Inloggen

Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Verzoek nieuw wachtwoord.

Calendar

Actueel - Info

Buien - Radar

WelkomOp deze site vind je gegevens over de Noorderplas en het natuurgebied de Heinis.
Wedstrijden-Info, reglementen, tussenstanden, foto's en veel meer.

Wilt u lid worden voor het verkrijgen van een VIS-Pas neem dan contact op en stuur een bericht.
Onze wateren zijn, de Noorderplas, en de wateren gelegen in het natuurgebied de Heinis.


Banners van onze sponsors.

Ijsvogel gespot

NieuwsIJsvogel gesport Noorderplas:
Annemarie plaatste een bericht met afbeelding op facebook dat ze een bijzonder vogeltje gespot had, de Ijsvogel was gezien aan de Noorderplas. Ijsvogels zijn behoorlijk schuw van aard maar worden door de vissers toch met enige regelmaat gezien aan alle oevers van de Noorderplas maar andere zeggen "wij zien ze nooit". Het lijkt wel of de ijsvogels iets minder schuw worden, voorheen zag je ze wel aan de zuidelijk gelegen oevers maar ook dit kwam weinig voor.Ook deze week kwamen er tijdens het vissen met regelmaat ijsvogels voorbij razen, ze vlogen op en neer van de botensteiger richting de witte brug. In de eendenkooi zijn speciale kleiwanden aangebracht waarin de ijsvogels goed kunnen nestelen hetgeen zeer bevorderlijk is voor de aantallen die we aan de Noorderplas zien.

Ga lekker rustig zitten en neem er even de tijd voor, met een beetje geluk komt er een blauwe streep voorbij en behoor ook jij tot de gelukkige spotters. Het geeft wel aan hoe bijzonder onze Noorderplas is met 100% natuurlijke elementen gelegen in een behoorlijk groot wijkdeel.

Geen stenen oevers Noorderplas

Geen stenen oevers NoorderplasBeste leden,

Graag uw aandacht voor het volgende:
Op maandag 11 juli heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd met de eerste plannen voor de oevers van de Noorderplas.

De gemeente heeft erkent dat dit beter had gemoeten, de omwonenden hebben met de gemeente hun standpunten gedeeld en naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente aangegeven het plan te hebben aangepast. Dit wil de gemeente graag toelichten en organiseren hierom een tweede informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Er is een PDF uitnodiging verstuurd naar omwonenden maar helaas werkt de aanmeld link in deze PDF niet goed, sommige webbrowsers plaatsten voor de link WWW of HTTP en hierom hebben sommige problemen met aanmelden. Er is ook een groep die totaal geen computer ervaring hebben, ook dan is aanmelden een probleem. Het bestuur heeft zich als vereniging aangemeld met als toevoeging dat verschillende leden kenbaar hebben gemaakt aanwezig te zijn.

Hopelijk heeft de gemeente de plannen aangepast die meer aansluiten op menselijkheid zodat vele Noorderplas genieters tot in lengte van dagen kunnen blijven genieten.

Uit de brief van de gemeente blijkt het volgende!

Waar en wanneer:
Datum: Dinsdag 22 november
Tijd: 18:45 tot 20:30 uur
Locatie: Maaspoort hal, Marathonloop 1, 5235 AA s-Hertogenbosch


U komt toch ook ! - U komt toch ook ! - U komt toch ook ! - U komt toch ook !


WCC 2022 - 3 Nederlandse karpervrienden slaan aldaar hun slag.

NieuwsVan 26st september tot de 1st oktober 2022 moesten Michael van Bokkum, Patrick van der Heijden en Dennis van Helmond actes de presence geven tijdens de World Carp Classic van 2022.

Hoe fanatiek zijn deze heren, na een gesprek dat de redeactie met de heren had bij Grain Baits aan de stamtafel te Geldermalsen viel al snel op dat het plan gemaakt was om er beslist voor te willen gaan tijdens de WCC. Kosten nog moeite werden gespaard, dit is onze kans zo spraken de mannen af, nu moeten we er staan. Het zijn drie doorgewinterde karpervissers die zonder poeha heel goed weten hoe ze het lood, haak en aasje in het water moeten brengen.Lees het hele verhaal op: Dik verdiende 2e plek voor Michael, Patrick en Dennis WCC 2022

Woo verzoek is gedaan

Geen stenen oevers NoorderplasBeste leden,

Zoals u weet tref de vereniging op dit moment een zware dobber. De stenen oevers Noorderplas. Er is door Maaspoort nieuws een Woo (WOB) verzoek gedaan echter heeft de gemeente getracht via de projectleider om dit collectieve Woo verzoek om dat weer in te trekken. Hierbij zijn argumenten gebruikt die op de persoon gericht waren waarbij we mogen stellen dat de gemeente enige dwang en druk heeft toegepast.

