Karper koppelwedstrijd 2023

De karper-koppelwedstrijden 2023:
Lees de reglementen en het karper- wedstrijd reglement voor aanvullende informatie en/of voordat u zich aanmeld om misverstanden en teleurstellingen achteraf te voorkomen. (Het aantal deelnemers is heden 20, 10 koppels en dus volle bak, je kunt wel op de reserve lijst komen.)

Schoonmaken van de spullen:
Maak altijd alle spullen die in contact zijn geweest met het viswater en de vis voor aanvang goed schoon. Denk hierbij aan schepnet, landingsnet, weegsling, onthakingsmat en je emmer. Deze schoonmaakregel bestaat al langer in het reglement, ga je na de wedstrijd elders vissen dan herhaal het proces. Gebruik nooit een afwasmiddel, shampoo, badschuim of chloor omdat dit ernstig schadelijk is voor de vis. Advies, gebruik Dettol ontsmettingsmiddel het is ontwikkeld voor het desinfecteren van spullen, het moet altijd worden verdund met water, less is more. Daarna goed afspoelen met kraanwater, niet met het water waarin we vissen en goed laten drogen.

De wedstrijd data:
1ᵉ karper koppelwedstrijd 2, 3, 4 juni (2 nachten)
2ᵉ karper koppelwedstrijd 21, 22, 23 juli (2 nachten)
3ᵉ karper koppelwedstrijd 29, 30sep, 1 oktober (2 nachten)


Het gaat om een wedstrijd waarin de deelnemers in totaal 3 weekenden karpervissen – het aantal nachten is 6. De vangsten van elk wedstrijddeel worden beoordeeld op gewicht en aantal. Individueel worden ook naast het gewicht ook het aantal gevangen karpers bijgehouden. De deelnemers mogen ook een deel of delen van de wedstrijd vissen en tussendoor hengels opruimen/binnen halen om b.v. naar huis te gaan.

De loting:
Aanwezig zijn op het meting-point (Pisaflat) om 17:00 uur, aanvang wedstrijd 18:00 uur maar de deelnemers mogen direct na de loting aanvangen met vissen.

Wedstrijdverslag:
Het wedstrijdverslag bestaat uit drie delen, voor elk wedstrijddeel een apart verslag dat zo als vervolgverslag aan dit artikel wordt toegevoegd. Op deze pagina vindt u later de wedstrijdverslagen deel 1, deel 2 en deel 3.

Wat zijn de prijzen:
De verdeling van de prijzen zijn als volgt, over de wedstrijden kennen we meerdere winnaars, koppel- en individuele winnaars.
Het winnende koppel krijgt de titel eerste prijs + prijzenpakket. De tweede prijs titel tweede prijs + prijzenpakket. Derde plaats titel derde prijs + prijzenpakket. De individuele winnaar (totaal gewicht) wint titel winnaar-individueel. De persoon die de zwaarste karper vangt (gezien over drie wedstrijdsessies) titel grootste karper.

De prijzen worden op een van De Schans dagen uitgereikt door de wedstrijdleiding. Niet onbelangrijk om te vermelden dat de hoofdsponsor Grain Baits participeert in de prijzentafel met prijzen, klik op de Sponsor pagina Grain Baits voor meer informatie.

Wedstrijd duur / zone’s:
De wedstrijd bestaat uit totaal uit drie weekenden (deel 1, 2 en 3) karper-vissen waarbij alle vangsten van karpers – graskarpers – kruiskarpers bij elkaar worden opgeteld. De loting van de zones gebeurd voor elk wedstrijdweekend opnieuw, het koppel dat het laagste nummer trekt mag als eerste hun voorkeur zone kiezen. Bij de volgende wedstrijdweekenden mogen geen zones gekozen worden die al eerder door het betreffende koppel gekozen zijn. Voorbeeld, vist het koppel gedurende wedstrijddeel 1 op zone 1 dan mag dit koppel in de volgende wedstrijddelen niet meer vissen op zone 1. Zo vist elk koppel gedurende de wedstrijddelen 1, 2, en 3 vanaf een nieuwe zone. Omdat op deze wijze de kans groot is dat de beste zones er in principe als eerste uit zijn mag het koppel met het hoogste nummer kiezen uit alle zones die nog overblijven ook als er al eerder vanaf die zone door hun gevist is. Een andere uitzondering op deze regel is als de loting geen anderen keuze overlaat.

Zone kaart Noorderplas (11 zones)
Wedstrijd zone kaart Noorderplas

Op de zone kaart zien we een grensgeval:
De visstek die tussen zone 7 en 8 mag niet gebruikt worden. Verder spreekt voor zich dat het iedereen vrij staat om te vissen op geheel eigen wijze en voorkeuren echter wel met inachtneming van de toegewezen zone en reglementen.

Wissel medaille “Leiders in de wedstrijd”:
Tijdens de wedstrijd heeft het koppel die de leiders zijn in de wedstrijd de zogenaamde wissel medaille, zij dienen deze medaille goed zichtbaar op te hangen gedurende de wedstrijddagen. De houders verzoeken we een foto te maken en plaats deze in de Whatsapp groep of stuur deze naar de websitebeheerder. Op het moment dat een ander koppel de leiders worden in de wedstrijd gaat de wissel medaille over naar de nieuwe “Leiders in de wedstrijd“.

De wedstrijdleiding vertrouwd erop dat de oude en/of de nieuwe leiders dit zo spoedig mogelijk doen.

Leiders in de wedstrijd medaille

Aanmelden:
Voor aanmelden, neem contact op met het bestuur en /of wedstrijdleiding die de wedstrijd organiseert en coördineert en de deelnemerslijst bijhoud. We vermelden het nogmaals, lees voordat u zich opgeeft eerst het grotere vissoorten en karperwedstrijd reglement door zodat u op de hoogte bent. Onwetendheid mag nimmer een excuus zijn, het gaat ongetwijfeld ook om de gezelligheid maar het is en blijft wel een wedstrijd met daarbij behorende wedstrijdregels.

Inschrijfgeld en tevens inleg is € 30,- per persoon voor deelname aan karperkoppel wedstrijden deel 1, 2 en 3, dit bedrag moet uiterlijk twee weken voor aanvang wedstrijdweekend deel 1 bij de penningmeester binnen zijn. Een goede plaats voor het betalen van de inleg kan ook bij de Algemene Ledenvergadering. Aanmelden voor deelname kan tot aanvang eerste wedstrijddag mits er nog plaats is, informeer altijd of je nog kans maakt en mee kunt doen.

WhatsApp OGM-KK 2023:
De vereniging beschikt over meerdere WhatsApp groepen, is de inleg voldaan dan wordt u aan de wedstrijd WhatsApp groep OGM-KK 2023 toegevoegd. In deze groep wordt tijdens de wedstrijd informatie uitgewisseld alles wat voor de wedstrijddeelnemers van belang kan zijn. Verder houden de leden deze groep graag zo schoon mogelijk, melden van vangsten- gewicht vermeldingen en foto’s van de vangsten en wie waar gaat wegen op welk moment zijn primair de berichten die hierin voorbij komen.

Opgestaan is plaats vergaan:
Om misverstanden te voorkomen, samen met de nieuwe aanmeldingen is zoals het er nu naar uitziet het deelnemersveld voor de wedstrijd van 2023 al weer vol. Informeer altijd wat de mogelijkheden zijn, deelnemers die meededen aan de vorige wedstrijd staan hiermee automatisch op de deelnemers lijst voor het volgende jaar, dit was altijd al zo. Opgestaan dan is het helaas plaats vergaan.

Koppelsamenstellingen kunnen gedurende de wedstrijd wijzigen (invallers) echter dient er tenminste altijd één deelnemer van het aangemelde koppel aanwezig te zijn.

