Inloggen

Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Verzoek nieuw wachtwoord.

Calendar

Actueel - Info

Buien - Radar

De Partij voor de Dieren ziet liever geen vissers langs de waterkant.

Geen stenen oevers NoorderplasDtv nieuws Den Bosch heeft de stelling van PvdD opgeschreven die wal nog kant raken !

Partij voor de Dieren wil af van ‘onderwaterjacht’ in Noorderplas. Alsof vissers onder water jagen op vissen, sportvisserij gebeurd landelijk door miljoenen sportvissers, jaren terug werden veel vissen meegenomen en thuis opgegeten maar het is behoorlijk lang geen consumptie-vissen meer. Van jachtig bezig zijn is geen spraken, de vergelijking die PvdD maakt met het jagen op konijnen, eenden, en hazen is te gek voor woorden.

In het nieuws item is geplaatst op Dtv, de partij laat opnieuw zaken noteren die ver naast de waarheid liggen zoals: "Hengelsportvereniging Ons Genoegen (+Maaspoort) zei onlangs tegenover Dtv dat er daardoor te weinig visplekken over blijven en dat de toegankelijkheid voor mindervaliden in het gedrang komt. Een woordvoerder van de gemeente gaf aan dat op sommige plekken toch weer damwanden komen zodat de vissers daar terecht kunnen.".

Oeps foutje bedankt 1:
Dat is door de hengelsport vereniging niet gezegd ! Wat wel gezegd is, dat op de zone's waar de stenen oevers komen daar kan de jeugd dan niet meer begeleid worden, het introductie vissen hoe je moet omgaan met dieren en de te houden jeugd wedstrijden die worden ook op die oevers gehouden samen met de andere viswedstrijden wat dan niet mee kan. De mindervalide personen maken veel gebruik van die oevers waar de gemeente stenen wil aanbrengen, de projectleider erkende ook dat zelfs de valide vissers daar dan niet meer kunnen vissen. Op de plaatsen waar toch weer damwand terugkomt is de helling sinds jaar en dag te schuin voor de minder valide vissers, die visten daar nooit.

Oeps foutje bedankt 2: Opnieuw damwand zone 5
Een oever is na overhandiging van de diepte kaart niet geschikt bevonden voor stenen oevers, het is de aannemer die vooraf aan de oevers diepte metingen heeft gedaan en de vereniging merkte op dat een vrachtwagen met 40 m3 stenen (vrachtwagens kunnen op deze over sowieso niet komen) hiervan zou geen enkele steen boven water te zien zijn. De aannemer kan alles maken maar stenen oevers Noorderplas is niet hetgeen dat hij geadviseerd heeft naar de gemeente.

Oeps foutje bedankt 3: Is het nu Partij VOOR of TEGEN de dieren !
Laten we het even bij de inhoud houden, bij een damwand constructie kunnen de dieren veel moeilijker (hindernis) de voor hun levensgevaarlijke oevers op. Gevaarlijk omdat langs de noord en oostelijke oevers een fietspad loopt met 24/7 het recreatief, woon- en werkverkeer van zowel fietsers en scooters. Zo nu en dan razen er ook motors en quad’s overheen.

Alle watervogels zijn alhier niet veilig, eenden jagen elkaar ook op maar de uitblinkers zijn de meerkoeten. Die maken met hun soortgenoten de gehele dag ruzie. De kikkers zo merkte de projectleider op, die kunnen nu de noord en oostelijk oevers niet op, beste projectleider dat moeten we ook niet willen. Voor de kikkers zou dit niet bepaald levensverlengend zijn, kwaak weer een kikker dood. Laat de kikkers hun habitat hebben en vooral houden op de zuid- en westelijke oevers.

Warempel wat leest de Partij TEGEN de dieren nu; heeft de Noorderplas ook schildpadden. Ook deze hebben gelukkig hun habitat op de andere oevers en die moeten we vanuit het oogpunt VOOR de dieren niet willen op die oevers waar de gemeente stenen oevers wil aanleggen want dan ben je juist TEGEN de dieren. Stenen oevers zijn onomstotelijk geen natuurvriendelijke oevers dit om meerdere redenen. Dat deze Partij die heden standpunten inneemt TEGEN de dieren zijn ook nog zaken door Dtv laat opschrijven in strijd met de juiste feiten en omstandigheden geeft aan dat deze Partij alleen meelift op items waarin dieren het onderwerp kunnen zijn. Populisme bedrijven zonder enige vorm van onderbouwingen, gaat het om katten of vogels in een kooi dan houden die mensen hun huisdieren gevangen. De paardensport, katten-show, honden-show, de goudvissen in een kom, de aquariums, en ja honden mogen niet meer aangelijnd want dat vinden ze niet prettig. Wat te denken van het vissen (wat al lang geen consumptie vissen meer is) dat zijn de kernpunten die deze Partij in de lucht moeten houden ondanks hun eigen tegenstellingen.

