Laatste kans incasso !

Bericht van de leden-administratie;

Geachte leden, de Vispassen voor het volgende seizoen worden meestal in de 12e maand bij u in de bus gedaan door onze vrijwilligers. Is uw betaling voor het volgende jaar voldaan dan wordt de VISpas voor 01-01-(nieuwe visjaar) bij u thuis bezorgd, heeft u echter nog niet betaald en wilt u de VISpas wel ontvangen betaal dan zo snel mogelijk zodat ook deze alsnog bezorgd kunnen worden !

Storneren !
De nieuwe VISpassen worden verstuurd als uw betaling is afgeschreven of ontvangen. Het terugboeken (storneren) van dit bedrag waar u vooraf toestemming voor heeft gegeven is niet netjes. Storneren is het terugdraaien van een automatische incasso die prima werkt als het gaat om een onterechte afschrijving, hiervan kan dus geen spraken zijn. De penningmeester en de kascontrole commissieleden hebben dit onderwerp in meerdere ALV’s naar voren gebracht en vinden het een vreemde zaak dat het elk jaar opnieuw weer voorkomt.

De vereniging heeft achter de schermen al werkzaamheden moeten verrichten die naast tijd ook kosten met zich meebrengen. U houd altijd de betalingsverplichting omdat u het lidmaatschap niet tijdig heeft opgezegd, vraagt u na b.v. 5 jaar een nieuw lidmaatschap aan dan staat u bij de vereniging te boek als wanbetaler. Het spreekt voor zich dat u nimmer in aanmerking komt voor een nieuw lidmaatschap, enkele oud leden die heden graag opnieuw lid willen worden weten hier alles van.

Uiteraard bedanken we onze vrijwilligers; t.w. Wesley-S en zijn vrouw – Arnold en zijn vrouw – Jeroen en zijn dochter – Jan vd P voor het afwerken en bezorgen van de Vispassen en eventuele extra documenten.

Betaal op tijd:
Voorkom dat u geschrapt wordt uit de ledenadministratie, de laatste (tweede kans) incasso’s zijn verstuurd en als deze niet kan worden ge├»ncasseerd of de bedragen worden gestorneerd dan wordt u geschrapt uit het leden bestand.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, De leden-administratie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *