Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap gegevens wijzigen / Opzeggen van het lidmaatschap:

Wijzigingen doorgeven:
Een wijziging van je gegevens doorgeven bijvoorbeeld verhuisd of anders dit te doen voor 1 oktober van het lopende contributie-jaar. De vereniging kan na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand Sportvisserij Nederland voor het opvolgend seizoen, er zijn op dat moment al werkzaamheden en kosten gemaakt om uw lidmaatschap te laten voortduren.

Opzeggingen: (Opzeggen voor het opvolgende seizoen is dan helaas niet meer mogelijk.)
Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 oktober van het lopende boekjaar, uw auto incasso stopt dan ook meteen. De suiting-datum is gekoppeld aan de landelijke administratie van Sportvisserij Nederland die de Vispassen voor het nieuwe seizoen in de laatste maanden van het jaar al laten drukken.

Bij het te laat opzeggen blijft de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd. Overweegt uw het lidmaatschap te beĆ«indigen dan betreuren we dat, mede dankzij uw steun heeft HSV Ons Genoegen Maaspoort ‘s-Hertogenbosch meer financiĆ«le ruimte gekregen voor het beheer viswateren en het bijbehorende visstandbeheer.

De VISpassen worden door Sportvisserij Nederland opgestuurd en door het secretariaat verwerkt, de vereniging heeft op dat moment al tijd en kosten gemaakt zodat uw inschrijving bij Sportvisserij Nederland gehandhaafd kon blijven.

De nieuwe VISpassen worden verzonden als uw betaling is afgeschreven of ontvangen. Het terugboeken (storneren) van dit bedrag waar u vooraf toestemming voor heeft gegeven is niet netjes. Storneren is het terugdraaien van een automatische incasso, deze is bedoeld als het gaat om een onterechte afschrijving en hiervan kan geen spraken zijn temeer omdat u vooraf uw schriftelijke goedkeuring hiervoor heeft afgegeven.

Schriftelijk opzeggen:
Opzeggen is op verschillende manieren mogelijk. Onder schriftelijk wordt verstaan: bij brief, telefax, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. Vermeld u bij uw opzegging a.u.b. uw volledige naam, adres en lidnummer, het scheelt een hoop opzoekwerk voor de leden-administratie. Ook vernemen we graag de reden van uw opzegging, dit helpt ons om hier in de toekomst rekening mee te houden.

Richt uw opzegging altijd aan de ledenadministratie en/of het secretariaat, dit kan als volgt:

Maak gebruik van het Contact formulier, ook dan komt het bij de ledenadministratie terecht.

Arnold van Houtum / ledenadministratie en penningmeester.
Zijn adres: Tongelaer 3 5235 GW ‘s-Hertogenbosch