De achterban die moet de Partij niet uit het oog verliezen en wel om het volgende; Ruim de helft van de kiezers op de PvdD staat aan de kant van Van Kooten en vindt ook dat de PvdD zich naast dier, natuur en milieu ook op mensen moet richten. Met anderen woorden, er zijn al partijgenoten gedwongen opgestapt omdat door de partijleiding te verstaan werd gegeven zich niet met ‘mensendingen’ bezig te houden.

Wij wensen deze Partij verder aller goeds, ook een partij VOOR de dieren die moet er beslist zijn maar lees a.u.b. jezelf eerst een beetje in (partijbelangen rakende weet waar je voor staat) voordat je iets laat opschrijven in de media waarmee je feitelijk TEGEN de dieren en TEGEN de mensen bent, je hebt diezelfde mensen óók nog nodig om op je partij te stemmen natuurlijk.

Laten we letterlijk en figuurlijk genomen zaken niet uit het oog verliezen:
En dat is het uitzicht op en over de Noorderplas, deze casus 'Geen stenen oevers Noorderplas' treft alle omwonenden en de Noorderplas genieters omdat ook het uitzicht op deze plas gigantisch zal afnemen. De afbeelding rechts is recent gemaakt en kunnen we als voorbeeld goed gebruiken. Dit gaan we uiteindelijk ook zien op de noord en oostelijke oevers. We hebben heel veel riet in onze gemeente, het wordt dus nog méér van hetgeen we niet willen. De wildgroei daar doet de gemeente niets aan en is dit ook in de toekomst niet van plan. Gelukkig beschikt HSV Ons Genoegen Maaspoort over goede vrijwilligers die het zo nu en dan wel bijhouden, dit is noodzakelijk voor te houden viswedstrijden.

Alle items Geen stenen oevers in een overzicht klik dan hier !Publicaties Sportvisserij Nederland:
Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben in 2020 (1,1 miljoen in 2017) een of meer keer hebben gevist in hun eigen land op het binnenwater of op zee. Het merendeel bestaat uit mannen, maar bij vrouwen is de toename relatief gezien het grootst naar ca. 470.000 (in 2017 nog onder de driehonderdduizend) en ook bij kinderen is de toename enorm van 225.000 in 2017 naar 330.000 in 2020 van kinderen tot 15 jaar.

Therapie aan de waterkant:
De waterkant is een uitgelezen plek om je hart te luchten – helemaal in combinatie met een hengel en óók voor de gesprekken die systeemtherapeut Stefan Slechten voert met gezinnen die soms heftige dingen hebben meegemaakt. “Sportvissen heeft de potentie om mensen bij elkaar te brengen.” Hoe kan sportvissen bijdragen aan het welzijn van mensen met mentale problemen, bijvoorbeeld als gevolg van de zoveelste lockdown? Joep van Ginneken (64) ontdekte het vissen tijdens een zware depressie en legt uit hoe zijn nieuwe hobby hem geestelijk helpt. Mediterend sportvissen!


P.s. De vereniging is superblij met de gemeente:
En dat menen we oprecht. We snappen dat de projectleider met vele zaken rekening moet houden, ook de projectleider heeft samen met anderen gemeentelijke medewerkers de enige echte Bossche Bol gekregen van de vereniging. We zijn het nu (Geen stenen oevers) even niet eens met elkaar en dat moet ook kunnen. Gelet op het bovenstaande hopen we dat de gemeente én de projectleider ook dat meeneemt in hun overwegingen.

