Ledenstop ingesteld – reglementen overtreden


Beste bezoekers en leden, enkele bestuursmededelingen:

Er is op dit moment een LEDEN STOP ingesteld !

Het beschikbare water van HSV Ons Genoegen Maaspoort samen met het aantal (karper)vissers dat de vereniging op dit moment kent heeft Het Bestuur doen besluiten om een ledenstop in te stellen. Een Email sturen, opbellen of anders heeft helaas geen zin.


Reglementen overtreden:
Het is de tot controle bevoegde personen de laatste maanden opgevallen dat er toch een behoorlijk aantal leden zijn die maar wat aanrommelen daar waar het gaat om de reglementen.

Enkele voorbeelden zijn:
Langer als 3 dagen voor-voeren mag niet – jeugdleden mogen zonder begeleiding van een volwassen lid niet op karper vissen – het jeugdlid alleen achter laten op een visstek mag niet – voeren op een visstek in een bepaalde zone en vervolgens aan de andere kant van het viswater gaan vissen mag niet – vissen op dezelfde visstek meer als 5 x 24 uur mag niet – voor-voeren meer als 2,5 Kg per dag mag niet – voor alle leden geld dat voor-voeren kort voor de wedstrijd mag niet, gericht op karper vissen vanaf 66 uur voor de wedstrijd mag ook niet – met drie hengels zonder de 3e hengelvergunning mag niet – vissen met een leader langer als 100 cm mag niet – vissen op karper met een witvistoestemming mag niet – visstek claimen mag niet – vissen op karper zonder een deugdelijk schepnet en onthakingsmat mag niet – karpers onnodig lang in bewaarzak/sling mag niet – leaders en leadcore-leaders mogen uitsluitend gebruikt worden zoals aangegeven, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook deze week was er weer een zichzelf respecterende karpervisser die een karper te lang in de sling heeft laten zitten, de officiële waarschuwing daar kan hij natuurlijk op wachten. Ook bij ons is de regel Catch en Release, u bent sowieso verplicht alle vissen levend en in hetzelfde water terug te zetten waaruit deze gevangen werd. Bij het niet naleven van deze regel uit het reglement loopt u het risico geroyeerd te worden.

De gevangen vissen dienen;
1. Dienen direct na de vangst te worden teruggezet in het water waaruit de vis werd gevangen. Indien de behoefte bestaat om deze vangst te fotograferen en/of te wegen mag dit (mits goed voorbereid) nooit langer duren als 5 minuten;
2. Uitzondering op artikel 5 lid 1 is, als de vis wordt gevangen in het laatste nachtelijke uur dan mag deze gefotografeerd worden in het eerste uur van de zonsopgang, zodanig dat deze vis een zo kort mogelijk verblijf in een speciale drijvende “weigh sling” heeft gehad;
3. U dient na het fotograferen van de vangst deze direct terug te zetten, het fotograferen van de vangsten mogen nimmer belangrijker zijn als de gevangen vissen. Let op !!! voor HSV Ons Genoegen Maaspoort is sportvisserij en dus ook de gevangen vis zeer belangrijk, bij overtreding van artikel 5 komt u bij constatering op een schorsing of erger te staan !!!

Waarom is dit nou zo belangrijk:
In vele viswateren van ‘s-Hertogenbosch zwemmen diversen karpers rond met extreme beschadigingen, ook aan onze verenigingswateren zien we dat helaas meer en meer terug. Vele karpervissers willen graag een mooie en/of zware karper vangen, een karper van 5 Kg kost al snel € 30,-. De geldelijke waarde van een 20 Kg exemplaar is ongekend, de sportvisserij waarde is voor een karpervisser vele malen groter. Geen enkele vis vind het prettig of wordt er beter van om in een zak of iets dergelijks bewaard te worden, daarom zo kort mogelijk onder strikte voorwaarden of helemaal niet. Ook niet onbelangrijk, na u komen er nog meer vangers. De karper zijn niet van u maar van alle leden (de vereniging).

Daarom luid het reglement op dit punt als volgt:
5. Er mag uitsluitend één drijvend type “weigh sling” gebruikt worden onder strikte voorwaarden dat, de “weigh sling” uitsluitend gebruikt voor een korte tijd voor het klaarleggen van het fotomateriaal, de zijkanten van deze weigh sling moeten dicht gemaakt worden nog boven de onthakingmat voor de eventuele weging, de onderzijde moet rond afgewerkt zijn, (zie de voorbeeld afbeeldingen), dat er maximaal één grotere vissoort mag worden bewaard.

Death-rig systemen verboden:
Begin seizoen 2020 is met enkele gespecialiseerde leader vissers wat onderzoek gedaan om 100% safety te vissen met leaders. Hierover is elders op deze website een artikel geplaatst Zijn leadcore systemen altijd death-rig systemen ! met fotomateriaal en aan dit artikel worden binnenkort zaken toegevoegd omdat het vissen met leader systemen bij sommige niet volledig safety was. Het is niet de bedoeling en in strijd met de reglementen dat de onderlijn aan de leader blijft vastzitten bij een lijnbreuk.

Ga in het kanaal vissen als je lak hebt aan de reglementen, ga niet lopen zeuren als Het Bestuur uiteindelijk een sanctie aan je oplegt.

Mocht u nog wat leestijd hebben deze week of maand: De reglementen.

Met vriendelijke groet, Het Bestuur van HSV – Ons Genoegen Maaspoort.