Inloggen

Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Verzoek nieuw wachtwoord.

Calendar

Actueel - Info

Buien - Radar

Gemeente overweegt stenen oevers, Sportvissers en wijkbewoners Maaspoort 'flabbergasted' over stenen oevers Noorderplas.

Geen stenen oevers NoorderplasDeze casus Geen stenen oevers Noorderplas; die doen we gezamenlijk, alle Noorderplas genieters in de ruimste zin van het woord.

Enkele bestuursleden hebben in de wijk een brief bezorgt als antwoord op vragen van omwonenden of HSV Ons Genoegen Maaspoort iets meer wist van de plannen aangaande de gemeente en de Noorderplas. Sommige betichten ons van stemmingmakerij maar dat is absolute niet het geval. We hebben de projectleider dieptekaarten verstrekt en we weten voor 100% zeker dat sommige veruit de meeste oevers dieper zijn als de dieptekaart laat vermoeden. Er is ook een gigantisch verschil tussen de zomer (droogte periode) en de winter (natte periode). Bij hogere windkrachten gaat het met een zuidwester behoorlijk tekeer aan de Noorderplas. Bewoners van de Polsbroek en de Hengmeng kunnen nauwelijks hun deuren en ramen openen omdat het water dan letterlijk met bakken tegen de ramen komt.

Het zijn zaken die je als buitenstaande niet kan weten, daarom is de brief gemaakt zodat iedereen kennis had kunnen nemen dat de gemeente ook de oevers Noorderplas gaat aanpakken.

De brief is als volgt:
-----------
Aanhef: Bewoners, wandelaars en anderen Noorderplas genieters.

Datum: 5 juli 2022
Betreft: Ter kennisgeving, het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Wellicht heeft u het al vernomen dat de gemeente op d.d. 11 juli 2022 een inloopbijeenkomst houd die betrekking heeft op het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Twee bestuursleden hebben een lang onderhoud gehad met de projectleider en de aannemer op het stadskantoor te ’s-Hertogenbosch.

Wat de gemeente niet schrijft in de uitnodigingen door de gemeente rondgestuurd, dat de nog resterende 1100 meter beschoeiing die nog vervangen moet worden hiervoor heeft de gemeente daar waar mogelijk basalt stenen/keien in gedachten.

Aan de rivieren als De Maas en De Waal heeft/is de Rijkswaterstaat vele kilometers aan basaltstenen aan het verwijderen omdat het geen natuurvriendelijke oevers zijn, het onderhoud is ook ongekend groot omdat tussen de stenen onkruid en struiken snel zullen opkomen zodat de omwonenden en wandelaars tegen een muur van onkruid en struiken zullen aankijken die tot wel 2,5 meter hoog zullen uitgroeien. De oostelijke oever waar nu nog de oude damwand staat alhier staan ook struiken en onkruid tot wel meters hoog. Het is algemeen bekend dat als de hengelsport vereniging niet zelf terugsnoeide dan waren vele zones nu niet meer bevisbaar vanaf die oevers.

Het uitzicht op en over de Noorderplas zal hierom ook gigantisch doen afnemen. HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft kenbaar gemaakt niet onder de indruk te zijn van de huidige plannen omdat ook naast de valide vissers verschillende minder valide vissers 1100 meter aan visoevers zullen kwijt raken. De gemeente maakte de opmerking dan kopen ze maar een langere hengel die sloeg naar onze bescheiden mening de plank finaal mis. Nergens in Nederland is basalt gebruikt op plassen als de Noorderplas, damwand palen die al 6 jaren of meer vervangen hadden moeten worden zijn vele malen mooier en past veruit het best bij de Noorderplas en het Burgemeester van Zwietenpark.

De gemeente heeft wel meegedacht over een oplossing voor de vissers maar er is ook benadrukt dat er geen enkele toezeggingen gedaan worden. Het plan daar waar mogelijk komen basaltstenen is de koers van de gemeente op dit moment en is meermaals uitgesproken. Wij denken dat dit uitsluitend gebaseerd is op het financiële plaatje maar de gemeente ontkende dit stellig. Ook de aannemer is door ons gevraagd naar zijn deskundigheid, deze gaf aan dat basalt niet zijn voorkeur had maar wie betaald die bepaald zo merkte de projectleider van de gemeente op.

De gemeente heeft aangegeven dat het nog te nemen besluit ons hiervan later in kennis zal stellen. Hopende uw voldoende geïnformeerd te hebben is uw aanwezigheid op 11 juli beslist niet onbelangrijk. HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft aangegeven bezwaar (het liefst collectief) te maken tegen de huidige plannen, stuur een email naar mail@hsvonsgenoegen.com als u verder op de hoogte gehouden wilt worden over deze casus en/of als u ook van mening bent dat in dat geval collectief bezwaar maken wellicht het beste is om te doen.

Met vriendelijke groet, het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.
--------
Update: d.d. 6 juli
Een bestuurslid heeft een prettig onderhoud gehad met de projectleider (gemeente), er is nogmaals duidelijk verwoord dat de gemeente goed gaat luisteren naar alle Noorderplas genieters. Pas later wordt er een besluit genomen, iedereen mag zijn eigen mening hebben en houden maar de gemeente zal uiteindelijk ook een keuze moeten maken. Als vereniging hebben we bij de gemeente veel Noorderplas info aangedragen en hierom is in overleg met de aannemer de kans groot dat een gedeelte beslist niet geschikt is voor de stenen oever. Dit wordt vermoedelijk opnieuw damwand. Er wordt dus wel degelijk naar iedereen geluisterd.

Update: d.d. 7 juli
Vandaag 7 juli omstreeks 08:00 uur zijn er foto's gemaakt van de oevers Noorderplas. Als vereniging hebben wij een zone kaart die we gebruiken voor de te houden jaar wedstrijden. Zoals u wellicht weet zitten er tijdens de wedstrijden 20 personen te vissen gedurende verschillende weekenden. De zone kaart is ook nu handig als overzicht zodat u weet wat op welke oever staat te gebeuren. De wedstrijd-zone kaart zien we rechts.

De foto's zijn gemaakt van zone-6, zone-11, zone-10, en zone-1. Op de eerste foto zien we dat de struik die aan de oever staat nu al compleet het uitzicht op de plas verstoord. Uiteraard kunt u links en rechts van de struik de plas nog zien maar dat is de verdienste van de visclub die met enige regelmaat de wildgroei bijhoud, de afgesnoeide takken en struiken worden altijd aan de gemeente gemeld en worden later opgehaald.

Onze vrijwilligers-groepen vinden het leuk om op deze manier de zaken een beetje bij te houden maar met de vernieuwde oevers in aantocht wordt deze klus voor de visclub te veel van het goede. Dan zullen we meer en meer naast de struiken op zone-6 ook wildgroei struiken zien opkomen zowel links en rechts ervan. Deze eerste foto is gemaakt vanaf het voetpad dat direct voor de woning op Polsbroek / Kwartierenlaan ligt.

Foto 2, bevindt zich ook in zone-6 maar is genomen vanaf het wandelpad. Er blijft naast de bewoners Polsbroek / Kwartierenlaan ook voor de wandelaars weinig tot niets van het uitzicht op en over de Noorderplas over als de wildgroei zo doorslaat.


Foto 1 en 2


Foto 3, bevindt zich in zone 6/11, het wandelpad (asfalt) langs het Bastion gedeelte alhier is van het uitzicht heden weinig tot niets over als we kijken naar de Noorderplas. Is het overdreven om te melden dat ondanks het feit dat er nu damwand staat 50% van het wandelpad door de struiken in beslag wordt genomen. Voor het Bastion gedeelte komt de damwand wel terug volgens de projectleider gemeente.

Foto 4, we kijken alhier richting de oostelijke oever Noorderplas resp. zone 6 en zone 5 en we zien wat slechts enkele struiken doen met het uitzicht op genoemde zone's, dat zijn de feiten.