Geen stenen oevers Noorderplas (Update 25 juli 2022)

Geen stenen oevers NoorderplasBeste lezers en betrokkenen van de casus "Geen stenen oevers Noorderplas".
Vandaag hebben we een gesprek gehad met twee medewerkers van Sportvisserij Nederland - federatie Zuid West Nederland. Het gesprek verliep prima maar de heren merkte bij aanvang op, wij proberen wel in eerste aanvang neutraal te kijken, we spelen dus ook de advocaat van de duivel. Onze gedachten was simpel, beter als dat kan natuurlijk niet. Helaas was De Schans gesloten voor het te houden gesprek maar daar maakte onze penningmeester Arnold geen probleem van, hup naar mijn woonadres heren.

Waar hadden we het over, zie de foto's:Op de afbeelding hierboven zien we het informatiebord HSV Ons Genoegen Maaspoort, vanwege de struiken en de wildgroei die daar staat is het bord niet te lezen, dat de damwand vernieuwd moet worden dat is niet bepaald sinds vandaag nodig.


Riet, dat gaat nooit meer weg:
Gaande weg vroegen de heren van Sportvisserij Nederland zich wel af waarom kiest de gemeente voor stenen, in tegenstelling tot wat de gemeente zegt en schrijft, dit zijn beslist geen natuurvriendelijke oevers (NVO). Gebruikt de gemeente ook echt het argument NVO !, "DIT KAN NIET WAAR ZIJN". Hoe zit het financieel, wij hebben verteld dat de gemeente meermaals heeft aangegeven dat de keuze (stenen oevers) geen financiële kwestie was en dat vernamen we van de projectleider en Dhr. J. Hansum. Beseft de projectleider en de gemeente wel dat riet nooit meer weg gaat, als je riet wilt verwijderen moet de grond waarin het riet groeit eruit !

Dit betekend dat als de groei-bodem van het riet uit stenen bestaat, inderdaad u leest het goed dan moeten zowel de stenen en de grond eruit ! Het verwijderen dat is specialisten werk omdat de riet-wortels en uitschieters ook in de wintermaanden snel wegdrijven onder water en dan zijn alle werkzaamheden weggegooid geld. Snoeien, afknippen of op een andere manier het riet terugdringen is niet bepaald verstandig, je krijgt dan meer van hetgeen je niet wilt hebben. Als er aan Noorderplas weinig riet zou groeien dan nog moet je jezelf afvragen of je meer riet erbij wilt hebben omdat het beheersen van riet hoge kosten met zich meebrengt. Op de westelijke oever staat het riet 10 breed en de lengte is ook behoorlijk met maar liefst 300 meter. Oevers en sloten groeien uiteindelijk ook helemaal dicht en dat zien we inderdaad heden al gebeuren bij de Italiaanse buurt. Ook niet onbelangrijk, je raakt de grond met daarin de riet-wortels en uitlopen aan de straatstenen niet kwijt. Weinigen zullen geïnteresseerd zijn in deze grond maar laten we dat iets anders formuleren, de grond is niet meer voor iedere toepassing geschikt.

Nou daar was geen woord Spaans bij toch !:
Maar we zijn er nog niet, we gaan er voor het gemak even vanuit dat de stenen er toch gaan komen. Met een vrachtwagen, dat snappen we ook nog wel maar dat gaan we terugzien in het wegdek en de bestrating. Uit het verhaal lezen de heren wel dat de projectleider en gemeente zich nogal afstandelijk en vijandig heeft opstelt tegenover de belanghebbenden zoals de omwonenden en HSV Ons Genoegen Maaspoort. Waarom gebeurd dit, als projectleider heb je juist de taak om alle partijen er goed bij te betrekken, laat iedereen meedenken dan komen we doorgaans een stuk verder.

Andere zaken waar we als simpele hengelsportvereniging in meedachten:
Samen met Sportvisserij Nederlands vragen wij ons het volgende af, breuksteen komt vaak uit Duitsland en België en heeft verschillende kleuren en is onderhevig aan bijgesloten documenten certificering genaamd. De gemeente kan kiezen voor hergebruikte steen, echter deze dient ook gecertificeerd te zijn. Een ander aandachtspunt, er moet een Europese aanbesteding zijn geweest als de informatie van Sportvisserij Nederland juist is. Dit is niet gebeurd, is niet nodig volgens projectleider. Dit is minimaal een uitleg waard vanuit de gemeente, er zijn namelijk verschillende mogelijkheden voor aanbestedingen.