De deelnemende koppels: (i.v.m. afzegging kan de koppel samenstelling wijzigen)

 • Koppel 1 – Nicky & Kevin
 • Koppel 2 – Mike & Danny
 • Koppel 3 – Jan v E & …
 • Koppel 4 – Johan & Gerry
 • Koppel 5 – John v C & Mees
 • Koppel 6 – Jarno-H & Pascal-S (Grain Baits)
 • Koppel 7 – Rini-S & Arjan E
 • Koppel 8 – Frank & Hans C
 • Koppel 9 – Arjan-M & Richard
 • Koppel 10 – Cor de G & John B

Omdat er gevist wordt in drie verschillende seizoenen-periodes kan het zo zijn dat een koppel vele Kg vangt in b.v. Deel 1 omdat vanwege het paaigedrag de vissen heel dicht bij elkaar verbleven hetgeen al eerder voorkwam. De vangsten van elk wedstrijddeel worden beoordeeld op gewicht en aantal, en vervolgens omgezet naar punten. Bij een gelijke eindstand in punten geeft het totaal gewicht de doorslag.

Het punten systeem is als volgt verdeeld:
Punten op gewicht

 • Het koppel dat per wedstrijddeel het meeste vangt (gewicht) krijgt hiervoor 10 punten
 • 2e koppel krijgt 8 punten
 • 3e koppel krijgt 6 punten
 • 4e koppel krijgt 4 punten
 • de overige koppels resp. 3, 2, 1, 0 punt(en)

Ook het aantal gevangen karpers telt mee voor de score kaart:

 • Het koppel dat per wedstrijddeel het meeste vangt krijgt 3 punten extra
 • 2e koppel 2 punten extra
 • de overige koppels 1 punt extra (bij vangst)
 • voor elk wedstrijddeel is er 1 extra punt te behalen voor de zwaarste karper

Maximaal aantal punten te behalen:
Is iemand van het koppel aanwezig en je vangt slechts 1 karper ook dan ben je verzekerd van 1 punt.

Zo kan het winnend koppel 14 punten maximaal scoren per wedstrijddeel. De deelnemers mogen ook één deel of delen van de wedstrijd vissen en tussendoor hengels opruimen/binnen halen om b.v. naar huis te gaan. De visstekken/zones worden geloot maar het koppel mag slechts een keer vanuit die zone deelnemen.

Verslag OGM-KK 2023 deel1:
Nieuwkomers in het deelnemersveld waren Richard en Harran. Harran viel in als reserve voor Jarno die in Engeland meerdere commercial wedstrijden moest vissen. Richard viste in 2022 al mee als reserve en zag het beslist wel zitten om ook in 2023 mee te doen. Richard is sinds jaar en dag een fanatiek witvisser maar de laatste tijd heeft hij leergierig als hij is goed gekeken en geluisterd naar personen die hun hengels laten spreken.

Ook bij de wedstrijden gehouden bi ’t Mun deed Richard opvallend goed mee. Samen met Arjan-M kozen de heren voor zone 11. Verrassend dat sommige deelnemers niet eens wisten dat deze zone 11 al jaren meedoet in de wedstrijden, goed en vooral begrijpend lezen blijft zo zijn dingetje. Marco en Jan viste sinds langere tijd weer samen, trokken lotnummer 1 en kozen zonder enige twijfel voor zone 3. Het mindere lotnummer, nummer 10 was voor Johan en Gerry, ze konden nog kiezen uit twee beschikbare zone’s en kozen voor zone 1.

Op zich verrassend dat zone 10 tijdens de wedstrijd leeg bleef, het is zeker de laatste tijd een zone gebleken waar je naast aangenaam kunt vissen ook leuke resultaten kunt boeken. In totaal werden er 25 karpers gevangen, ruim 230 Kg aan karpers passeerde de weegklok. Arjan en Richard scoorde maar liefst 8 karpers 56 Kg, helaas voor Arjan werden alle vissen gevangen op Richard zijn hengels. Het zogenaamd “om en om” vissen is geen enkel probleem maar voor de scorekaart wel. Het wedstrijd reglement: “Karpers die gevangen worden aan de hengels van de zone-deelnemer (koppelmaat) tellen niet voor de vanger maar voor die zone-deelnemer / koppelmaat;”. Een van de aanbeten kwam gedurende de nachtelijke uren, Arjan sliep als een os door de run heen. De karper kwam in het riet vast te zitten en nadat Richard Arjan eindelijk wakker had gekregen kreeg Arjan te horen dat zijn aanbeet in het riet vast zat.

Daar sta je dan met een slaapkop, Arjan loopt naar het riet en kijkt, “waar dan waar dan ik zie de vis niet”. Nee snap ik zegt Richard hij zit een stuk verderop vast. Het waadpak moest aan en het landingsnet over Arjan hoofd en plonsen maar. De karper zat beduidend verder vast uit de oever, hoewel de vis wel geland werd was het toch net even iets anders wakker worden.


Leiders in de wedstrijd deel 1:
Arjan en Richard dik verdiend met 10 punten voor hun subtotaal gewicht en + 3 voor het aantal van 8 stuks. Nick en Kevin pakte met 10 punten toch de voorlopige tweede plaats. Heel verrassend is de voorlopig derde plaats voor Mees en John v C met 6 punten vanwege hun totaalgewicht van 34,9 Kg. Mike en Danny 32,3 Kg en Johan en Gerry 32,2 Kg zitten nog dicht bij elkaar. Omdat de 100 gram extra gewicht én het aantal van 4 stuks hebben Mike en Danny toch 5 punten te pakken. Er kan nog van alles gebeuren en dat gaat er ook beslist van komen, op naar deel 2.


De score / punten lijst OGM-KK Deel 1, zie de kolom OGM-KK 2023 Deel 1:

Is er iets aan de lijst onjuist dan verneemt de secretaris dat graag.

Wedstrijdverslag Deel 2: Karper koppelwedstrijd 2023

Wedstrijdverslag Deel 2:
Er zijn enkele wijzigingen te vermelden:
Marco & Fons doen vanwege omstandigheden niet meer mee aan de wedstrijd. Hans-C viste met Fons maar heeft een vervanger gevonden t.w. Frank, en Jan die deel 1 nog met Marco viste zou met Michael deel 2 vissen maar ook heeft helaas voor Jan ook afgezegd.

De loting was al gelijk om te lachen, sommige nummers zaten niet in de enveloppe maar de voorzitter Richard had hiervoor al snel een oplossing bedacht.

Wegen op 7 en/of 9, dat is de best passende titel voor dit wedstrijddeel 2, er werden in totaal 30 karpers gevangen door 17 deelnemers. 30 gedeeld door 17 = 1,7 karper per persoon. Me andere woorden, heb je 2 karpers of meer gevangen tijdens dit wedstrijddeel dan deed je nog redelijk mee.

De leiders in de wedstrijd we zien ze verderop in dit verslag beten niet de spits af met de eerste vangst, het was Pascal die op de vrijdag avond om 21:18u de eerste karper van deel 2 wist te vangen. John B noteerde als weger op de scorekaart 13,3 Kg, vangst twee was om 23:40u ook bij Pascal (wegen op 7 aub).

Gerry noteerde 6,2 Kg voor Pascal en ook Mees die op zone 2 zat melde een vangst in de WhatsApp groep die 4 Kg zwaar was. 23:58u liet Riny weten of er iemand kon komen wegen op 7, hmmmm vreemd want Gerry was daar maar net weg. Riny bedoelde natuurlijk zone 11 alwaar hij met Arjan-E aan het vissen was. We noteren voor Arjan-E 6,1 Kg, op zich geen slechte start voor de eerste avonduren.