Foto 5, we zijn aangekomen op zone 11 alwaar het bord staat met verenigingsinformatie en "verboden te vissen". Het bord is rechts op de foto nog net een stukje van te zien maar de tekst lezen dat gaat niet, we kunnen dat bord wel verplaatsen dat is het punt niet maar waar is in dit beeld de Noorderplas gebleven ? Hoe hoog is deze struik eigenlijk zijn ? We doen een voorzichtige schatting, 4 meter hoog.


Foto 3,4 en 5


Foto 6 en 7, we bevinden ons nu op zone 10. De Pisaflat is 30 meter hoog en is nog net te zien, de Noorderplas daar zien we op zone 10 heel weinig van terug. Bedenk wel dat zone 10 een 100% natuurlijke oever is. Damwand maar ook basalt of andere stenen oevers zijn alles behalve een natuurlijke oever omdat deze door de mens is aangelegd. Een natuurlijke oever is door de natuur ontstaan.Foto 8 en 9, het wordt er niet leuker op. We bevinden ons nu op zone 1. De zone die door de wandelaars en de vereniging als vrouw onvriendelijk is bestempeld. Vanaf de Noorderplas is zicht op deze oever niet mogelijk, vanaf het asfalt wandelpad ook niet. Vele wandelaars, met name de vrouwelijke zijn heel blij als er vissers op zone 1 zitten, dan durven ze het grind padje dat door zone 1 loopt wel te bewandelen. De hoogte van de struiken in deze zone zijn niet meer te schatten, zijn ver boven de 6 meter hoog en waar hebben we het over. De laatste foto (10) is zone 1 de meest westelijke 100% natuurlijke oever, de meer dan prachtige Noorderplas ligt achter de wildgroei struiken.Tot slot een filmpje zodat ook de gemeente / projectleider en de aannemer een betere indruk krijgen wat een stevig windje in het najaar doet met 20 hectare Noorderplas en zijn huidige oevers. De wind staat behoorlijk op zone 6, het Bastion gedeelte en zone 11. Dat de damwand oevers het 40 jaar lang gehouden hebben is een resultaat dat veel vertrouwen schept voor de toekomst, niet elke verandering is per definitie een verbetering.

De vereniging is superblij met de gemeente:
En dat menen we oprecht. We snappen dat de projectleider met vele zaken rekening moet houden, ook het financiële plaatje moet hierin naast mogelijk ook nog passen. Als de ontroerend goed belastingen omhoog gaan dan gaan we allemaal klagen, het moet voor de projectleider op alle punten passen dat snappen we maar al te goed. We hopen dat de projectleider ook het bovenstaande meeneemt in zijn overwegingen.

Laat je mening horen maandag 11 juli 19:00 uur in De Schans zodat de gemeente alles kan meenemen in het nog te nemen besluit.

Update d.d. 11 juli 2022:
Een redelijke opkomst maar helaas zijn vele wijkbewoners Maaspoort thuis gebleven. De gemeente had een uitnodiging gemaakt waarin veel informatie niet aan de bewonersgroep wijkdeel Maaspoort is voorgehouden. Een voorleestekst kon niet voorgedragen worden en de gemeente wenste ook geen algemene voordracht te doen voor de aanwezigen waarin iedereen (met een voorzitter aan tafel) zijn op of aanmerkingen zou mogen maken. Dat wilde de projectleider niet, vermoedelijk omdat hij wist dat de meningen van de bewoners weinig tot niets zouden toevoegen aan de reeds genomen besluitvorming. De omgevingsvergunning die hoeft de gemeente niet aan te vragen zo vertelde de projectleider, ze konden zo aan de slag. De infoavond opgezet door de gemeente was een grote snertvertoning, alles staat al vast en vele Maaspoortbewoners weten niet wat hun te wachten staat.

De indruk werd gewekt door de gemeente naar enkele aanwezigen dat er wel degelijk geluisterd was naar de visclub HSV Ons Genoegen Maaspoort. Dit is een absolute leugen van een ambtenaar. De stort-stenen die heden NIET op zone 5 komen konden aldaar volgens de aannemer niet gerealiseerd worden, dat bleek al uit het eerste gesprek. Dat was de reden van plan wijziging en niet omdat er naar ons is geluisterd, de aannemer had zelf al bepaalde dieptes geconstateerd en dat bleek ook uit een dieptekaart van onze vereniging tijdens het gesprek gehouden op het stadskantoor.

Vier invaliden vissers kregen te horen dat ze niet meer konden vissen op de zone 4, 6 en 11 na de aanpassingen. Nee dan kunnen jullie niet meer vissen zo kregen Riny, Raymond, Tommy en Henk van de projectleider te horen, het gebeurde op een nogal botte wijze. Ja logisch, dat je met een opmerking als deze strijk je direct tegen de nekharen in van het bestuur. De wedstrijden hiervoor zijn alle zones van de Noorderplas beslist nodig (160 leden), de vereniging kan dus vanaf 2023 geen witvis en karperkoppel wedstrijden meer organiseren als de plannen doorgaan. Honderden meters aan oevers worden onbevisbaar gemaakt door de aanpassingen, dit geld niet alleen voor minder valide personen maar voor iedereen. En dan is de projectleider ook nog verbaast dat een bestuurslid boos en verontwaardigd reageert voor de belangen de vereniging rakende. Bij de gemeente stellen minder validen personen helaas niets meer voor, waarvan acte. Het sociaal en cultureel vereniging gebeuren, ook dat is voor de gemeente niet langer belangrijk.

Als het besluit over hetgeen geplaatst zou worden genomen zou zijn dan werd de vereniging op de hoogte gehouden. Dit schreven we al eerder, nu blijkt dat het al besloten was op het moment dat het werd uitgesproken. Als het dan toch stenen oevers zouden worden dan was de projectleider bereid om 2 visstekken te maken in zone 4 en 4 visstekken zone 6. Onze voorkeur blijft de damwand oever maar de projectleider verwees ons ook naar de Fort Orthen wiel gelegen aan de Schanswetering, ga daar maar kijken het ziet er echt geweldig uit zo kregen Cees en Ger te horen. Wij weten niet wie de projectleider gecorrigeerd of geadviseerd heeft maar die visstekken zijn absolute niet degelijk genoeg voor de Noorderplas. Dit betekend dat de visstekken van sinaasappel-kisten kwaliteit die zijn niet geschikt. De Azobe damwand uitvoering daarentegen wel en het was niet toevallig dat er tijdens deze geweldige info avond elk woordje en/of zin die betrekking had op de eerder besproken visstekken werd dood gezwegen met nul reactie. Zeer betreurenswaardig, temeer omdat enkele minder valide leden De Schans op emotionele wijze hebben moeten verlaten, voor hun houdt vermoedelijk het vissen in 2023 op, ze trokken het even niet meer.

Dit kan niet, iedereen moet bezwaar maken tegen deze plannen, persoonlijk kenbaar maken en neerleggen bij de gemeente. Geen stenen oevers aan de Noorderplas. Nergens in Nederland zijn stenen oevers toegepast op een stilstaand cultuur water, de projectleider meende er toch nog een gevonden te hebben. Jawel ze liggen bij de Vinkeveense plassen, ja mijnheer de projectleider maar aldaar varen duizenden boten, speedboten, jachten, sloeps, rondvaartboten, waterscooters en echt te veel om op te noemen.

Je slaat toch absolute de plank finaal mis om de Vinkeveense plassen te benoemen om zo je plannen en opmerkingen meer kracht bij te willen zetten. Laten we het houden bij, je moet geen appels met peren vergelijken. Maar ook op het volgende slaat de gemeente de plank finaal mis, de invul velen waarop bewoners konden melden wat zijn van de gemeentelijke plannen vonden, die waren gewoon op. De vraag gesteld door een bestuurslid of er alhier in De Schans enkel tientallen gecopyeerd konden worden, de man van de gemeente liep gewoon weg alsof er geen vraag was gesteld.

Update d.d. 12 juli 2022:
Het bestuur is benaderd door o.a. Maaspoort Nieuws, Brabants Dagblad en DTV. Deze partijen hebben aangegeven er uitvoerig aandacht voor te vragen. Maaspoort Nieuws en Brabants Dagblad waren gisterenavond zelf getuigen van de info avond door de gemeente georganiseerd. Een avond die de aanwezigen het beste kunnen omschrijven als een grote aanfluiting.

