Let op voor sommige planten en insecten

Leden let op:
Niet alle planten en insecten die we tijdens het vissen tegenkomen zijn vriendelijk gestemd. De Bereklauw die op dit moment weer weelderig groeit is er een van. De plant werd in de 19e eeuw vanuit Azië ingevoerd in West-Europa waarna de plant zich explosief vermeerderde.

De enorme plant met witte bloemen ziet er prachtig uit, maar kan erg gevaarlijk zijn als sappen en brandharen van de plant in aanraking komen met de huid kan dit tot ernstige brandwonden leiden bij mensen en dieren.

Op de afbeelding zien we de reuzen Bereklauw, het is een prachtige maar gevaarlijke plant als hij in aanraking komt met de huid. Het sap van de plant kan in combinatie met zon ernstige brandwonden veroorzaken. De huid kan rood worden met plaatselijke zwelling en kleine blaasjes, maar vaak vormen er zich grote blaren die één à twee dagen nodig hebben om tot volle ontwikkeling te komen. De verwondingen kunnen er uitzien als echte brandwonden. Later ontstaat vaak een donkere verkleuring van de huid die maanden kan aanhouden. Als het sap in je ogen terechtkomt, kun je er blind van worden.


Hoe kun je problemen met de Bereklauw voorkomen:
Het dragen van beschermende kleding en een veiligheidsbril is tijdens het vissen overdreven maar afstand houden is noodzakelijk. Wat doe je in geval met huidcontact, de huid direct grondig spoelen met water. Daarna gedurende minstens een week elke blootstelling aan zonlicht vermijden, verschijnen er toch blaren en wonden, ga dan naar de huisarts.

Dan hebben we nog de Teek die de ziekte van Lyme kan veroorzaken:
Het bestuur wil de heren sportvissers – wandelaars en andere natuurliefhebbers ervan op de hoogte brengen dat er ook ongewenste gasten vertoeven aan viswateren, het gaat hierbij om een insect die ongetwijfeld ook aan onze Noorderplas en wijde omgeving voorkomt. De Teek met zijn Tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken.

LYME ZIEKTE (TEKENBEET, BORRELIA)
Wat u moet weten van tekenbeten en Lyme-ziekte als u hiermee in aanraking komt door uw werk of in ons geval de sportvisserij.

Iedereen die op de één of andere manier met de natuur in aanraking komt, moet rekening houden met de kans dat hij of zij door een teek wordt gebeten en zo Lyme-ziekte kan oplopen. Wegblijven uit bossen, bosachtige omgeving en tuinen kunt u niet. Maar u kunt zich wel, door het dragen van de juiste kleding, redelijk beschermen tegen tekenbeten. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is zaak om teken, die zich aan u hebben vastgebeten, zo snel mogelijk te verwijderen. Ook is het verstandig om de datum van een tekenbeet meteen in uw agenda te noteren. Het eerste zichtbare ziekteverschijnsel dat op Lyme-ziekte wijst, is een rode, ringvormige huiduitslag rond de tekenbeet.

Maar er kunnen ook andere, minder makkelijk te herkennen, klachten optreden. Ga bij klachten die op Lyme-ziekte kunnen wijzen snel naar de huisarts. Lyme-ziekte is vooral in vroege stadia goed en snel, met een antibioticum, te behandelen.

In de bovenstaande samenvatting staat wat u in ieder geval moet weten, als u door uw werk in contact komt met teken. Over tekenbeten en Lyme-ziekte is veel meer te vertellen, er bastaat al langer een artikel over de Tekenbeet op deze website te vinden onder De ziekte van Lyme – Tekenbeet