De kop is eraf, zaterdag ochtend om 7:58 uur meld Richard een vangst op zone 9:
Arjan-M vangt een schubkarper van precies 10 Kg en ook Jarno wist die zaterdagmorgen een spiegel van 9,2 Kg te vangen. Links en rechts worden er wel wat karpers gevangen maar op de zones 1, 3, 4, 5, 6 bleef het lang rustig. Alleen John-B wist nog een visje te vangen op de hengels van Cor 6,5 Kg en ondanks dat die vis genoteerd is voor John telt hij toch voor Cor omdat het zijn hengels waren. Wij denken dat Cor hier wel om kan lachen omdat John heel zachtjes Cor riep dat hij beet had, hij riep zo zacht dat Cor dat nooit kon horen, het wedstrijdreglement geeft ook aan dat de vis telt voor de hengels waarop deze gevangen is. Ook het vangen van slechts 1 karper telt mee voor de scorekaart onder de noemer je kunt beter iets vangen dan niets.

John van C en Mees wisten 2 karpers te vangen, Riny en Arjan-E ook, Cor had 1 karper voor de scoren kaart en dat maakt totaal 5 stuks. De overige 25 karpers zijn gevangen op zone 7 (Jarno en Pascal 8 stuks) en zone 9 (Richard en Arjan-M 17 stuks). Dit betekend dat Mike en Danny vele runs hebben gezien van de overburen die ook nog verschillende lossers hadden. Danny is eerder naar huis gegaan, kon het niet meer aanzien en Mike vertelde dat hij ziek was geworden. Of dit ook werkelijk zo was dat vernemen we later wel :-). Richard en Arjan-M waren hadden in deel1 de leiders van de wedstrijd medaille al snel te pakken en met een tweede monster score van deel2 met maar liefst + 14 punten is voor de andere deelnemers de 1e plaats geen optie meer. 10 punten voor het subtotaal gewicht, 3 punten voor het aantal karpers en 1 punt extra voor de zwaarste karper van deel2 maakt totaal +14 punten.

De 2e, 3e en 4e plek liggen nog dicht bij elkaar, op dit moment is de 2e plaats nog steeds voor John v C en Mees met 12 punten. Voor alle deelnemers is er nog steeds kans op de tweede plaats. Normaliter krijgen we de standaard zin “er is nog van alles mogelijk” en dat geld dan alleen voor de plekken 2, 3, en enz… . Tijdens deel2 zijn er worstenbroodjes rond gebracht voor elke deelnemer en deze waren gesponsord door Mike vd Maat schilderwerken en Danny DSG onderhoud.

Als dan:
Als Richard en Arjan niks vangen, of voor hun nog beter ze blijven gewoon thuis dan kunnen ze niet gediskwalificeerd worden en behouden ze beslist de eerste plaats. 🙂 Behaald welke deelnemer ook 10+3+1 = 14 punten maximaal, dan is de strijd om de tweede plaats nog steeds open. Maar wat te bedenken van de volgende optie, als Richard en Arjan niet de zwaarste karper hadden in wedstrijd deel2 dan was de score niet 14 maar 13 punten geweest, met een subtotaal van 26 punten. In het gunstigste geval voor John en Mees (Infratechniek) moeten dan wel +14 punten scoren om gelijk te komen met de huidige nummers 1. Helaas voor hun ook die als/dan is niet van toepassing, met het punten systeem houden we de score wel dichter bij elkaar.

Pech voor de winnaars dat de eerste prijs een abc fiets is 🙂 en de tweede plek heeft de Ferrari Testarossa te pakken 🙂


De score / punten lijst OGM-KK Deel 2, zie de kolom OGM-KK 2023 Deel 2:


Verslag OGM-KK 2023 deel 3:

Er zijn enkele wijzigingen gemeld, Jan v E, Johan en John-B zijn verhinderd.

