Karper- en Nachtvistoestemming

Bij besluit bestuursvergadering 16 november 2023 heeft het bestuur besloten om onduidelijkheden aangaande bepaalde controle zaken weg te nemen en te verduidelijken. In het reglement grotere vissoorten staat in Art. 7 het volgende opgenomen:

Artikel 7.
Voor het vissen op grotere vissoorten geld het volgende, dat u voor aanvang moet beschikken over:

1. de leeftijd van tenminste 16 jaar, als je op 1 januari van dit jaar 16 jaar of ouder was, dan mag je vissen op grotere vissoorten – er mag één persoon die jonger is als 13 jaar mee-vissen op de VISpas van leden, deze meevisser mag uitsluitend vissen met vaste hengel en mag niet vissen op de grotere vissoorten – VISpas vergunning-houders met de leeftijd van tenminste 16 jaar mogen vissen op grotere vissoorten indien dit gebeurd onder begeleiding van een volwassen lid;
2. geldige visdocumenten, o.a. de VISpas, Karper/Nachtvispas en/of schriftelijke toestemming van de rechthebbende HSV Ons Genoegen Maaspoort;

Heeft een lid geen “Karper- en Nachtvistoestemming” dan mag deze persoon niet gericht vissen op de grotere vissoort karpers, maar mag wel vissen op roofvissen. Vanaf heden (2024) maakt de vereniging gebruik van een extra Karper- en Nachtvistoestemming waaruit blijkt dat die persoon mag vissen op karpers. Deze toestemming bestaat omdat het maximaal aantal karpervissers is vastgesteld.

Op de Karper- en Nachtvistoestemming is extra ruimte aanwezig om het VISpas nummer te noteren. Voor de ledenadministratie zijn alleen de laatste 6 cijfers belangrijk, de toestemming is strikt persoonlijk en 100% gekoppeld aan de VISpas en de houder dient zich daarnaast ook afdoende te kunnen legitimeren.

De nachtvistoestemming zonder toevoeging van “Karper” deze kan door iedereen aangevraagd worden, zo kunnen roof en witvissers ook vissen in vroege ochtend uren of tot later in avonduren.

Let op:
Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: het vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. Op 17 november zon op om 08.03u en zon onder om 16.47u, vissen zonder de “Nachtvistoestemming” kan een probleem zijn.

Voor wat betreft karpervisserij, voor zowel nieuwe aanvragen lidmaatschap en lopende leden geld een wachtlijst voor karpervissers dat is vastgesteld op een max. aantal.