Alleen al de poging, het verzoek om van burgers te vragen een Woo verzoek in te trekken is op zich al onbehoorlijk daar waar burgers het grootste recht hebben dit te mogen en te kunnen doen. Volgens berichten van de Wijkraad Maaspoort wordt de 2e informatieavond gehouden in de Maaspoort Hal op 22 november 2022. De gemeente heeft deze informatie gedeeld met de Wijkraad echter is in een gesprek dat twee leden van het bestuur hadden met de Wethouder en projectleider is er naar de vereniging niet helder over gecommuniceerd. Hoe kan het zijn dat de Wijkraad al berichte dat een onafhankelijke voorzitter namens de gemeente de avond zal leiden in de Maaspoort Hal.

Wij hebben als bestuur de projectleider voorgehouden dat wij de indruk hadden dat hij zaken maskeerde, de 1e uitnodiging is ronduit slecht rondgestuurd in de wijk en de Wijkraad gaf aan niet op de hoogte en flabbergasted te zijn maar was wel aanwezig.

Vandaag vergadering Wijkraad in De Schans ruimte/zaal 6: (4 oktober 19:30u 21:30u 2022)
Er staan op de agenda punten die voor de vereniging en omwonenden belangrijk zijn, het advies om deze vergadering bij te wonen omdat het ook gaat over onze Noorderplas, het bestuur is van mening dat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de Stenen oevers Noorderplas er gewoon gaan komen.

Omdat het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort geen controle heeft of het collectief ingediende Woo verzoek gedaan door Maaspoort nieuws, en dat dit alsnog ingetrokken kan worden vanwege het handelen van gemeente en/of projectleider heeft het bestuur het volgende besloten:

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze wet vereist dat iedereen ook langs de digitale weg een verzoek om informatie, neergelegd in documenten, kan indienen.

Omdat de vereniging als rechtspersoon een Woo verzoek kan/mag indienen verzoekt het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort hierbij in het kader van transparantie u ons de volgende informatie en/of documenten te verstrekken.

Het bovenstaande is een verzoek de Wet open overheid (Woo) en is na wijs en rijp beraad gedaan door het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort omdat er door betrokken partijen werkzaam bij de gemeente niet open en eerlijk is gecommuniceerd naar alle betrokken partijen. Wij doen dit verzoek zoals bedoeld in de Woo, mochten hieraan voor HSV Ons Genoegen Maaspoort kosten aan verbonden zijn en/of in rekening worden gebracht voor het maken van kopie?n e.d. dan verzoekt het bestuur u ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Het bestuur is ervan op de hoogte gesteld dat door andere partijen (in persoon Alex Maaspoortnieuws) een (collectief) Woo verzoek is gedaan, en dat (naam verwijderd) (projectleider) poogde dit Woo verzoek te laten intrekken mede hierom heeft het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort heden geen zicht/zekerheid en/of vertrouwen in dat genoemd contact vanwege het deels onder drukzetting gedaan door de projectleider het eerder collectief opgemaakte Woo verzoek alsnog kan/zal intrekken of dat dit heden al gedaan is. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort ziet zich mede hierom genoodzaakt om zelf alsnog namens de vereniging een Woo verzoek te doen. Het bestuur wenst absolute niet door gemeentelijke medewerkers benaderd te worden met verzoeken tot intrekking hiervan. Dit is meer bezwaarlijk als het eerder gedane verzoek/poging door de projectleider. De wetenschap dat burgers en rechtspersonen het recht hebben op het doen van een Woo verzoek, hierin is het meer dan ongepast dat met de argumenten die gebruikt zijn door de projectleider ?n de wijze waarop deze het verzoek heeft gedaan bij genoemd contact samen met de opmerking dat het beter is om het Woo verzoek alsnog in te trekken, hierin is het bestuur van mening dat dit onbehoorlijk is.