Nieuwe omgevingswet:
Sportvisserij Nederland heeft van ons geen argumenten aangehoord die de gemeente in alle redelijk- en billijkheid kan weerleggen, dit gaat bij een rechter geen stand houden. Ze laten er geen twijfel over bestaan dat alleen de plannen al "stenen oevers" zeer omstreden zijn. De heren zijn inhoudelijk behoorlijk scherp en wel degelijk goed op de hoogte van lopende zaken, zoals: Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger, de nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Deze "Omgevingswet" gaat in op 1 januari 2023.

Achter de schermen kan Sportvisserij Nederland nog meer voor ons betekenen, de afspraak is gemaakt dat de heren er beslist op terug komen.

Alle items Geen stenen oevers in een overzicht klik dan hier !

Geen stenen oevers Noorderplas

Geen stenen oevers NoorderplasEen behoorlijk aantal bewoners van het wijkdeel Maaspoort vragen zich af "wat staat er te gebeuren, hoe gaat het dan worden", ze kunnen zich niet goed beeld vormen. Het bestuur van HSV Ons genoegen Maaspoort heeft Yvonne bereid gevonden om zeer recente afbeeldingen aan te passen met stenen oevers, rietvelden (waarde gemeente op doelde) en struiken (die de gemeente niet benoemde maar hier wel van aangeeft er geen onderhoud te plegen en ook niet weet wie dat gaat doen).

We hebben bewust de struiken klein gehouden of zelfs weg gelaten omdat elke Noorderplas bezoeker nu al kan zien hoe de struiken er heden bijstaan op verschillende oevers die de gemeente wil aanpakken. De wildgroei die de vereniging nu met enige regelmaat bijhoud dat kunnen de vrijwilligers onmogelijk doen met 1100 meter oevers.

Op de afbeeldingen zien we heden (ervoor) en vervolgens (erna), ongeveer enkele maanden na de werkzaamheden als het groen zijn gangetje gaat.


Zone 4, direct voor de woningen van Florencestraat en Bolognakade.Zone 11 achter het bankje genomen, direct voor de terrasflats Polsbroek, Burchtenlaan en Bouvigne.Zone 6, direct voor de woningen en terrasflats Polsbroek en Kwartierenlaan.Zone 11 en het Bastiongedeelte, direct voor de terrasflats Polsbroek, Burchtenlaan.


Op de laatste afbeelding in deze reeks van bewoners terrasflats Kwartierenlaan. Anthoni liet deze foto zien aan de projectleider en zei dit is nu mijn uitzicht. Zegt die Marcel doodleuk, dat gaat wel veranderen🤬. Kan hier niets aan gedaan worden? In de winter sleeën de kinderen van het dijkje, stel ze schieten door en vallen de plas in (is gebeurd) ze breken hun nek op die basalt stenen. Dit heb ik ook aangegeven, hij reageerde zo van dat gebeurd toch bijna nooit tjongejongejonge🤬.


Zone 6 rechts (gekeurde bankje) zien een klein stukje Bastion gedeelte links, direct voor de terrasflats Kwartierenlaan.


Waarom de projectleider zich wat vragen laat stellen door DTV (nieuws) bij het Fort Orthen aan de Schanswetering is ons wel duidelijk, het is bedoeld om te laten zien hoe het gaat worden maar dit is absolute misleiding tot en met. Noem het maar framing. De vis-stekken aldaar, als de projectleider slechts een visstekje verder was gelopen dan hadden we goed kunnen zien dat deze nu al op instorten staat slechts één jaar na plaatsing, het onkruid slaat al geweldig aan. Ook niet onbelangrijk, er liggen daar geen stenen oevers. Mogen wij dit appels met peren vergelijken beste gemeente (projectleider) ?

Het wordt er niet veiliger op:
Het groen is verkoelend zo beweerde de projectleider, ja maar niet met vele honderden vierkante meters aan steen voor je neus. Het uitzicht op en over de plas neemt gigantisch af, voor vrouwen wordt het minder veilig (lees vrouw onvriendelijk) omdat je aan de andere kant van de Noorderplas absolute niemand kan zien. Daantje geeft aan dat er zo heel veel verstop plaatsen gecreëerd worden waar zich genoeg gespuis zich kan schuilhouden. Het klinkt heel heftig maar het risico op verkrachting en aanranding ligt op de loer. Ook voor de oudere mensen die graag nog een stukje gaan wandelen zal het onveiliger worden.