 • Maaspoort Nieuws
 • Sportvissers en wijkbewoners Maaspoort 'flabbergasted' over stenen oevers Noorderplas
 • Brabants Dagblad - Emoties lopen hoog op.

 • Kijk nu eens hoe misleidend de gemeente bezig is, dat verzin je toch niet. Op het bord dat geplaatst is aan de Maaspoortweg middenberm hierop zien we een prachtige afbeelding van waterlelies en plantjes. Gewoon het jasje eromheen dat moet mooi zijn. De waterlelies die HSV Ons Genoegen Maaspoort zelf geplaatst heeft in de kom bij de Pisaflat hiervan zijn twee velden compleet verdwenen. De gemeente schuift de bal naar de aannemer die destijds de opdracht deed en die schuift vervolgens de bal weer terug naar de gemeente. Ook in de watergangen zijn de waterlelie velden verdwenen en nu maakt de gemeente een beeldvorming naar de bewonersgroep Maaspoort alsof ze heel natuurvriendelijk bezig zijn en dat het allemaal mooi wordt. Wat we op de afbeelding zien is niet te realiseren op de noord- en oosterlijke oevers van de Noorderplas, op de afbeelding zien we ook geen stenen terug en dit is misleiding ten top gemeente.

  Ook het kaartje met de gekleurde lijnen erop (de uitnodiging), in de uitnodiging wordt er met geen woord over gerept waar de kleuren voor staan. Waarom de gemeente dit deed, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat vele Maaspoort bewoners dan lekker thuis zouden blijven, als de stenen er eenmaal in liggen dan gaan ze er niet meer uit. De projectleider gaf tijdens een eerder gehouden gesprek op het stadskantoor ook aan "wie niet komt opdagen die telt niet mee" maar dat blijkt ook het geval te zijn voor de personen die er wel waren.

  We kunnen inmiddels schrijven dat onze voorzitter t.w. Cees Melis samen met vele andeen ook behoorlijk flabbergasted was van de gemeentelijke plannen. Hij was kortstondig afgetreden als voorzitter / bestuurslid, een man op leeftijd die na 35 jaren vrijwilligerswerk met ziel een zaligheid zijn beste een had voorgezet dacht even wat overkomt ons als vereniging. Cees stond letterlijk met schop en kruiwagen te ploeteren aan de Noorderplas en kreeg als donderslag bij heldere hemel te horen dat 1100 meter visoever wellicht zou komen te vervallen. Beste gemeente (afd. sport en recreatie), dit is heel slecht voor het verenigingsleven, de communicatie van jullie moet beslist zorgvuldiger.

  De gemeente wekt hiermee de indruk over lijken te gaan met ambtenaren in dienst om de burgers van 's-Hertogenbosch te pesten. Cees staat weer letterlijk en figuurlijk in het harnas gemeente, op de afbeelding zien we Cees in actie bij een van onze sponsoren Rijwielhandel van Haren om een flyer op te hangen. Ook andere sponsoren zoals Marleen van Gloudemans optiek en Hans Bloemist Decora werkten hier aan mee !  Update d.d. 14 juli 2022:
  Zojuist ben ik op eerder verzoek van omwonende een rondje gefiets om wat foto's te maken van de vis-stekken die eerder benoemd zijn door de projectleider. Inderdaad foto's kunnen verhelderend zijn en geven doorgaans een duidelijk beeld van een reeds bestaande situatie. Het foto materiaal dat we gezien hebben van de gemeente dat is pure misleiding en kan het nooit worden aan besproken oevers van de Noorderplas maar dat ter zijde.  Op de afbeelding zien we dat de degelijkheid van de visstekken nu al (één jaar na plaatsing) tekort schiet zelfs aan een watertje gelegen midden in een woonwijk naast de begraafplaats en nooit of te nimmer te verduren krijgt qua weersomstandigheden als aan de Noorderplas met enige regelmaat voorkomt. Appels met peren vergelijk. De grastegels liggen nu al ongelijk en sommige zo erg dat het onverantwoord is van de gemeente om hier nu niets aan te doen. Het gaat om openbare ruimte, als iemand hierover struikelt en hierbij gewond raakt is de gemeente verantwoordelijk voor alle schade die uit voortkomt. Wie moet dat dan betalen, precies ook dat zien en vinden we dan b.v. terug in de gemeentelijke belastingen. De laatste foto in het rijtje is genomen aan de Noorderplas d.d. 14 juli en een slechtziende die in het geheel niet deskundig is ziet gigantische verschillen, waar hebben we het over.

  Aan de Noorderplas kwam jaren terug een vrouw ten val en brak haar heup, dit is door het bestuur direct gemeld bij Marcel medewerker van de gemeente. Deze vrouw hebben wij geïnformeerd over de belangstelling die Marcel (gemeente) toonde, nogmaals onze complimenten hiervoor Marcel je was een geweldige medewerker van de gemeente. Als vereniging hadden wij wel meermaals de gemeente erop gewezen dat het wandelpad langs de Noorderplas behoorlijk ongelijk was (lees slecht), helaas liep het voor deze mevrouw behoorlijk fout af. Onze vraag aan de projectleider is, beseft u wel hoe ernstig het is om een heup, arm of been te breken op oudere leeftijd ? Denkt de projectleider ook na over zaken als deze bij het aanleggen van een natuuronvriendelijk oevers en waarom zien we daar niets van terug.

  Het Brabants Dagblad schrijf in een artikel dat de secretaris HSV-OGM het volgende gezegd zou hebben: "dat het misschien wel diervriendelijk is" een opmerking die meer een pro gemeente opmerking is maar in het geheel niet is uitgesproken door de secretaris. We hebben de journalist verzocht zijn notitieblokje er even opnieuw bij te pakken en het verder eerlijk zuiver en helder te houden. Die zin kan alsnog geschrapt worden.

  Op de vis-stekken zien we de plantjes nu al opkomen, het is een kwestie van tijd en het staat meters hoog. Waarom is het aanbrengen van de stenen oevers dieronvriendelijk.
 • de vislijnen, haken en/of lood komen vast te zitten aan de stort-stenen. De vis zal later alsnog het haakaas opeten met alle gevolgen van dien voor de vis, die komt letterlijk vast te zitten aan de stenen oever en kan geen kant meer op en zal uiteindelijk een hongerdood sterven. Je kunt het bagatelliseren omdat vissers vroeger alle gevangen vissen de kop werden ingeslagen en veelal voor pan werden gevangen. Heden anno 2022 zijn de meeste vissers sportvissers en het overkoepeld orgaan draagt niet voor niets de naam Sportvisserij Nederland. Conclusie, stort-stenen zijn dier- en natuuronvriendelijke oevers.
 • De kikkers merkte de projectleiders op, die kunnen nu de oever niet op, beste Marcel dat moeten we ook niet willen op de noord- en oostelijke oevers. Het woon en werkverkeer gaat over het fietspad 24/7 voorbij, voor de kikkers is dit niet bepaald levensverlengend, kwaak weer een kikker dood.
 • De meerkoeten, ze maken met hun soortgenoten zowat de gehele dag ruzie over de leefruimte. Als de oevers schuin oplopen dan zullen de meerkoeten tijdens het vechten en vluchten veel sneller als bij en damwand oever uit het water omhoog en rennen dan blindelings het fietspad op. Ook de water schildpadden die de Noorderplas rijk is hiervan moeten we niet willen dat ze die oevers op kunnen. Omdat de stenen oevers in de zomer behoorlijk heet zullen zijn gaat dit natuurlijk ook iets doen met de pootjes van het vluchtende dier. Heeft de projectleider ook een dierlijk empathisch vermogen en kan hij de rest zelf invullen ? Heeft de projectleider ook hierover nagedacht in zijn overwegingen en gedacht aan oplossing hiervoor. ? Ook hierin kunnen we vaststellen dat het gaat om een dieronvriendelijke oever voor de meerkoeten en alle anderen watervogels.
 • Toch gaan we de gemeente nu even helpen hun plannen iets sterker te maken, als vereniging melden we elk seizoen de aanwezigheid van ratten. Zeker vanaf zone 1 t/m 3 kan slechts één visser er soms wel 10 op een visdagje tellen en op momenten is het ook echt een plaag. De ratten lopen over de damwand balken en de vissers zien dat de ratten onrustiger en angstiger worden omdat de vluchtwegen al lopende over de damwanden afnemen. Ze springen in het water als ze opgejaagd worden en zijn dan in paniek omdat er geen vluchtweg terug is. Als de stenen-oevers worden aangelegd op de zone's 4 t/m 11 dan kunnen wij de bewoners verzekeren dat ze helaas meer ratten in de tuinen gaan zien. De dieronvriendelijke oevers zijn een paradijs voor de ratten, de schuine oevers zijn ideaal als verblijf- en vluchtplaats. Mocht de projectleider twijfelen aan deze bewering, via de Buiten-beter-app verstuurde het bestuur in het verleden vele tientallen foto's van ratten die gewoon overdag langs kwamen maar ook tijdens de nachtelijke uren. Onze vraag aan de projectleider, heeft u hier ook rekening mee gehouden in uw overwegingen en zo nee waarom niet ?