Met vriendelijke groet,

Alle artikelen die betrekking hebben op: Stenen Oevers Noorderplas

Karperkoppel wedstrijd 2022 informatie

WedstrijdenBeste leden, het laatste deel (3) van de karperkoppel wedstrijd van 2022 gaat binnenkort van start.

Voor alle leden is het belangrijk om hier rekening mee te houden, de data is als volgt.

De wedstrijd data:
1ᵉ karper koppelwedstrijd 3, 4, 5 juni (2 nachten)
2ᵉ karper koppelwedstrijd 5, 6, 7 augustus (2 nachten)
3ᵉ karper koppelwedstrijd 30sep, 1, 2 oktober (2 nachten)

Om de verdeling van de viszones voor de wedstrijddeelnemers zo sportief mogelijk te houden:
Voor-voeren door elk lid, vanaf 6 dagen of minder voor de aanvang van een wedstrijd is niet toegestaan. Wedstrijddeelnemers mogen 10 dagen voor aanvang van de wedstrijd niet meer voeren, mogen voor de wedstrijd wel vissen en eventueel bijvoeren. Voor alle leden geld dat gericht vissen op karper vanaf 66 uur of minder voor aanvang wedstrijd is niet toegestaan.Recent heeft er een aanpassing van het reglement Witvis (kleinere vissoorten) en het reglement: Karper / Snoek / Steur (grotere vissoorten) plaats gevonden:

Artikel 11.
De gevangen vissen dienen;
1. Dienen direct na de vangst gecontroleerd te worden op wondjes en parasieten, het is verplicht de wondjes te behandelen met een vis vriendelijke vloeistof ontsmetting van de wond voordat deze wordt teruggezet in het water waaruit de vis werd gevangen. Indien de behoefte bestaat om deze vangst te fotograferen en/of te wegen mag dit (mits goed voorbereid) nooit langer duren als 5 minuten;Schoonmaken van de spullen:
Maak altijd alle spullen die in contact zijn geweest met het viswater en de vis voor aanvang goed schoon. Denk hierbij aan schepnet, landingsnet, weegsling, onthakingsmat en je emmer. Deze schoonmaakregel bestaat al langer in het reglement. Ga je na een vissessie of wedstrijd elders vissen herhaal dan het proces. Gebruik nooit een afwasmiddel, shampoo, badschuim of chloor omdat dit ernstig schadelijk is voor de vis. Advies, gebruik Dettol ontsmettingsmiddel het is ontwikkeld voor het desinfecteren van spullen, het moet altijd worden verdund met water, less is more. Daarna goed afspoelen met kraanwater, niet met het water waarin we gaan vissen en goed laten drogen.De visbos-palen:
Deze zijn weer voorzien van extra takken en struiken, mogelijk later komen er nog waterlelies omheen. De paal met met hierop HSV Ons Genoegen Maaspoort informatie is verplaatst. Op de afbeelding hieronder zien we Richard, Cees en Ger weer bezig voor ons clubje om het nog natuurvriendelijker te maken als dat het al is.Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort

Sponsoren, daar worden we als lid allemaal beter van.

Bestuurs mededeling
Het bestuur heeft in het seizoen 2022 weer leuke wedstrijden georganiseerd, wellicht heb jij er ook aan meegedaan. Er zijn de afgelopen jaren honderden karpers en andere vissoorten uitgezet in onze verenigingswateren waar heden alle leden en dus ook jij van mee genieten. Uiteraard wil het bestuur ook op deze plaatst alle sponsoren bedanken die dit alles mede mogelijk gemaakt hebben.

Een vereniging houdt na aftrek van kosten slechts 5,- euro per lid over van de lidmaatschap gelden, 1 Kg levende vis kost bij de viskwekers al meer. Als voorbeeld de karper die kost ongeveer tussen de 30,- en 35,- per stuk om maar aan te geven dat vis uitzettingen behoorlijk prijzig zijn en het geld dat hier voor nodig is dat komt echt niet aanwaaien.

Hierom is het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort supertrots en dankbaar met de sponsoren. Voor alle leden een vriendelijk verzoek, doe zaken met onze sponsoren omdat ook jij er als lid van de vereniging beter van wordt.

BJJ 's-Hertogenbosch:
Onze nieuwe sponsor die we er sinds kort bij hebben is sportschool BJJ 's-Hertogenbosch, mocht je willen opstarten om sportief bezig te zijn bezoek dat de Webpagina BJJ 's-Hertogenbosch


Grain Baits - Hans 06-54395503 - Email info@grainbaits.nl


De zaken met onze sponsoren, daar worden we allemaal wijzer van!