Vindt u de uitgroei overdreven dan zullen de volgende foto's u wellicht op anderen gedachten brengen. De foto links is slecht 6 maanden geleden gemaakt, naast de eendenkooi. Een verschil van slechts 6 maanden, (dag en nacht toch) ?Beste projectleider, de Noorderplas heeft veel 100% natuurlijke oevers, less is soms more. Laten we het vooral helder en eerlijk houden, de afbeeldingen hierboven gaan uiteraard mee naar de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.De petitie, bent u het eens met de petitie voorwaarden onderteken dan ook deze petitie !
De eerste lijst van ondertekenaars gaan als PDF bestand mee naar het eerstvolgend gesprek met de gemeente als tussenstand !

De link naar de petitie pagina: Petitie geen stenen oevers Noorderplas

U kunt naast de petitie ondertekenen E-mail sturen: Geen stenen oevers Noorderplas

De gemeente kunt u op de hoogte stellen van uw bezwaren / ideeën / alternatieven, enz.. enz..

Alle items Geen stenen oevers in een overzicht klik dan hier !

Meer dan bijzondere foto opgedoken.....

Geen stenen oevers NoorderplasDe gemeente heeft het plan opgepakt om stenen oevers aan te brengen aan de Noorderplas, de werkzaamheden moeten nog opstarten en een groot deel van de bewoners uit het wijkdeel Maaspoort is het niet eens met de plannen. Zoals altijd zijn er voor en tegenstanders, laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. We leven in een mooie democratie zo merkte de inzendster Yvonne van deze foto op.


Afbeelding Noorderplas zone 2


De projectleider vergeleek de Noorderplas met de Vinkeveense plassen en volgens Yvonne was dit terecht. De voorzitter van HSV Ons Genoegen Maaspoort is al vele jaren vrijwilliger, zelfs met schep en kruiwagen regelmatig te zien langs de oevers van de Noorderplas. Hij is flabbergasted bij het zien van deze foto, toegegeven het is 100% wel de Noorderplas maar dit heeft hij nog nooit gezien. Een rubber bootje of suppers die ziet hij meer dan eens maar dit...... nee dat beslist niet !

Volgens de inzendster moet de gemeente wel degelijk direct aanvangen met de basalt / stortstenen oevers, de golfslag is echt giga en loopt de spuigaten uit. De golven komen meer dan eens in de kruipruimtes terecht aan de Bolognakade en de Venetiëkade gelegen in de Italiaans buurt aan de noordzijde van de Noorderplas. Aan de funderingen van deze woningen wordt binnenkort onderzocht hoe groot de verzakking en waterschade is.

De onderzeeër op de foto die moet via het grondwater gekomen zijn, de secretaris van de vereniging moet bekennen dat de rondvaartboot die vermoedelijk door ene Cor bestuurd wordt recentelijk nog besproken is door Jan v Esch. Op de waterscooter zit Gerry, de voorzitter bespreekt vele zaken met Gerry daar waar het gaat om de Noorderplas maar heeft Gerry nog nooit over een waterscooter horen praten.

Het is volgens de ledenadministratie duidelijk tijd voor een zorgvuldiger overleg aan de bestuurstafel.
De petitie, bent u het eens met de petitie voorwaarden onderteken dan ook deze petitie !
De eerste lijst van ondertekenaars gaan als PDF bestand mee naar het eerstvolgend gesprek met de gemeente als tussenstand !

De link naar de petitie pagina: Petitie geen stenen oevers Noorderplas

U kunt naast de petitie ondertekenen E-mail sturen naar openbareruimte-gemeente: Geen stenen oevers Noorderplas

De gemeente kunt u op de hoogte stellen van uw bezwaren / ideeën / alternatieven, enz.. enz..

Gemeente overweegt stenen oevers, Sportvissers en wijkbewoners Maaspoort 'flabbergasted' over stenen oevers Noorderplas.

Geen stenen oevers Noorderplas
< scan de desbetreffende QR-code voor een directe link naar: >


QR-code de uitgebreide (lees meer) versie van dit artikel - QR-code petitie "Geen stenen oevers Noorderplas"


Enkele bestuursleden hebben in de wijk een brief bezorgt als antwoord op vragen van omwonenden of HSV Ons Genoegen Maaspoort iets meer wist van de plannen aangaande de gemeente en de Noorderplas. Sommige betichten ons van stemmingmakerij maar dat is absolute niet het geval. We hebben de projectleider dieptekaarten verstrekt en we weten voor 100% zeker dat sommige veruit de meeste oevers dieper zijn als de dieptekaart laat vermoeden. Er is ook een gigantisch verschil tussen de zomer (droogte periode) en de winter (natte periode). Bij hogere windkrachten gaat het met een zuidwester behoorlijk tekeer aan de Noorderplas. Bewoners van de Polsbroek en de Hengmeng kunnen nauwelijks hun deuren en ramen openen omdat het water dan letterlijk met bakken tegen de ramen komt.