 • Als de stenen oevers er toch doorgedrukt worden door de gemeente, met de wetenschap dat de projectleider (gemeente) heeft uitgesproken geen omgevingsvergunning aan te vragen ondanks het feit dat er wel degelijk grote omgevings-veranderingen gaan plaats vinden dient in te zien dat het beslist niet om onderhoud gaat. Dit zal bij de rechter geen stand houden om de volgende reden, het verwijderen van de oude damwand en het plaatsen van de nieuwe damwand dat veranderd inderdaad weinig tot niets aan de omgeving. Daarentegen het verwijderen van de oude damwand en het aanbrengen van de stort-stenen en/of basalt-stenen dit zijn letterlijk en figuurlijk significante omgevings-veranderingen. Kan de projectleider aangeven waarom regels die voor de burgers doen gelden niet gelden voor de projectleider ? Kan de projectleider de bewoners informeren via welke kanalen ook waar ze het beste individueel bezwaar kunnen maken tegen deze mens en dieronvriendelijk oevers ? Kan de projectleider aangeven of hij het goed vind dat wij zijn zakelijk E-mail adres in dit artikel kunnen opnemen zodat er tenminste een korte lijn bestaat naar de projectleider ?

  De stenen-oevers zijn ook mensonvriendelijk, gelet op het bovenstaande is het voor mensen niet leuk dat er voor de dieren in en om de Noorderplas veel gaat veranderen. Dieren kunnen niet praten, maar wij kunnen dat wel namens die dieren. Stenen oevers ruiken muf, is de projectleider bereid om samen met de secretaris dit bij b.v. rivier De Maas te gaan vaststellen ? Is de projectleider bereid om in dat geval ook even te kijken en te meten hoe hoog de wildgroei aldaar nu staat ? Is de projectleider bereid om in dat geval ook te gaan kijken op de kilometers lange stukken langs de maas waar Rijkswaterschap de stenen aan het verwijderen is ?

  Er komen in geval van stenen oevers vele honderden vierkante meters aan stenen boven de waterspiegel te liggen, de vegetatie hierop gaat muf ruiken en alles wat ademt en leeft heeft natuurlijk een neus. De warmte afstraling van de stenen oevers zal enorm zijn op zomerse dagen, daar gaat niemand bijzitten ook de projectleider niet. Je zult maar aan de Noorderplas woonachtig zijn en dit dagelijks aan de lijve te moeten ondervinden. Mens onvriendelijk, natuuronvriendelijk en geldverspilling tot en met zoals later zal blijken.

  Bewoners Polsbroek vrezen voor aantasting van woongenot:
  In de winter is er enorm veel geluidsoverlast van het water bij harde wind, wat moet dat straks worden dit moet toch niet kunnen. Dat ons woongenot hieronder gaat lijden hiermee gelijk de vraag gesteld, heeft de projectleider er rekening mee gehouden dat de geluidsoverlast door de golven op de stenen oevers alleen maar zal toenemen ? En zo nee waarom niet ?

  Voor het vervangen van de oevers Noorderplas heeft de projectleider ook gekeken naar andere wand constructies als staal, gecoate staal of betonnen wand constructies. Er worden met gemak 100+ jaren of meer aan duurzaamheids-duur gegarandeerd ?. Zo nee waarom niet ?

  Update d.d. 16 juli 2022:
  We zijn als bestuur, t.w. onze voorzitter en de secretaris uitgenodigd bij de gemeente voor een gesprek. Uiteraard nemen dit artikel met updates mee. Wij zijn veel meer als alleen een visclubje, de Noorderplas is een van de parels van het wijkdeel Maaspoort en daar blijft zelfs de gemeente vanaf daar waar het gaat om rare plannen. Vandaag tijdens het flyeren even een kiekje gemaakt van hetgeen extra onze aandacht trok. Het bruggetje Noorderplas, link ziet u (NIET) de Italiaanse buurt en rechts ziet u (NIET) de Noorderplas. De stenen oevers moeten nog aangelegd worden maar de wildgroei staat nu al te popelen om verder uit te groeien in alle richtingen, wie het gaat bijhouden dat heeft de gemeente niet aangegeven, feit is wel dat het heden niet bijgehouden wordt en onomstotelijk uitzicht bedervend.  Is de projectleider het met het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort - de bewoners van de Venetiëkade, Bolognakade, Romelaan en het Veronaplein eens dat dit uitzicht bedervend is en teveel van het goede ? En zo nee waarom niet ?

  Gelet op het bovenstaande hebben we de projectleider gevraagd om een reactie:
  De communicatie tussen de projectleider en de vereniging (secretaris) verloopt op dit moment zeer moeizaam. De projectleider weigerde de secretaris op d.d. 11 juli j.l. zelfs een hand te schudden, hoe onfatsoenlijk is dat. De andere aanwezigen, gemeentelijke medewerkers deden dat natuurlijk wel maar waren er helaas getuigen van dat de projectleider een zakelijke casus nogal persoonlijk maakt.

  Reactie van de projectleider:
  Geacht bestuur,
  We verzamelen alle vragen en opmerkingen en zullen deze zoveel mogelijk gelijktijdig beantwoorden. Gezien de vele vragen en opmerkingen zal het enige tijd duren voordat wij inhoudelijk reageren. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

  In het Brabants Dagblad staat de volgende reactie:
  De projectleider is ook maar met een opdracht van de gemeenteraad op pad gestuurd, namelijk het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. ,,Op andere plekken in Den Bosch-Noord, zoals de Hambaken en de Herven, krijgen we bijna alleen maar enthousiaste reacties.

  Beste projectleider (gemeente), "Op die zogenaamde andere plekken daar liggen geen stenen oevers", wederom een vergelijk van appels met peren en wel om het volgende; de watergangen te vergelijken met 20ha Noorderplas met daaromheen verschillend prachige woningen is geen vergelijk. De watergangen in de gemeente vallen allemaal onder de zogenaamde openbare viswateren wat het vissen betreft, daarin mag iedereen vrij vissen mits ze de schriftelijke gratis toestemming van de gemeente uitprinten. HSV Ons genoegen Maaspoort is een hengelsport vereniging, met leden. Aan anderen verenigingswateren als daar zijn de Ijserenvrouw, de Zuiderplas, de Rosmalense plas, de Grote Karper, het Fort Orthen en wielen, het Engelen Meer, de Stenenkamer plas en de Grote Wielen ook daar liggen geen stenen oevers. HSV Ons Genoegen Maaspoort is veel meer als alleen maar een hengelsportvereniging en dat blijkt wel uit het volgende artikel: De Noorderplas is een van de parels gelegen in het wijkdeel Maaspoort.. Dit artikel is geplaatst op 23 november 2009 en is ondertussen door 27076 keer gelezen, dit staat aan de het einde van het artikel vermeld.