 • Koppel 1 – Nicky & Kevin
 • Koppel 2 – Mike & Danny
 • Koppel 3 – Jan v E & … verhinderd
 • Koppel 4 – Johan & Gerry – Hans-H valt in voor Johan
 • Koppel 5 – John v C & Mees – korte invaller Rob
 • Koppel 6 – Jarno-H & Pascal-S (Grain Baits)
 • Koppel 7 – Rini-S & Arjan E
 • Koppel 8 – Frank & Hans C
 • Koppel 9 – Arjan-M & Richard
 • Koppel 10 – Cor de G & John B – Jack valt in voor John-B
Reuben-Heaton 50Kg

De zwaarste karper is nog steeds gevangen door Gerry maar gezien het karperbestand is er beslist nog veel ruimte voor een verbetering. Er zullen een behoorlijk aantal karpers gevangen en daarna ook gewogen worden, althans dat is zeker de verwachting. De warme dagen van 30 graden zijn uit het weerbeeld verdwenen, de natuur heeft hier en daar al wat herfstachtige verschijnselen laten zien die voor de vangstresultaten beslist beter zullen zijn. Ook uit het artikel “vangstresultaten” blijkt overduidelijk dat er een stijgende lijn is daar waar het gaat om vangst aantallen en gewichten. Een en ander heeft natuurlijk te maken met de vele visuitzettingen van de afgelopen jaren. De volgende karper-uitzetting het “Rijenkarper project” die staat al weer op de rol, doe mee !

Wat krijgen we nu weer, afgezaagde ijscohoutjes ?
Inderdaad, de lotnummers waaide weg of bleven in elkaar haken. Nu pak je zonder problemen één ijscohoutje uit de zak met daarop het nummer, pak je meerdere houtjes dan gaan ze allemaal terug in de zak en moet je wachten tot iedereen zijn houtje heeft. Als de zak bijna leeg is dan kun je niet te veel houtjes pakken 🙂

De loting is zo heel gemakkelijk en kan zonder problemen, pak een ijscohoutje uit de zak en je geeft later het nummer door. Alleen Hans-C had er bij ’t Mun duidelijk iets wat moeite mee, die had meerdere houtjes gepakt uit de zak. Kevin die breekt het belangrijkste NO:1 houtje gewoon in tweeën, vernieling van vereniging eigendommen noemen we dat 🙂

Nu zijn Arjan en Richard de leiders in de wedstrijd en daar gaat in principe niets meer aan veranderen, maar……. ze wonnen deel 1 en deel 2 maar hiermee is nog niet gezegd dat ze ook de winst gaan pakken van deel 3. Dat zou een walkover betekenen voor de anderen wedstrijddeelnemers zijn en dat laten ze beslist niet gebeuren, zo vernamen we in de wandelgangen.

Waterplanten op zone 7

Vanwege omstandigheden:
Jan v E gaat vissen in Italië, zijn koppelmaat deed al eerder niet meer mee, ook John B gaat naar de verdere oorden. Omdat John v C even weg moet neemt zijn neef Rob (die ook al jaren lid is) het even over van John zodat Mees niet alleen zit. Jack valt in en neemt de plek over van John B over, dit betekend dat er van de 11 beschikbare zones er 2 onbezet zullen blijven. Dit kan een voordeel zijn voor sommige zones, let wel de zones die onbezet blijven hierin mag niet gevist worden.

De eerste verkenners werden de avond voor de wedstrijddag al gesignaleerd, ook op de vrijdag ochtend werd er geobserveerd om te zien waar karpers zich ophielden. Voor wat het waard is natuurlijk omdat het zien van vis nog geen vangen is, wat wel belangrijk kan zijn dat er op zone 6, 7 en 8 waterplanten aan de oppervlakte drijven tot wel 15 cm dik.

Op zich geen slecht idee om dit verslag te lezen voor eventuele updates maar de deelnemers kunnen ook zelf een blik werpen aan de Noorderplas wat sommige ook deden. Deze waterplanten laten rond deze tijd los van de bodem, de seizoenstijd voor deze planten zit erop. Het bleek al eerder dat ze knap lastig kunnen zijn tijdens het vissen.