De zaken met onze sponsoren, daar worden we allemaal wijzer van!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV - Ons Genoegen Maaspoort.

Eendenkooi burgemeester van Zwietenpark 350 jaar

Nieuws

In het burgemeester Van Zwietenpark, ligt midden in de wijk Maaspoort een eeuwenoude eendenkooi verscholen. Omgeven door een brede sloot waardoor de eendenkooi is afgesloten als stiltegebied. De eendenkooi is aangelegd in 1672. Dit jaar bestaat de eendenkooi 350 jaar! Dit willen we graag vieren en nodigen we iedereen uit voor een open dag waarop je met eigen ogen kan zien hoe mooi deze eendenkooi is.

Op 16 oktober kunt u tussen 9.30 en 15.00 dit onbekende maar o zo mooie pareltje van ’s-Hertogenbosch ontdekken. Er worden die dag geen rondleidingen gegeven, maar je mag zelf over de paden door de eendenkooi lopen en genieten van een onverwacht, prachtig stukje natuur en kunt u het in 2012 herbouwde kooihuisje bewonderen. Er zijn vrijwilligers aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Tevens vinden er demonstraties plaats van broedkorven vlechten en rietmatten maken. Kortom, een uniek kijkje ‘achter de schermen’ van deze eendenkooi, een cultuurhistorisch natuurmonument uit 1672.

De bomen met naderende herfstkleuren, vele kleurschakeringen. Op zondag 16 oktober hopelijk blauwe luchten en een zonnetje. Wuivend riet, bloeiende planten en nog veel meer. Wellicht een glimp van het IJsvogeltje of de bever of is de roep van een groene specht te horen.

U vindt de Eendenkooi Maaspoort in het burgemeester Van Zwietenpark. Langs het fietspad dat parallel loopt aan de A59 ziet u aan de zuidkant van de eendenkooi een steiger met bruggetje. Aan de borden kunt u zien dat dit de ingang van de eendenkooi is. Uw auto kunt u parkeren bij de Hazenburgstede achter het gebouw van de scouting DEBONO (op 500 meter afstand).

Een oude foto van de Eendenkooi met de flats Bokkelaren nog in aanbouw, de rijksweg A59 die lag er nog niet: Afbeelding polder / Eendenkooi

Meer aanvullende info over het burgemeester van Zwietenpark op: Noorderplas / Eendenkooi / van Zwietenpark

Het is een natuurgebied; denk aan uw kleding en schoeisel.

HSVOGM-Open wedstrijd:

Karper wedstrijdenHSVOGM-Open wedstrijd:

Elk seizoen organiseert het bestuur bij voldoende animo een open wedstrijd die ergens in den landen gevist gaat worden. Het kan gaan om een individuele of koppel wedstrijd.

De wedstrijddata 2022: Deel 2 van deze wedstrijd wordt gevist op 't Mun te Appeltern op zaterdag 27 augustus.

Meer info over deze HSV-OGM open wedstrijd - Link

Het Team Grain Baits gaat nog steeds aan kop in deze HSV-OGM Open wedstrijd en even het zag het er naar uit dat hierin verandering ging komen. Jarno was vanwege vakantie verhinderd, Sven had behoorlijk veel last van zijn rug en Diane en Hans krijgen het haast niet aangesleept met hun bollen, hebben het behoorlijk druk met de Grain Baits producten maar..........

Ger plaatste in de WhatsApp groep het bericht "Team Grain Baits is voor wedstrijd deel 2 verhinderd, dat is nou jammer". Dat wordt dus zero points - 0 punten voor Team Grain Baits :-)

Er moet achter de schermen bij Grain Baits overleg geweest zijn, dat kan haast niet anders vader Hans en zoons Sven en Jarno Heijkoop kennende. Hans belde Ger op en gaf aan slecht nieuws te hebben, Ger schrok hier wel een beetje van en ging op de punt van zijn stoel zitten. Wat is er Hans ? nou zei Hans wij doen dus wel mee met wedstrijd deel 2, Sven zijn rug gaat beter en Hans zou ook zelf aanschuiven. Ook Jarno belde Ger later op om het er toch maar even goed in te wrijven, wij doen gewoon mee hoor haha. Team Grain Baits (13 punten) heeft 3 punten voorsprong op Jack en Ger (10 punten) dus dat feestje dat gaat hem aanstaande zaterdag waarschijnlijk niet worden.