  ,,Ik was flabbergasted toen ik las over deze plannen’’, aldus Chris Lampe, voorzitter van de wijkraad Maaspoort. ,,De gemeente heeft slecht gecommuniceerd. En waarom wordt er niet beter naar ons geluisterd?”

  Update d.d. 18 juli 2022:
  Uiteraard het filmpje bekeken gemaakt door DTV, we snappen dat DTV nooit helemaal de regie heeft over de hoed en de rand echter is het wel vreemd dat de projectleider het interview laat opnemen aan de Fort Wiel te Orthen Schanswetering. Aldaar liggen de al eerder benoemde zogenaamde natuurvriendelijke oevers, het is framing om de kijkers te laten denken dat het daar heel mooi is. Fort Orthen was altijd al mooi maar dat is het punt ook niet. Daar liggen geen stenen oevers, de oevers die daar zijn aangelegd hierbij kon de gemeente er niet omheen dat er vis-stekken aangelegd moesten worden.

  Die visstekken zijn van een sinaasappel-kisten kwaliteit. Vreemd van de project leider niet aan de Noorderplas de DTV opnames laat maken. Nu zegt de projectleider dat er ook gevist kan worden vanaf de oevers bij de woningen, tijdens de info avond werd toch duidelijk gezegd tegen de minder valide personen (4 stuks) "nou dan kunnen jullie daar niet meer vissen". De wildgroei van het onkruid en de struiken daar wordt met geen woord over gerept, alsof het uitzicht op de Noorderplas geen discussie punt is geweest.

  Dit is de directe link naar het nieuws item Sportvissers en wijkbewoners Maaspoort 'flabbergasted' over stenen oevers Noorderplas maar nu met updates (video).

  Uiteraard schoten we deze morgen enkele schitterende foto's aan de Noorderplas met name in die oevers die wij als vereniging als 100% natuurlijke oevers zien. Hoeveel natuurlijke oevers wilt u hebben gemeente, de waterlelies zijn door de visvereniging aangelegd en enkele hiervan zijn vanwege een eerdere opdracht van de gemeente verdwenen, als de gemeente het over natuurvriendelijk heeft dan gaan wij Noorderplas genieters hun oren en ogen heel goed gebruiken.


  Een van de minder valide personen (Henk) die moest aanhoren dat de projectleider tegen hem zei; "dan kunt u daar niet meer vissen". De foto is ook gemaakt op zone 6 waar de stenen oevers gaan komen als het aan de gemeente ligt, het is een van de favorieten visstekken van Henk. In het interview opgenomen door DTV horen we de projectleider zeggen "we hebben foutjes gemaakt" en horen we dat de eerder gemaakte edoch botte opmerking 180 graden is gedraaid. Er komt damwand terug, inderdaad dat hebben we al vernomen maar dat betreft alleen zone 5 en die oever is ongeveer 40 graden schuin, daar kan Henk maar ook de anderen minder valide personen absolute niet vissen.

  De laatste foto in de rij, rechts naast de zwaantjes dat is een van de oevers die de gemeente met stenen wil aanpakken. Alhier staat nog steeds de oude damwand en daar zie je op de foto helemaal niets mee. Vraag aan de projectleider, wat is er mis met iets dat je niet ziet en waar je totaal geen last van hebt ? En zo ja waarom dan wel ?
  --------------

  We hebben Sportvisserij Nederland én Karper Sportvisserij Nederland (KSN) om hun reactie gevraagd:

  Aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  Onderwerp stenen plaatsen in Noorderplas.

  Beste mijnheer, beste gemeente,
  Mijn naam is Hans Cruijssen en ik ben verbonden bij Karper Sportvisserij Nederland en vertegenwoordiger van regio Brabant. Ik ben benaderd door hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort om mijn mening te geven en ervaring te delen met jullie. Wat bij mij bekend is, is dat er vanuit de gemeente stenen gestort gaan worden in de Noorderplas om de kanten te verstevigen. Ook is het de bedoeling om rietvelden te creëren.

  Voor het vissen op karper of andere vissoorten zijn deze stenen een doorn in het oog. Bij het karper vissen worden door deze stenen lijn en lood verspeeld. Dit zijn vaak lange stukken lijn en is natuurlijk afhankelijk van de lengte van het stenen plateau. Wat weer gevolgen heeft voor de vogels en vissen die veelvuldig aanwezig zijn op deze plas. Door deze vislijnen is de kans groot dat bij de vogels de lijnen verstrikt raken in de poten of veren.

  Hierdoor is er een reële kans dat deze vogels hieraan overlijden. Als fanatiek vogelspotter en visser zit ik hier niet op te wachten. De natuurbescherming waar ik bij aangesloten ben ook niet. Als je een rondvraag doet bij de mensen die daar wonen zijn deze eensgezind en zitten niet te wachten op deze maas-stenen. Wat ik gezien heb bij de Noorderplas is dat er mooie vis-plateaus zijn gemaakt voor de mindervaliden met veel gras ruimte eromheen. Een genot om deze mensen daar te zien zitten. Zij kunnen zo de ellende die zij ondervinden eventjes vergeten.

  Worden er stenen gestort dan is het vissen op deze plaatsen niet meer mogelijk zonder lijnen te verspelen. Zij zullen moeten uitwijken naar andere plaatsen met nieuwe beperkingen. Het is zonde dat hun favoriete stekjes af worden genomen, de rondvraag bij de mindervalide voelen dit wel zo.

  Verder zijn er veelvuldig zwemmers op de Noorderplas aanwezig. De kans is groot dat door de gladde stenen er flinke blessures worden opgelopen. Hierdoor is de kans aanwezig dat zij een lange tijd niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt niet een ideale situatie. Al bij al zijn er veel punten om rekening mee te houden.

  Hopelijk kan dit schrijven jullie overtuigen om deze stenen netjes te bewaren voor een plaats waar dit wel mogelijk is. Dan denk ik aan snelstromende rivieren, het verstevigen van dijken met die optrekkende bevers.

  Met vriendelijke groet,

  Hans Cruijssen
  Vertegenwoordiger KSN regio Brabant.
  ------------------

  Ingezonden door Yupp namens de bewoners Venetiëkade:
  Goedemorgen @Ger, wij van de Venetiëkade zouden graag tot voorbij de brug in de bocht de sloot verbreedt willen zien met behoudt / vernieuwing van de damwand. Zoals je weet zien wij niets in de huidige plannen van de gemeente. Mocht je argumenten tekort komen laat het mij weten.

  We voegen een afbeelding bij waar het om gaat. Dank namens de buurtbewoners voor jullie inzet vanuit de visvereniging gedaan, als jullie hulp nodig hebben in welke vorm dan ook laat het ons weten. We horen graag wat de verdere plannen / vorderingen zijn.
  --------

  We hebben ook Waterschap Aa en Maas om een reactie gevraagd:
  Op d.d. 21 juli 2022 reageerde deze als volgt: knip uit de mail als antwoord op onze vragen.
  Het beheer en onderhoud alsmede het eigendom van de Noorderplas berust volledig bij gemeente ’s-Hertogenbosch.
  Gelet op het feit dat de Noorderplas geen onderdeel uitmaakt van de Legger Oppervlaktewateren is waterschap Aa en Maas niet betrokken bij de planvorming en voorbereiding van de herinrichting van de oevers van de Noorderplas.
  De beoogde werkzaamheden aan de oevers van de Noorderplas vallen hierdoor niet onder de bovenstaande genoemde samenwerking. Om deze reden was het waterschap ook niet aanwezig bij de informatieavond.

  Het in dit artikel eerder benoemde informatiebord waarvan er meerdere geplaatst zijn op verschillende toegangswegen naar de Maaspoort hiervan is niet alleen de achtergrond foto misleidend maar ook op de inhoud, "Hier leggen gemeente 's-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas een natuurvriendelijke oever aan.". Omdat de Noorderplas geen onderdeel uitmaakt van de Legger Oppervlaktewateren is waterschap Aa en Maas niet betrokken bij de planvorming en voorbereiding van de herinrichting van de oevers van de Noorderplas.