Het zijn zaken die je als buitenstaande niet kan weten, daarom is de brief gemaakt zodat iedereen kennis had kunnen nemen dat de gemeente ook de oevers Noorderplas gaat aanpakken.

De brief is als volgt:
-----------
Aanhef: Bewoners, wandelaars en anderen Noorderplas genieters.

Datum: 5 juli 2022
Betreft: Ter kennisgeving, het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Wellicht heeft u het al vernomen dat de gemeente op d.d. 11 juli 2022 een inloopbijeenkomst houd die betrekking heeft op het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Twee bestuursleden hebben een lang onderhoud gehad met de projectleider en de aannemer op het stadskantoor te ’s-Hertogenbosch.

Wat de gemeente niet schrijft in de uitnodigingen door de gemeente rondgestuurd, dat de nog resterende 1100 meter beschoeiing die nog vervangen moet worden hiervoor heeft de gemeente daar waar mogelijk basalt stenen/keien in gedachten.

Aan de rivieren als De Maas en De Waal heeft/is de Rijkswaterstaat vele kilometers aan basaltstenen aan het verwijderen omdat het geen natuurvriendelijke oevers zijn, het onderhoud is ook ongekend groot omdat tussen de stenen onkruid en struiken snel zullen opkomen zodat de omwonenden en wandelaars tegen een muur van onkruid en struiken zullen aankijken die tot wel 2,5 meter hoog zullen uitgroeien. De oostelijke oever waar nu nog de oude damwand staat alhier staan ook struiken en onkruid tot wel meters hoog. Het is algemeen bekend dat als de hengelsport vereniging niet zelf terugsnoeide dan waren vele zones nu niet meer bevisbaar vanaf die oevers.

Het uitzicht op en over de Noorderplas zal hierom ook gigantisch doen afnemen. HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft kenbaar gemaakt niet onder de indruk te zijn van de huidige plannen omdat ook naast de valide vissers verschillende minder valide vissers 1100 meter aan visoevers zullen kwijt raken. De gemeente maakte de opmerking dan kopen ze maar een langere hengel die sloeg naar onze bescheiden mening de plank finaal mis. Nergens in Nederland is basalt gebruikt op plassen als de Noorderplas, damwand palen die al 6 jaren of meer vervangen hadden moeten worden zijn vele malen mooier en past veruit het best bij de Noorderplas en het Burgemeester van Zwietenpark.

De gemeente heeft wel meegedacht over een oplossing voor de vissers maar er is ook benadrukt dat er geen enkele toezeggingen gedaan worden. Het plan daar waar mogelijk komen basaltstenen is de koers van de gemeente op dit moment en is meermaals uitgesproken. Wij denken dat dit uitsluitend gebaseerd is op het financiële plaatje maar de gemeente ontkende dit stellig. Ook de aannemer is door ons gevraagd naar zijn deskundigheid, deze gaf aan dat basalt niet zijn voorkeur had maar wie betaald die bepaald zo merkte de projectleider van de gemeente op.

De gemeente heeft aangegeven dat het nog te nemen besluit ons hiervan later in kennis zal stellen. Hopende uw voldoende geïnformeerd te hebben is uw aanwezigheid op 11 juli beslist niet onbelangrijk. HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft aangegeven bezwaar (het liefst collectief) te maken tegen de huidige plannen, stuur een email naar mail@hsvonsgenoegen.com als u verder op de hoogte gehouden wilt worden over deze casus en/of als u ook van mening bent dat in dat geval collectief bezwaar maken wellicht het beste is om te doen.

