur Pisasteate zijn gemaakt en dit geeft de aannemer de ruimte om volgende week (lees 10 dagen) aan te vangen met de werkzaamheden “Oevers van de Noorderplas”.

13 feb. 2023 – Per E-mail een brief ontvangen van “Openbare ruimte gemeente”:
Op 20 februari starten we met de werkzaamheden aan de oevers van de Noorderplas. Naast het vervangen van delen van de damwand en beschoeiing, gaan we ook natuurvriendelijke oevers aanleggen. Naar verwachting duren de werkzaamheden 8 weken.

Uitvoering:
De aannemer gaat op verschillende plekken tegelijkertijd aan de slag. Het werk voeren we vooral vanaf het water uit. Het werkgebied sluiten we af met hekken en we plaatsen waarschuwingsborden. Voor het aanvoeren van materialen hebben we een overeenstemming met de bewoners van de Pisastaete om het parkeerterrein hiervoor te gebruiken. Dit voorkomt veel verkeersbewegingen in de wijk. Bewoners van de Pisastaete ontvangen nog een brief van de aannemer met daarin meer informatie hierover. De meeste materialen voeren we aan over het water. Daarvoor gebruiken we de botenhelling achter de Pisastaete. Een deel van de aanvoer gaat via het fietspad bij de Florencestraat. Het fietspad sluiten we af en fietsers worden via het voetpad omgeleid. De Noorderplas blijft zoveel als mogelijk toegankelijk.

22 februari 2023:
Zoals de afbeelding rechts doet vermoeden proberen we maar al te graag iets van de eerste ontwikkelingen van het project “Oevers Noorderplas” op te pikken. Op de parkeerplaats Pisaflat liggen de benodigde materialen al opgeslagen, deze zullen vermoedelijk deze week via de botenhelling te water gaan. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat de werkzaamheden voor ons als toeschouwers ook meer zichtbaar gaan worden.

27 februari 2023:
Er is tussen de boten- en vissteiger een behoorlijk robuuste laad en los steiger aangelegd voor de aan en afvoer van allerlei materialen. Op een depo elders in de regio liggen verschillende zaken opgeslagen en het is de bedoeling dat er met meerdere ploegen gewerkt gaat worden aan de oevers.

De eerste ploeg zal de oude damwand eruit halen, ploeg #2 zal de nieuwe damwand aanbrengen en ploeg #3 gaat zich bezig houden met de afwerking ervan. Een extra ploeg #4 gaat zich hoofdzakelijk richten op de natuurlijke oevers waarvan sommige gedeeltes later met stortsteen afgewerkt worden. De aannemer gaat er duidelijk met grof geschut op zodat de oevers Noorderplas weer snel bruikbaar zijn voor zowel mens en dier. De oevers van de watergangen hiermee wordt gestart op het moment dat de oevers van de Noorderplas al ver gevorderd zijn.

Depo Pisaflat

Op Maaspoort Nieuws – Rondje Noorderplas zagen we leuk filmmateriaal terug over deze werkzaamheden.

Oude Azobé damwand eruit, bruggetje zone 5-6

15 maart 2023:
De plaatsing van de damwanden gaat als een trein, de oude damwand bij het bastion gedeelte hiermee is Van Rijn service vandaag mee aangevangen, op het tussen depo zagen we de eerste voorbereidingen van de stortsteen die nog aangevoerd moet worden. Vele omwonenden zijn benieuwd hoe dat gaat worden. Bij de bruggen worden de rondingen mooi afgewerkt met dubbele gording balken die zowel aan de binnen en buitenkant worden aangebracht. Hierop wordt later de hardhout dek-plank gemonteerd die we nu al terug kunnen zien bij de Pisaflat.

De afbeeldingen, dan zien we o.a. de ronding bij een van de bruggen, ook zichtbaar de dubbele gording balken. Op sommige plaatsen zijn de wortels van de bomen een te nemen hindernis in de werkzaamheden maar ook dat gaat goed komen.

27 maart 2023:
Vandaag maandag 27 maart is van Rijn Service begonnen met het storten van de stortsteen, deze stenen zijn van een behoorlijk formaat, tot wel 40cm groot. Omdat de stenen ook ruim onder de waterspiegel aangebracht moeten worden gaat er een behoorlijk partij aan stenen komen. De waterstand is gedurende de zomermaanden een aanzienlijk stuk lager als de huidige waterstand, de waterhoogte zal nog zeker richting de 40cm dalen. De stenen moeten hierom ook dieper afgestort worden dit om de afkalving van de oevers alwaar de stortsteen komen ook tegen te gaan.

Stortsteen laden op het depo bij de botensteiger
Transporteren van de stenen over het water
Depo, stenen klaarleggen
Aanleg van de stenen oevers

Op de afbeelding zien we Robbie (Van Rijn Service) bezig met het storten van de stenen. Deze stenen worden vanaf de parkeerplaats Pisaflat met de pontons aangeleverd, een duwboot brengt de pontons met stenen naar de stort locatie. Omstanders gaven al aan, dit gaat nog wel even duren zo. De beste stuurlui staan altijd aan de wal.

29 maart 2023:
De laatste dagen is er regelmatig gecommuniceerd met betrokkenen, de omwonenden, het bestuur Pisa staete, bestuursleden HSV Ons Genoegen Maaspoort, aannemer Mark van Rijn Service en de projectleider Marcel van Meel. Als we het totale plaatje bekijken dan zien we dat de aannemer in opdracht van de gemeente en de projectleider een mooie oevers aan het realiseren is. Meerdere ploegen zijn dagelijks druk doende om de verschillende fases af te werken. Als voorzetje de afbeelding hieronder, foto is genomen op de oostelijke oevers en bij de leden van de vereniging bekent als zone 6, het plaatje laat er geen twijfel over bestaan dat het vernieuwen van de oevers meer dan noodzakelijk was.

Van Rijn Service is de aannemer

3 april 2023:
Met de aannemer Van Rijn Service gesproken en bevestigde dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Ook de weersomstandigheden voor de komende 14 dagen zien er gunstig uit hetgeen voor de werklieden alleen maar prettiger is. De oever-uitbouw in de ondiepere zone 11 zijn ook bijna klaar zodat recreanten aan de Noorderplas nog steeds hun dingen kunnen doen. Zou het niet prettig zijn als de hondenbezitters hun honden de behoefte laten doen NIET direct aan de oevers van de Noorderplas, zelfs de werklieden klagen erover.

Meerdere pontons met hierop verschillende kranen in actie

Op de afbeelding zien we een stralend blauwe lucht die samen met het aantal zonuren beslist een positief gevoel zal brengen voor de werklieden, alle Noorderplas genieters zijn de regenachtige dagen meer dan zat zijn. De vrijwilligers, de leden van HSV Ons Genoegen Maaspoort hebben op 1 april een grote schoonmaak – hersteldag gehouden in en rond het Burgemeester van Zwietenpark / Noorderplas. Er is veel troep opgeruimd en afgevoerd, op sommige plekken zijn graszoden (gesponsord door PVS Hoveniers Den Bosch) aangebracht. Het ziet er naast schoon ook mooier uit, het oog wil ook wat.

Stortsteen aanbrengen op wedstrijd-zone 5
Werkzaamheden / damwand en stortsteen 2023 Noorderplas