  Update d.d. 20 juli 2022:
  Een behoorlijk aantal bewoners van het wijkdeel Maaspoort vragen zich af "wat staat er te gebeuren, hoe gaat het dan worden", ze kunnen zich niet goed beeld vormen. Het bestuur van HSV Ons genoegen Maaspoort heeft Yvonne bereid gevonden om zeer recente afbeeldingen aan te passen met stenen oevers, rietvelden (waarde gemeente op doelde) en struiken (die de gemeente niet benoemde maar hier wel van aangeeft er geen onderhoud te plegen en ook niet weet wie dat gaat doen).

  We hebben bewust de struiken klein gehouden of zelfs weg gelaten omdat elke Noorderplas bezoeker nu al kan zien hoe de struiken er heden bijstaan op verschillende oevers die de gemeente wil aanpakken. De wildgroei die de vereniging nu met enige regelmaat bijhoud dat kunnen de vrijwilligers onmogelijk doen met 1100 meter oevers.

  Op de afbeeldingen zien we heden (ervoor) en vervolgens (erna), ongeveer enkele maanden na de werkzaamheden als het groen zijn gangetje gaat.


  Zone 4, direct voor de woningen van Florencestraat en Bolognakade.  Zone 11 achter het bankje genomen, direct voor de terrasflats Polsbroek, Burchtenlaan en Bouvigne.  Zone 6, direct voor de woningen en terrasflats Polsbroek en Kwartierenlaan.  Zone 11 en het Bastiongedeelte, direct voor de terrasflats Polsbroek, Burchtenlaan.


  Op de laatste afbeelding in deze reeks van bewoners terrasflats Kwartierenlaan. Anthoni liet deze foto zien aan de projectleider en zei dit is nu mijn uitzicht. Zegt die Marcel doodleuk, dat gaat wel veranderen🤬. Kan hier niets aan gedaan worden? In de winter sleeën de kinderen van het dijkje, stel ze schieten door en vallen de plas in (is gebeurd) ze breken hun nek op die basalt stenen. Dit heb ik ook aangegeven, hij reageerde zo van dat gebeurd toch bijna nooit tjongejongejonge🤬.


  Zone 6 rechts (gekleurde bankje) en we zien een klein stukje Bastion gedeelte links, direct voor de terrasflats Kwartierenlaan.


  Waarom de projectleider zich wat vragen laat stellen door DTV (nieuws) bij het Fort Orthen aan de Schanswetering is ons wel duidelijk, het is bedoeld om te laten zien hoe het gaat worden maar dit is absolute misleiding tot en met. Noem het maar framing. De vis-stekken aldaar, als de projectleider slechts een visstekje verder was gelopen dan hadden we goed kunnen zien dat deze nu al op instorten staat slechts één jaar na plaatsing, het onkruid slaat al geweldig aan. Ook niet onbelangrijk, er liggen daar geen stenen oevers. Mogen wij dit appels met peren vergelijken beste gemeente (projectleider) ?

  Het wordt er niet veiliger op:
  Het groen is verkoelend zo beweerde de projectleider, ja maar niet met vele honderden vierkante meters aan steen voor je neus. Het uitzicht op en over de plas neemt gigantisch af, voor vrouwen wordt het minder veilig (lees vrouw onvriendelijk) omdat je aan de andere kant van de Noorderplas absolute niemand kan zien. Daantje geeft aan dat er zo heel veel verstop plaatsen gecreëerd worden waar zich genoeg gespuis zich kan schuilhouden. Het klinkt heel heftig maar het risico op verkrachting en aanranding ligt op de loer. Ook voor de oudere mensen die graag nog een stukje gaan wandelen zal het onveiliger worden.

  De oudere man met de radiografisch bestuurbare zeilbootjes:
  In een gesprek met deze man op leeftijd die woonachtig is aan de Livornolaan geeft aan dat alleen al het aanbrengen van de stenen oevers hem de mogelijkheid ontneemt om zijn zeilboten nog in het water te kunnen plaatsen. De schuine helling of de schuine oevers maken hem dat onmogelijk. Als de begroeiing zoals struiken, riet, onkruid en anderen gewassen deze zullen het uitzicht op de Noorderplas beperken als hij al zittend naar zijn zeilboten kijkt. Zijn hobby wordt hem ontnomen. Heeft de projectleider dit ook meegenomen in zijn overwegingen ? Zo nee waarom niet ?

  Afdeling jeugd vissen:
  De jeugd proberen we steeds meer al vissend aan de waterkant te krijgen, de ipad en mobiele telefoons gaan dan even aan de kant zodat naast het vissen ook het sociaal en maatschappelijk gebeuren onder de jeugd meer aandacht krijgt. Probeer de jeugd maar eens bij elkaar te houden, het is voor de begeleiders een hoge verantwoordelijkheid. Zone 4 en 6 geven doorgaans voldoende overzicht met enkele begeleiders, dat kan na uitvoering van de nieuwe plannen de stenen oevers niet meer. Heeft de projectleider dit ook meegenomen in zijn overwegingen ? Zo nee waarom niet ?

  Vindt u de uitgroei overdreven dan zullen de volgende foto's u wellicht op anderen gedachten brengen. De foto links is slecht 6 maanden geleden gemaakt, naast de eendenkooi. Een verschil van slechts 6 maanden, (dag en nacht toch) ?  Beste projectleider, de Noorderplas heeft veel 100% natuurlijke oevers, less is soms more. Laten we het vooral helder en eerlijk houden, de afbeeldingen hierboven gaan uiteraard mee naar de gemeente.

  Update d.d. 21 juli 2022:
  Beste Noorderplas genieters,

  Zoals eerder aangegeven hebben we vandaag d.d. 21 juli 2022 een gesprek gehad met Dhr. Hansum, we mogen Joost zeggen én schrijven.

  Het gesprek had aanvankelijk betrekking op de grimmige sfeer die we in De Schans gezien hebben. De pijlen werden door Joost Hansum ook een beetje op mij (Gerry) gericht, omdat ik verbaal de projectleider aangevallen zou hebben. Joost gaf aan dat hij er niet bij was maar had wel het filmpje (Maaspoort nieuws) gezien.

  De projectleider heeft zich erover beklaagt dat de communicatie met partijen anders had gemoeten ook vanuit de groep omwonenden. Jammer dat de projectleider niet verteld heeft aan zijn directeur dat juist hij een slechte informatie bijeenkomst had georganiseerd. Dat juist hij nogal botte en arrogante opmerkingen maakte als “nou dan gaat uw uitzicht veel veranderen” of tegen de minder validen personen “nou dan kunnen jullie daar niet meer vissen”. Met die opmerkingen kwets je mensen verbaal, je doet verbaal iemand pijn.

  Joost Hansum benadrukte, allemaal even op de reset knop. Gaat iets niet helemaal zoals het moet, Gerry je hebt nu mijn telefoonnummer met een korte lijn. HSV Ons genoegen Maaspoort heeft altijd geweldig goed gecommuniceerd met de gemeente, dat verliep altijd geweldig en al vele jaren. Dit vertelde wij in het gesprek, maar als een projectleider met zijn opmerkingen zaken verdraaid en/of op een arrogante manier mensen te woord staat en hierbij respectloze opmerking maakt naar o.a. ook minder valide personen dan zullen de nekharen van vele overeind gaan staan. Niet alleen bij personen die Gerry heten.

  Joost heeft aangegeven dat ook de projectleider (wiens naam liever niet meer vermeld wordt in de stukken) ook hij beslist op de reset knop moet drukken. Een gesprek afsluiten en elkaar niet de hand schudden gaan fatsoen normen te buiten.

  Gerry heeft aangegeven voor een soortgelijk gesprek als vandaag, met onderwerp “reset knop” hiervoor geen uitnodiging meer wenste te ontvangen. Wenst niet langer over een reset knop te praten omdat elke actie van de projectleider vraagt om een reactie. Joost erkende dit ook. De casus is “geen stenen oevers Noorderplas” en dat houden we graag als gespreksonderwerp aan.