Met vriendelijke groet, het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.
--------
Update: d.d. 6 juli
Een bestuurslid heeft een prettig onderhoud gehad met de projectleider (gemeente), er is nogmaals duidelijk verwoord dat de gemeente goed gaat luisteren naar alle Noorderplas genieters. Pas later wordt er een besluit genomen, iedereen mag zijn eigen mening hebben en houden maar de gemeente zal uiteindelijk ook een keuze moeten maken. Als vereniging hebben we bij de gemeente veel Noorderplas info aangedragen en hierom is in overleg met de aannemer de kans groot dat een gedeelte beslist niet geschikt is voor de stenen oever. Dit wordt vermoedelijk opnieuw damwand. Er wordt dus wel degelijk naar iedereen geluisterd.

De vereniging is superblij met de gemeente:
En dat menen we oprecht. We snappen dat de projectleider met vele zaken rekening moet houden, ook het financiële plaatje moet hierin naast mogelijk ook nog passen. Als de ontroerend goed belastingen omhoog gaan dan gaan we allemaal klagen, het moet voor de projectleider op alle punten passen dat snappen we maar al te goed. We hopen dat de projectleider ook het bovenstaande meeneemt in zijn overwegingen.

Laat je mening horen maandag 11 juli 19:00 uur in De Schans zodat de gemeente alles kan meenemen in het nog te nemen besluit.

Wilt u meer updates lezen, klik dan op Lees meer !

Hoe mooi kan het zijn......

KarperWat we zien op de volgende afbeelding dat zien we het graag:
Arjan samen met zijn vader (Cees) op de foto met een indrukwekkende vangst. Zo vader zo zoon, of nog beter onder een appelboom daar vallen geen peren. Cees is heden 77, al eerder gemeld en nog steeds is hij zeer actief betrokken bij de hengelsport. HSV - Ons Genoegen Maaspoort dat is zijn clubje.Tijdens het maken van de foto sprak Cees met trots over de Noorderplas, dat is het mooiste water van Den Bosch met het mooiste bestand. Bescheidenheid siert zeggen we dan en wat iemand mooi vind is ook een kwestie van smaak toch. Ook Arjan sloot zich aan bij de opmerking gemaakt door zijn vader, als we vangen is het geweldig en als het niks is dan dopen sommige vissers het al snel om naar een ... water.

Genieten, dat is heel belangrijk. De hengelsport is letterlijk en figuurlijk therapeutisch bezig zijn, genieten in het kwadraat. Dank voor deze mooie foto, maar we stellen wel de vraag "waarom kijkt Cees een tikkie ondeugend".

Het bestuur is supertrots op onze vrijwilligers:

Bestuurs mededelingHet Bestuur is super trots op de vrijwilligersgroep, de 3e-hengelvergunning is een eerlijke en vooral terechte beloning, leden die beschikken over een 3e-hengelvergunning zijn voor de vereniging én het samenwerkingsverband onmiskenbaar belangrijk laten we dat niet uit het oog verliezen. Vergis u niet, u zou kunnen denken waarom niet automatisch versturen naar de vrijwilligersgroep, er zijn ook leden die wel vrijwilliger zijn maar geen 3e-hengelvergunning wensen en vragen deze ook niet aan.

Verricht iemand voor het eerst hand en span diensten voor de vereniging, dan mag deze vrijwilliger een 3e-hengelvergunning aanvragen. Het jaar dat iemand hand en span diensten verrichte in groepsverband is mede bepalend, 1 punt voor kleine activiteiten en maximaal 2 punten voor grotere activiteiten. Zo kunnen vrijwilligers punten opbouwen tot maximaal 10 punten. Bij aanvraag 3e-hengelvergunning is het automatisch aftrek 2 punten, punten kunnen zo ook bewaard/gereserveerd blijven voor later.

 • Jan v E heeft ondertussen al 10 punten opgebouwd;
 • Mike vd M heeft ook 10 punten opgebouwd.

 • Als beide heren geen vrijwilligerswerkzaamheden zouden doen voor de vereniging kunnen ze nog heel lang vooruit met de aanvraag voor een 3e-hengelvergunning. We hoeven de heren maar te vragen en ze zijn er altijd bij, hoe geweldig is dat !

  En nu we het toch over kanjers hebben wat te denken van onze voorzitter, Cees Melis is lid van onze vereniging sinds 1988 en zijn eerste benoeming bestuurslid als Voorzitter is sinds 1995. Cees is heden 77 jaren jong en fanatiek op het onmogelijke af. Als we het activiteiten overzicht bekijken dan is Cees er meer dan regelmatig bij. Gisteren samen met Gerry uren bij de gemeente op gesprek geweest over de lopende verenigings-zaken en daarna zaten ze weer in de boot om de visbos-palen een kleurtje te geven.