Uiteraard super dat ze toch meedoen :-( aan deze wedstrijd maar we blijven er met gemengde gevoelens naar kijken. Sven kan behoorlijk fanatiek zijn, alleen het woordje wedstrijd brengt hem op de punt van zijn visstoel ook als er eigenlijk geen prijzentafel is ! De titel is voor hem meer dan genoeg.

Stortstenen als "natuurvriendelijke oevers" langs de Noorderplas - Update 23 augustus 2022

Geen stenen oevers NoorderplasStortstenen als "natuurvriendelijke oevers" langs de Noorderplas
De gemeente te 's-Hertogenbosch heeft aangegeven de beschoeiingen en de damwanden aan de Noorderplas te willen vervangen. De gemeente heeft hierbij aangegeven de damwanden, indien mogelijk, te vervangen voor natuurvriendelijke oevers. Het doel van deze natuurvriendelijk oevers is, zo communiceert de gemeente, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van het leef-, broed en rustgebied voor verschillende diersoorten. Tijdens de inloopbijeenkomsten bleek dat voor de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers stortsteen zou worden gebruikt.

De definitie van een natuurvriendelijke oever is een oever die door de mens is ingericht om de ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie expliciet te stimuleren. Dit wordt gedaan door langs wateren een flauwe oever te realiseren die geleidelijk overloopt van land naar water, waarbinnen verschillende oeverzones aanwezig zijn. Elke oeverzone wordt gekenmerkt door specifieke flora en fauna (Van Vossen & Verhagen, 2009). De aanwezigheid van de flora en fauna in deze oeverzones wordt zeer sterk bepaald door de samenstelling van de bodem in de landovergang (Sollie et al., 2011).

Nu wordt op de Noorderplas gekozen voor stortsteen als substraat voor een natuurvriendelijke oever. Door lange stukken van de oever te bedekken met stortsteen wordt op grote schaal een onnatuurlijk en weinig variërend habitat gecreëerd met gebruik van gebiedsvreemd materiaal. Niet alle organismen kunnen stortstenen gebruiken als habitat. Zo zijn sommige waterplanten niet in staat te vestigen op steen omdat ze sediment nodig hebben om in te wortelen en te kunnen groeien (Verdonschot & Verdonschot, 2021). Daarbij legt stortsteen de oever vast, waardoor sommige natuurlijke processen niet plaats kunnen vinden. Iets wat op gangbare natuurvriendelijke oevers wel mogelijk is. Doordat stenen oevers natuurlijke processen belemmeren, en daarmee de soortenrijkdom verkleinen, zijn waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat juist bezig met het ontstenen van oevers ten behoeve van de natuurontwikkeling (Overkamp & Kerkum, 2014).

Plaatselijk enkele grove stenen binnen een watersysteem kan de variatie in habitat vergroten, wat enkele soorten juist ten goede kan komen (Verhofstad et al., 2021). Echter, door het grootschalig toepassen van stortsteen wordt een kunstmatig en monotoon habitat gecreëerd waar juist invasieve exoten van kunnen profiteren. Met name verschillende soorten invasieve grondels gedijen goed bij stortstenen oevers (Spikmans et al., 2010). Om invasieve grondelsoorten te beheersen wordt het zelfs aangeraden het gebruik van stortsteen zo veel mogelijk te vermijden (Timmermans & Goverse, 2016). Niet alleen vissen, maar ook een aanzienlijk deel van de macrofauna op stenen oevers is exoot (Reeze et al., 2005). Een soort zoals de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis) komt in het natuurlijke verspreidingsgebied juist in steenrijke gebieden voor (Roessink et al., 2009). Daarnaast is van uitheemse kreeften aangetoond dat deze in natuurvriendelijke oevers in lagere dichtheden voorkomen dan in onnatuurlijke oevers waarin kreeften beter holen kunnen graven (Lemmers et al., 2019). Door grote hoeveelheden stortsteen te plaatsen worden zeer veel holen gecreëerd die invasieve kreeften juist faciliteren in habitat.