  Het gesprek schakelde snel over naar deze casus, het onderwerp verliep met Joost Hansum die sector directeur van stadsbeheer gemeente ’s-Hertogenbosch is boven verwachting. Joost kunnen we omschrijven als een man die duidelijk en heel helder is, daar hebben we beslist respect voor, ja is ja en nee is nee. Wij hadden zoals aangegeven enkele stukken meegenomen als inlees werk betreffende deze casus, Dhr. Hansum is inhoudelijk niet volledig op de hoogte omdat hij mensen in deze casus aanstuurt. Alle argumenten uit het verslag “Geen stenen oevers Noorderplas” zijn welkom en ook de hieraan gekoppelde petitie samen met de verschillende ingekomen stukken als de brieven van verschillende bewoners zijn welkom.

  Hij zorgt ervoor dat het allemaal meegenomen wordt, verzocht ook om kopie ervan naar de projectleider en openbareruimte@s-hertogenbosch.nl te sturen.

  Dhr. Hansum toonde zich beslist bereid om zich in te lezen en dat is niet onbelangrijk. Joost is dé persoon die uiteindelijk de opdracht kan/mag terugkoppelen naar de raad (de gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die de stad aangaan. Als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch kiezen wij de gemeenteraad) het hoogste orgaan van de gemeente die de opdracht bij Dhr. J. Hansum heeft neergelegd. Als de opdracht niet of nauwelijks uitvoerbaar is, dan bestaat nog steeds de ruimte op deze opdracht op lopende feiten en omstandigheden aan te passen. Via het college van Burgemeester en Wethouders kunnen zaken ook terugverwezen/behandeld worden.

  We hebben duidelijk kenbaar gemaakt niet alleen als visvereniging te praten maar voor alle omwonenden alsook de Noorderplas genieters te praten en te schrijven.

  De voorzitter van HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft vertrouwen op de goede afloop, de secretaris is daarentegen sceptisch omdat er geen toezeggingen gedaan zijn. Het kan nog steeds alle kanten op, dit is niet meer als een persoonlijke mening.

  De projectleider is met een opdracht op pad gestuurd, feitelijk is dat voor Dhr. Hansum niet anders. Op sommige plekken lukt het niet helemaal om de stenen oevers aan te brengen om uiteenlopende redenen, dan is er niet genoeg ruimte om zo’n oever aan te leggen.

  Wij hadden de enige echte Bossche Bollen van de Groot meegenomen naar het gesprek, we vertelde er eerlijk bij dat je met suiker meer vliegen vangt als met zout maar hmmmm wat waren ze lekker. Ook de secretaresse die de afspraak inplande krijgt er een, uiteraard ook de projectleider. De afspraak, we drukken allemaal even op de resetknop en gaan er met een frisse blik weer opnieuw tegenaan die staat.

  De gemeente geeft met een brief d.d. 20 juli 2022 aan dat iedereen tot aan tot 15 september 2022 op het voorstel gereageerd kan worden door een e-mail te sturen naar: openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

  Heeft u de petitie ondertekend dan nog kunt u een E-mail sturen, uw bezwaren / ideeën / argumenten worden allemaal meegenomen.

  Dhr. Hansum heeft aangegeven tijdens het gesprek dat er later een nieuwe informatie bijeenkomst komt in De Schans, ervoor hebben wij als vereniging die mede spreken namens en voor de bewoners en andere betrokkenen nog een gesprek met de projectgroep.

  Dhr. Hansum wees ons ook op het volgende, mochten er later in deze casus discussie punten zijn dan mogen wij altijd direct contact opnemen met Dhr J. Hansum.

  Wij bedanken Dhr. Hansum voor zijn tijd en inzet…..

  ------
  Update d.d. 25 juli 2022:

  Beste lezers en betrokkenen van de casus "Geen stenen oevers Noorderplas".
  Vandaag hebben we een gesprek gehad met twee medewerkers van Sportvisserij Nederland - federatie Zuid West Nederland. Het gesprek verliep prima maar de heren merkte bij aanvang op, wij proberen wel in eerste aanvang neutraal te kijken, we spelen dus ook de advocaat van de duivel. Onze gedachten was simpel, beter als dat kan natuurlijk niet. Helaas was De Schans gesloten voor het te houden gesprek maar daar maakte onze penningmeester Arnold geen probleem van, hup naar mijn woonadres heren.

  Waar hadden we het over, zie de foto's:  Op de afbeelding hierboven zien we het informatiebord HSV Ons Genoegen Maaspoort, vanwege de struiken en de wildgroei die daar staat is het bord niet te lezen, dat de damwand vernieuwd moet worden dat is niet bepaald sinds vandaag nodig.


  Riet, dat gaat nooit meer weg:
  Gaande weg vroegen de heren van Sportvisserij Nederland zich wel af waarom kiest de gemeente voor stenen, in tegenstelling tot wat de gemeente zegt en schrijft, dit zijn beslist geen natuurvriendelijke oevers (NVO). Gebruikt de gemeente ook echt het argument NVO !, "DIT KAN NIET WAAR ZIJN". Hoe zit het financieel, wij hebben verteld dat de gemeente meermaals heeft aangegeven dat de keuze (stenen oevers) geen financiële kwestie was en dat vernamen we van de projectleider en Dhr. J. Hansum. Beseft de projectleider en de gemeente wel dat riet nooit meer weg gaat, als je riet wilt verwijderen moet de grond waarin het riet groeit eruit !

  Dit betekend dat als de groei-bodem van het riet uit stenen bestaat, inderdaad u leest het goed dan moeten zowel de stenen en de grond eruit ! Het verwijderen dat is specialisten werk omdat de riet-wortels en uitschieters ook in de wintermaanden snel wegdrijven onder water en dan zijn alle werkzaamheden weggegooid geld. Snoeien, afknippen of op een andere manier het riet terugdringen is niet bepaald verstandig, je krijgt dan meer van hetgeen je niet wilt hebben. Als er aan Noorderplas weinig riet zou groeien dan nog moet je jezelf afvragen of je meer riet erbij wilt hebben omdat het beheersen van riet hoge kosten met zich meebrengt. Op de westelijke oever staat het riet 10 breed en de lengte is ook behoorlijk met maar liefst 300 meter. Oevers en sloten groeien uiteindelijk ook helemaal dicht en dat zien we inderdaad heden al gebeuren bij de Italiaanse buurt. Ook niet onbelangrijk, je raakt de grond met daarin de riet-wortels en uitlopen aan de straatstenen niet kwijt. Weinigen zullen geïnteresseerd zijn in deze grond maar laten we dat iets anders formuleren, de grond is niet meer voor iedere toepassing geschikt.

  Nou daar was geen woord Spaans bij toch !:
  Maar we zijn er nog niet, we gaan er voor het gemak even vanuit dat de stenen er toch gaan komen. Met een vrachtwagen, dat snappen we ook nog wel maar dat gaan we terugzien in het wegdek en de bestrating. Uit het verhaal lezen de heren wel dat de projectleider en gemeente zich nogal afstandelijk en vijandig heeft opstelt tegenover de belanghebbenden zoals de omwonenden en HSV Ons Genoegen Maaspoort. Waarom gebeurd dit, als projectleider heb je juist de taak om alle partijen er goed bij te betrekken, laat iedereen meedenken dan komen we doorgaans een stuk verder.

  Andere zaken waar we als simpele hengelsportvereniging in meedachten:
  Samen met Sportvisserij Nederlands vragen wij ons het volgende af, breuksteen komt vaak uit Duitsland en België en heeft verschillende kleuren en is onderhevig aan bijgesloten documenten certificering genaamd. De gemeente kan kiezen voor hergebruikte steen, echter deze dient ook gecertificeerd te zijn. Een ander aandachtspunt, er moet een Europese aanbesteding zijn geweest als de informatie van Sportvisserij Nederland juist is. Dit is niet gebeurd, is niet nodig volgens projectleider. Dit is minimaal een uitleg waard vanuit de gemeente, er zijn namelijk verschillende mogelijkheden voor aanbestedingen.

