Lid worden van
HSV Ons Genoegen Maaspoort:


Lid worden van deze website is gratis, behoord u tot de groep regelmatige bezoekers dan heeft u nog geen visrechten maar kunt u wel beschikken over veel informatie zoals artikelen inzien betreffende de sportvisserij, de hengelsportvereniging en viswateren.

Het bestuur bepaald over de toetreding van nieuwe (aspirant) leden van HSV Ons Genoegen Maaspoort, er zijn echter wel kosten en voorwaarden aan verbonden. Begunstiger / Ondersteunend lid bent u al vanaf het bedrag dat u wenst.

Met een definitieve lidmaatschap van HSV Ons Genoegen Maaspoort bent u aangesloten bij de federatie Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland, hierdoor kunt u voor een gering bedrag vissen in heel veel prachtige wateren van Nederland. Al deze wateren zijn vastgelegd in het boekje Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, in de wateren genoemd in deze lijst behorend bij de VISpas mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten.

Daarnaast zorgen de hengelsportverenigingen, de regionale federaties en Sportvisserij Nederland met behulp van uw bijdrage voor:

  • het behartigen van de belangen van de sportvisserij;
  • goede viswateren en een goede visstand;
  • vis cursussen voor de jeugd;
  • de organisatie van viswedstrijden;
  • voorlichting en informatie;
  • positieve publiciteit voor de sportvisserij.

Duizenden vrijwilligers en enkele tientallen beroepskrachten zijn hier dagelijks mee bezig. Dit alles zodat u lekker kunt vissen en kunt blijven vissen.

GroepPrijzenExtra
Inschrijving (eenmalig):€ 5,-Niet Actief
Vispas Jeugd van 0-14 jaar:€ 17,-nachtvissen niet toegestaan, zie het reglement
Aspirant-Vergunninghouders:€ 25,-is één seizoen geldig, nachtvissen uitsluitend toegestaan voor (leden 18+) met nachtvis-toestemming
VIS-Pas senioren:€ 43,-in geval automatisch incasso, accept giro betalen + € 5.00 extra (€ 48,00)
VIS-Pas A.O.W:€ 36,-* Toelichting, vanaf 67+
Liggeld boot inc. jaarplaats boten-steiger:€ 30,-geen bijzonderheden
3e Hengelvergunning:€ 15,-Beperkt beschikbaar (Uitgifte/aanvraag 3e-hengelvergunning).
Nachtvis-toestemming:€ 10,-Voor vrijwilligers-groep gratis, * zie toelichting.

HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft afdracht verplichting, van elk lid (contributie bedrag) wordt aan de federatie Zuidwest Nederland € 8.00 afgedragen, € 15,00 afdracht naar Sportvisserij Nederland.

In geval van accept giro betalingen wordt € 5,00 extra kosten in rekening gebracht. De VISpassen worden verstrekt uitsluitend aan leden die het volledige contributie bedrag voldaan hebben. De VIS-pas geeft recht op alle verenigings-activiteiten als witvis en karper wedstrijden maar ook als we gaan zeevissen. Alle tot controle bevoegde personen mogen u verzoeken de VIS-pas te tonen.

Er bestaan verschillende VISpassen:

De kleine VISpas:
Kleine VISpas Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er sinds 1 januari 2007 een vervangend document: de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren.

De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren (PDF document) de visvergunning (schriftelijke toestemming). De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden kun je ook direct online bestellen.

Bestelformulier Kleine VISpas Zelf halen bij het postkantoor kan natuurlijk ook: kijk direct voor het dichtstbijzijnde postkantoor bij u in de buurt.

Jeugd Vispas:
Ben je 13 jaar of jonger dan mag je onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel zonder vergunning vissen.

Ben je op 1 januari van het lopende jaar geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels en alle aassoorten in alle wateren kunnen vissen waar je ook met de VISpas terecht kunt (Landelijke Lijst van Viswateren), neem dan de Jeugd-VIS-Pas.