Op basis van de hiervoor beschreven kennis is het aannemelijk dat het op grote schaal toepassen van stortsteen niet bevorderlijk is voor de natuurontwikkeling op de Noorderplas, terwijl deze suggestie wel wordt gewekt. Het gebruik van stortsteen als substraat voor een natuurvriendelijke oever stimuleert te weinig de natuurontwikkeling. Stortstenen oevers bestaan uit gebiedsvreemd materiaal en creëren een monotoon habitat. Lang niet alle dier- en plantensoorten kunnen gebruik maken van het stortsteen als leefomgeving. Het is zelfs waarschijnlijk dat het grootschalig toepassen van stortsteen een nadelige invloed heeft op de inheemse flora en fauna op de plas, omdat het juist geschikt habitat creëert voor invasieve exoten.

 • Lemmers, P., Verhees, J., Van der Kroon, R., Leuven, R. 2019. Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers. H20-online, December 2019.
 • Overkamp, E., Kerkum, F. 2014. De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas. De Levende Natuur, 115(3), 96-100.
 • Reeze, A., Buijse, D., Liefveld, W., Postma, R. 2005. Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief. RIZA Rijkswaterstaat, Lelystad.
 • Roessink, I., Hudina, S., Ottburg F.G.W.A. 2009. Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse riverkreeft (Orconectes virilis). Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1923.
 • Sollie, S., Brouwer, E., De Kwaadsteniet, P. 2011. Handreiking natuurvriendelijke oevers: Een standplaatsbenadering. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Amersfoort.
 • Spikmans, F. Van Kessel, N., Dorenbosch, M., Kranenbarg, J., Bosveld, J., Leuven, R. 2010 Plaag Risico Analyses van tien exotische vissoorten in Nederland. Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek: Stichting RAVON, Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting Bargerveen & Natuurbalans – Limes Divergens, Nijmegen.
 • Timmermans, G., Goverse, E. 2016. Opmars exotische grondels. Tussen Duin & Dijk, 15(2), 4-7.
 • Van Vossen, J., Verhagen, D. 2009. Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Amersfoort.
 • Verdonschot, P., Verdonschot, R. 2021. Indicatiewaarden van aquatische organismen. KIWK, Wageningen.
 • Verhofstad, M., Herder, J. Peeters, E., Van Zuidam, J. 2021. Kunstmatig natuurlijk. Een evaluatie van de meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. FLORON, Nijmegen.
 • Beste projectleider, de Noorderplas heeft vele honderde meters aan 100% natuurlijke oevers, less is soms more laten we het vooral helder en eerlijk houden. De afbeeldingen in eerdere verslagen spreken voor zich en gaan uiteraard mee naar de gemeente.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.  De petitie, bent u het eens met de petitie voorwaarden onderteken dan ook deze petitie !
  De eerste lijst van ondertekenaars gaan als PDF bestand mee naar het eerstvolgend gesprek met de gemeente als tussenstand !

  De link naar de petitie pagina: Petitie geen stenen oevers Noorderplas

  U kunt naast de petitie ondertekenen E-mail sturen: Geen stenen oevers Noorderplas

  De gemeente kunt u op de hoogte stellen van uw bezwaren / ideeën / alternatieven, enz.. enz..

  Alle items Geen stenen oevers in een overzicht klik dan hier !


  HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft er een nieuwe kanjer bij.....

  Bestuurs mededelingEven voorstellen....
  Richard is onze nieuwe kanjer van HSV Ons Genoegen Maaspoort, nog voor je het hem vraagt om iets te doen staat hij er al. Toch heeft Richard ook min punten, als hij een karper staat te drillen dan belt hij Gerry al op "hey kom effe een fotootje maken Ger", een zelfvertrouwen tot en met alsof die vis niet meer los kan schieten bij hem.

  Tijdens het rondbrengen van wat flyers belde Richard Gerry ook op om even langs te komen voor het maken van een foto, op het moment dat hij aankwam zag hij dat Richard met een kromme hengel in zijn handen stond. O dacht Gerry dat is dan karper no: 2 maar hij zag geen weegsling in het water drijven, hmmmm een beetje vreemd. Nee zei Richard dit is de karper waarvoor ik belde.  Richard vist al jaren op alles, één hengel op snoek, één op witvis en één op karper het is geen probleem. Maar het kan ook anders, bijvoorbeeld alles op karper of snoek. De volgende foto's geven een goed beeld dat hij goed weet hoe het sportvisserij-spelletje werkt. Ondertussen is Richard ook controleur en controleert op alles geeft hierbij zijn ogen goed de kost.

  Verwerkingstijd: 0.04 seconden
  1,734,627 unieke bezoeken