  Nieuwe omgevingswet:
  Sportvisserij Nederland heeft van ons geen argumenten aangehoord die de gemeente in alle redelijk- en billijkheid kan weerleggen, dit gaat bij een rechter geen stand houden. Ze laten er geen twijfel over bestaan dat alleen de plannen al "stenen oevers" zeer omstreden zijn. De heren zijn inhoudelijk behoorlijk scherp en wel degelijk goed op de hoogte van lopende zaken, zoals: Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger, de nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Deze "Omgevingswet" gaat in op 1 januari 2023.

  Achter de schermen kan Sportvisserij Nederland nog meer voor ons betekenen, de afspraak is gemaakt dat de heren er beslist op terug komen.
  Update d.d. 29 juli 2022:

  Onze coördinator flyers bezorging Sandra heeft geweldig haar best gedaan, uiteraard heeft ze samen met Yvonne ook zelf behoorlijk door de wijk gelopen om de flyers deur voor deur te bezorgen. Sandra heeft alle vrijwilligers voorzien van stapels flyers en ze hield nauwkeurig bij wie loopt welk wijkdeel. Die vrijwilligers zijn allemaal kanjers een dikke pluim voor hun tijd en inzet. We pakken er enkele uit, Ria, Raymond en Sien lieten flyers bijbrengen door de coördinator zodat ze extra straten konden meepakken. Het resultaat mag er ook zijn; De petitie Geen stenen oevers Noorderplas te 's-Hertogenbosch heeft heden 563 ondertekeningen. We doen het allemaal samen, samen en dat zijn alle Noorderplas genieters omdat je samen sterker bent als alleen want dan wordt er doorgaans nauwelijks of niet geluisterd.

  Er komt een gesprek met de wethouder R. Geers over deze casus, ook de projectleider is daarbij aanwezig. Omdat deze casus met lading breed gedragen wordt in onze wijk, hebben we ook de Wijkraad Maaspoort t.w. Chris Lampe gevraagd of hij aanwezig kan zijn op die dag. Dan hebben we nog een leuke update, de juridische afdeling van Sportvisserij Nederland heeft aangegeven dat HSV Ons genoegen Maaspoort juridische ondersteuning kan krijgen, hoe tof is dat. Er staat nog iets leuks op de rol, op 12 september om 20:30 uur gaan we inspreken bij de raadsbijeenkomst en ook dat gebeurd namens alle Noorderplas genieters.  Update d.d. 10 augustus 2022:
  Verschillend E-mail ontvangen op uitgestuurde E-mail's, HSV De Vrolijke vissers laat per mail weten de gemeente plannen niet te begrijpen.

  quote:
  Ronduit teleurstellend en na e.e.a. gelezen te hebben zien wij deze investering van "ons" belastinggeld niet als toegevoegde waarde aan de locatie. Ook wij worden helaas de laatste jaren geconfronteerd met niet wenselijke plannen van de gemeente, denk hierbij aan het plaatsen van woonboten en zonnepanelen op de Rosmalense Plas. Waar wij kunnen laten we dan ook een tegengeluid horen, want er lijkt weinig tot geen logica in de plannen te zitten en het doorzetten hiervan heeft grote gevolgen voor onze vereniging. Rietoevers die steeds meer de overhand krijgen brengen ook bij ons een uitdaging met zich mee.
  Met de nodige energie kunnen wij dit onder controle houden, maar dit valt niet altijd mee. Op sommige plekken belemmert het riet ook de doorgang van wandelpaden, omdat ook onze tijd beperkt is kiezen we ervoor om vooral de visplekken toegankelijk te houden.
  Einde quote:

  De rietkwesties speelt ook voor HSV De Grote Karper - HSV 's-Hertogenbosch - HSV De Vrolijke vissers en sommige hebben kilometers lange oevers vol met riet staan, 10 mtr breed en tot wel 4 mtr hoog dat dus NOOIT meer weggaat. Op een oever van 2 KM lang alwaar vroeger met gemak 50 leden konden wedstrijdvissen zijn heden slechts 3 vis-stekken. Het spreekt voor zich dat HSV Ons Genoegen Maaspoort zich zal blijven verzetten tegen stenen oevers waarvan de gemeente dolgraag meer de biodiversiteit wil terugzien zodat het aantal soorten, hun genetische variatie en de interactie van deze levensvormen binnen complexe ecosystemen handhaaft. Het is een mondvol maar het gaat gewoon om riet, en dat riet dat heeft het Burgemeester van Zwietenpark al meer dan genoeg. tot onze grote verbazing zien we dat de gemeente zeer recentelijk achter De Eendenkooi hoge rietbossen met de grond gelijk heeft gemaakt. Op zich goed maar toch weer niet, het afmaaien en/of de grond beroeren geeft uiteindelijk meer riet, HET GAAT NOOIT MEER WEG. Daar waar het nog niet staat, gemeente wees blij en gelukkig en blijf er verder vanaf.

  De stenen oevers gaan er positief aan bijdragen dat:
 • de rode Amerikaanse rivierkreeft die 1979 is uitgezet in de buurt van Den Haag een plaag gaat worden aan de Noorderplas. Stenen oevers is de habitat voor deze kreeftenvaiant. Aanvankelijk werd gedacht ach, die gaan in een strenge winter wel dood. Inmiddels bedreigt deze soort niet alleen de Europese rivierkreeft, maar ook vier andere soorten. Vijf Europese soorten staan op punt van uitsterven hoe natuurvriendelijk is dat !
 • Meer biodiversiteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwd voor De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die je overal in Nederland tegenkomt. De plant verdringt andere planten. Ook veroorzaakt de plant schade aan funderingen en rioleringen. De plant doet het goed op stenen oevers en NVWA geeft als advies voorkomen is echt beter als.....


 • Wij gingen zelf op onderzoek uit, wat te denken van alle middelen die worden ingezet om de plant onder controle te houden: stroomstorten, wegbranden, bevriezen. ,,Er worden zelf bladvlooien uit Japan geïmporteerd.” De plant die familie is van de bruidssluier groeit niet alleen snel, hij laat zich ook niet tegenhouden door een muur. Een reclamemast langs de Ring A10 in Amsterdam en het huisje onderaan dat hoort bij de telefoonantennes bovenop de mast, is helemaal begroeid. ,,Mocht je je afvragen waarom je 5G eruit ligt, weet je nu waarom.”  Update d.d. 13 september 2022:
  Nou dat was een dag gisteren, tig keer de inspreektekst gecorrigeerd en probeer een casus als deze maar eens in 5 minuten te verwoorden bij De Raad te 's-Hertogenbosch. We zijn als HSV Ons genoegen Maaspoort zeer gastvrij ontvangen en dat begon al in de lobby bij de bode. Hoewel het beslist niet zo bedoeld wordt voelt 5 minuten inspreken wel als "ga maar even in de hoek staan". Je kunt het moeilijk verwoorden in die korte tijd, gelukkig werden er kritisch vragen gesteld, laten we daar wat geluk mee hebben. Daar hadden we ook van te voren al rekening mee gehouden.

  Joep Gersjes van de fractie VOOR Den Bosch was de eerste vraag steller en dat voelde toch prettig. De vergadering was zeer geïnteresseerd, Dhr A. van Hatten, F. van Haren en S. van Creij stelden ook vragen die beslist nodig waren. Waarom zijn het goede vragen, omdat wij in 5 minuten inspreektijd beslist niet met alles duidelijk en helder kunnen zijn. De opnames gemaakt zijn later bewerkt door Alex Maaspoortnieuws en bij het zien van de beelden krijgen we heel voorzichtig de indruk dat er nu wel naar ons geluisterd wordt.

  Zie de beide opnamens gemaakt door de gemeente:
  Inspreken secretaris HSV Ons genoegen Maaspoort
  Inspreken Harry van Delft namens wijkbewoners  Verwerkingstijd: 0.04 seconden
  1,734,630 unieke bezoeken