  Zo noemen hem De Kruik

  NieuwsWe moeten de kop van dit bericht "Ze noemen hem De kruik" natuurlijk met een knipoog lezen. Wij kennen hem als Danny, als Danny graag gaat vissen dan blijft hij niet thuis voor de F1 kwalificatie of de race. Heeft Danny rugklachten, dan neemt hij gewoon een warme kruik mee en gaat hij gewoon vissen. Vissen en de F1 kijken dat gaat prima samen, hij kijkt de race gewoon aan de waterkant zo getuigen de foto.  Zijn vismaat Mike die mag ook mee, voor zolang het nog duurt want ook die heeft zo zijn streken en eigenaardigheden. Hij verstuurd even een berichtje naar een kennis en die komt even later gefrituurde frikandellen en kroketten op de visstek afleveren bij de heren. Wat tijdens de wedstrijd lukte dat herhaalde Mike vandaag ook maar even, slechts een berichtje sturen "we zitten weer te vissen" was voldoende om even later de warme hap te krijgen. Op de afbeelding zien we Mike die met een big smile de frikandellen uitpakt. De kans dat Mike binnenkort te horen krijgt "ik hoef niet meer te weten wanneer jij gaat vissen Mike" die kunnen we niet uitsluiten. Voor het Tel. nummer van die beste man die de warme snacks verzorgde moeten we niet bij De Kruik zijn maar bij Mike.

  Mike en Danny zijn door collega vis-vrienden al omgedoopt tot Ernie & Bert, de redactie houd het liever bij de twee vis-vrienden die voor de gezelligheid gaan vissen om bij te tanken op een ontspannende wijze. Op werkdagen zijn de dagelijks met hun bedrijven in de weer t.w. Mike vd Maat Schilderwerken en Danny met DSG - Onderhoud.

  Onbegrip in de hobby.......

  Karper
  Sommige wandelaars snappen het niet waarom wij een hele dag achter de hengels kunnen zitten, wat is hier nou de lol van. Gewoon de rust die de natuur brengt, het water is een primaire levensbehoefte en het water dat je ziet hoef je niet perse te drinken.

  Of het nu vogels of vissen zijn, het is allemaal vermakelijk om naar te kijken. De natuur heeft zo zijn eigen regie en die kun je als zeer rustgevend ervaren. Het is veel meer als uren aan de waterkant zitten wachten met een stokkie in je hand. Zo kun je over alles en iedereen wel kritisch zijn, wat is de lol van voetbal kijken. Waarom gaan mensen winkelen en gluren alleen maar door de etalage ramen, fietsen voor je lol dat doe je toch niet.

  Als je lekker aan de waterkant zit in welke hoedanigheid ook, en je kunt niet genieten van hetgeen je op de afbeelding rechts ziet en doe je jezelf beslist te kort.

  JanvE is een professionele en vakkundige natuurfotograaf waarbij het altijd gaat om de mens en dieren. Fotograaf JanvE-fotografie is enthousiast, denkt mee, heeft creatieve ideeën en creëert een ontspannen sfeer voor het beste resultaat. Specialisatie watersport, natuur en fauna.

  Jan v Esch maakte deze prachtige foto waarvoor onze dank.

  Deel 1 karperkoppel wedstrijd achter de rug.

  Bestuurs mededelingDeel 1 van karperkoppel wedstrijd 2022 is weer achter de rug.

  Hoe deze wedstrijd tot dusver is verlopen, een kort verslag hiervan is te lezen op: Karperkoppel wedstrijd 2022. Het volgende wedstrijd deel de 2ᵉ karper koppelwedstrijd is in het weekend van 5, 6, 7 augustus (2 nachten). Mochten er van de koppels één deelnemer uitvallen of om een andere reden verhinderd zijn dan bestaat de mogelijkheid om als inval/reserve visser toch nog mee te doen.

  Voor de deelnemer die anders alleen moeten vissen gedurende het weekend of een deel ervan is het dan ook leuker. De gevangen vissen die door de reserve visser gevangen worden tellen dan alsnog voor het koppel maar uiteraard niet individueel.

  Met vriendelijke groet, het bestuur.  Verwerkingstijd: 0.04 seconden
  1,734,486 unieke bezoeken