Lekker ver vissen.

Je koopt drie hengels en je hangt er loeien van molens onder met als het even kan 600 mtr of meer lijn erop, we kunnen maar maximaal 100 mtr ver gooien en als we verder komen dan hebben we totaal geen controle meer over de nauwkeurigheid.

Feit is wel dat er meestal meer dan 500 mtr lijn ongebruikt op de molen blijft maar dat lossen we op met de rubberboot, want met die rubberboot varen we onze lijn mooi uit naar de overkant en dan ligt er mooi 350 mtr lijn in het water. Conform het reglement mag het uitvaren wel maar niet verder als binnen je eigen werpafstand, deze regel is om meerdere redenen opgesteld. Omdat er in het verleden ruzie partijen hebben plaatsgevonden. Controleurs werden bedreigt en collega visser gingen bijna op de vuist. En van sportvissers wordt sportvisserij verwacht.

Op een afstand van 350 mtr een karper drillen is voor die vis geen pretje, pogingen om de karper te sturen op die afstand heeft geen zin en laten we eerlijk zijn van de sportvisserij blijft ook niet veel meer over. Wil iemand ondeugend zijn en toch met de boot de lijnen uitvaren dan zullen de controleurs bij constatering je vriendelijk verzoeken deze lijnen binnen te halen. De controleurs zijn verplicht om in het Controleurs-forum een aantekening te maken die alleen voor de controleurs te zien is, wordt je daarna weer betrapt dan is de kans groot dat een van de bestuursleden je vergunning komt ophalen.

Het uitvaren van vislijnen is toegestaan, waarbij als maximale vaarafstand de werpafstand geldt. Indicatief is dit maximaal 80 meter en opgenomen in het reglement. Het is niet toegestaan vanuit de boot – op deze maximale afstand van de oeverstek – verder in te gooien dan de hengellengte. Uitzondering op deze regel vormt de Heinis wielen, waar een geheel uitvaarverbod van kracht blijft.

Een handhaver of controleur kan de vergunning innemen van de visser (die al eerder gewaarschuwd is) wiens haakaas zich op grotere afstand van de hengel bevindt of van de visser die zich met hengel en/of haakaas in een boot bevindt die de maximale vaarafstand vanaf de oeverstek overschrijdt. Het reglement is zodanig opgemaakt dat iedereen kan weten wat wel en niet mag, deze regels zijn dus niet opgemaakt om aan je laars te lappen. Ter verduidelijking de waarschuwingslijst in het FORUM is alleen te lezen voor bestuursleden en de heren controleurs.

Vis sportief en pas dit soort bijna strooppartijen niet toe, het is voor collega karpervissers ‘NOT DONE’ en ook niet onbelangrijk is het voor de vis geen pretje. Sportvisserij is een van de doelstellingen van HSV Ons Genoegen Maaspoort en wij hopen dat iedereen zich hierin kan blijven vinden. Tijdens de WCC de World Carp Classic gehouden aan Lac Du Madine (1100 ha) mag maximaal 200 mtr ver gevist worden, dit gigantische meer is bijna 60x zo groot als de Noorderplas.

Het bestuur van HSV Ons genoegen Maaspoort