Vispas:
De VIS-pas en bijbehorende Landelijke Lijst van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.

Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen. Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland – dit scheelt een hoop papierwerk. Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.

Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.

Op de volgende verkooppunten kunt u terecht voor verlenging van het lidmaatschap of aspirant vergunning HSV Ons Genoegen Maaspoort:

  • Interesse in het Aspirant-Vergunning van HSV Ons Genoegen Maaspoort, klik dan hier !
  • Lid gegevens, Aspirant-Vergunning: Leden-administratie: Arnold van Houtum Tongelaer 3 te ‘s-Hertogenbosch.

Iedereen die lid wil worden van HSV Ons Genoegen Maaspoort moet hiervoor een zogenaamd aspirant-vergunning aanschaffen, de ledenadministratie verstuurt later het voorlopige bewijs van lidmaatschap (VBL) naar Sportvisserij Nederland die op hun beurt een VIS-pas met daarop uw persoonsgegevens en de lijst landelijke viswateren weer opsturen naar het door u opgegeven adres. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de VIS-pas zo spoedig mogelijk bij uw in de brievenbus beland. De VBL kunt u invullen op het bovenstaande adres waar lid worden vermeld staat. Leden die te laat zijn met de betaling zullen een nieuwe VBL moeten invullen omdat de voorbedrukte Vispassen verplicht retour gaan naar Sportvisserij Nederland.

Ondersteunende leden behoeven uiteraard geen VBL in te vullen, zij maken het bedrag over op het rekeningnummer. Voor het vermelde bedrag krijgen deze één dag visrechten. De vermelde prijs voor begunstigers / ondersteunend lid is inclusief inschrijfkosten. Bewaar uw eerder aangeschafte dagkaart en voorkom betaling inschrijfgeld.

De prijzen zijn vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering en zijn inclusief afdracht aan Sportvisserij Nederland (VIS-Pas). De vermelden prijzen zijn per lid, tenzij anders vermeld.

Voor WAO leden geld een korting op het contributie bedrag, deze is alleen te verkrijgen bij de leden-administratie. De nachtvis-toestemming is een aanvulling op het aspirant-vergunning en/of de VISpas en/of de VBL Sportvisserij Nederland. De aanvullende nachtvis-toestemming is altijd vereist voor het vissen tussen één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang. Uitgifte uitsluitend na toetsing van het bestuur in samenspraak met de controleurs. Voor aanvullende informatie zie de reglementen elders op deze website. Meer informatie nachtvis-toestemming.

Leden ontvangen naast de VIS-pas ook de informatie-nieuwsbrief via de Email genaamd “Visserslatijn”, verschijnt een keer per jaar.

Maak het bedrag over op het onderstaande rekening nummer t.a.v. HSV Ons Genoegen Maaspoort ‘s-Hertogenbosch met daarin de informatie waarvan u vind dat deze voor het bestuur van belang kan zijn, bijvoorbeeld ook uw Email adres. Meer informatie over ondersteunend lid worden klik dan hier ! Meer informatie over lidmaatschap afmelden klik dan hier!


Gegevens HSV Ons Genoegen Maaspoort:
De hengelsport vereniging Ons Genoegen is opgericht op 27-8-1934.
De hengelsport vereniging Maaspoort is opgericht op 10-12-1984.
Deze twee verenigingen zijn samen gefuseerd op 15 april 1987 als Hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort

Adres: Tongelaer 3
5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6411578 of 06-50460637

Aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland
Inschrijving KvK no.: 40216279
Secretariaat: Tongelaer 3 5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Bankgegevens: ING bank 7617172
IBAN nummer: NL79INGB0007617172

Ten name van HSV Ons Genoegen Maaspoort ‘s-Hertogenbosch
Penningmeester: A v Houtum

Voor alle vragen, stuur een bericht via het contact formulier.

Loading