Mees 9 Kg

Eerste vangst:
De eerste karper werd gevangen door Mees v Creij op de dag van aanvang de vrijdag om 19:30 uur, de tussenstand in het puntenklassement was gelijk strak + 13 punten voor gewicht en aantal en + 1 voor grootste vis op dat moment. Een met +14 punten totaal sta je dik op de tweede plaats maar helaas nog steeds 1 punten je achter Arjan en Richard die al 27 punten behaalde in wedstrijddelen 1 en 2.

Op de afbeelding zien we Mees met een big smiley omdat hij er terdege van bewust is dat ze voor de tweede plek aan het vissen zijn.

Dan wordt er even rondgebeld hoe doen we de wegingen nachts, simpel het is een wedstrijd voort het gehele weekend en we kregen de volgende melding: “Jongens tussen 12 uur en 6 uur morgens vroeg geen weegplicht maar bij een graskarper of topvis gewoon de fietshouders bellen, uiteraard mag je ook nachtwegen als je dat wil en de fiets doorschuiven na weging“.

Na weging altijd de fiets doorschuiven en als je wakker bent mag je nachts gaan wegen, wie ook ! Dan haal je de fiets op bij wie deze ook staat omdat er voor dat koppel geen weegplicht is en na die weging schuift de fiets gewoon door, hoe moeilijk kan het zijn.

Vangst nummer 2:
Ook weer op zone 6 bij Mees en John, 8,6 Kg. De weger Frank laat weten dat de vanger John om 23:38 weer beet had en plaatst de foto in de WhatsAppgroep OGMKK 2023, de heren van Creij zijn serieus aan het vissen geslagen.

Voor Mike die samen met Danny op zone 2 vist is dit goed bericht, hij weet namelijk wat John en Mees gebruikte en kocht deze producten ook massaal in omdat hij zelf ook graag vis mag vangen.

Het lastige is wel dat je vismaat Danny hebt, die weer een T-shirt heeft laten maken met breamking of iets dergelijks erop. Op zich past dit weer bij de tent-mat die Mike al eerder mocht ontvangen.

Vangst nummer 3:
Om 3:10 uur vang Mike een mooie spiegelkarper van 9,4 Kg en voor Danny belangrijk om te weten, dit is geen bream en wellicht wordt het tijd voor een ander T-shirtje ofzo 🙂

Waarom Mike een petje op heeft met zonneklep en dat midden in de nacht dat moeten we nog even navragen aan Mike.

Vangst nummer 4:
Om 3:24 uur, het is dan al de zaterdag mag Danny op pad om de vangst gegevens van wedstrijddeel 3 bij te werken, John heeft op zone 6 weer een spiegelkarper gevangen van 7,6 Kg. Vader en zoon v Creij vissen overduidelijk voor de tweede plek op dat moment, hebben 3 karpers te pakken alleen het extra puntje voor de zwaarste vis die heeft Mike nu in handen.

Met andere woorden voor John, je hebt Mike zelf de middelen gegeven om zijn kansen te verbeteren :-). Ook de redactie zag dat Mike zijn trui volgepropt kreeg met Grain Baits producten.

Ger 7,3 Kg


Vangst 5, 6 en 7:
Worden gemeld op zone 8. Omdat er tussen 24:00 uur en 06:00 uur geen weegplicht is melden de vangers Hans-H en Gerry de karpers iets voor 06:00 uur.

De weegfiets staat bij hun op zone 8 en je mag je logischerwijs je eigen vangsten natuurlijk niet wegen. Om 06:49 uur geeft Jack aan geheel fit te zijn 🙂 en hij vertrekt naar zone 8, komt aldaar aan in slaapwandel-mode en weegt niet de gevangen karpers maar fiets met de alom bekende weegfiets en weegmiddelen gewoon weg.

HUH, er waren op dat moment geen andere vangsten gemeld, het doorschuiven van deze fiets gebeurd door de laatste wegers en deze hoeft nimmer opgehaald te worden.

Gerry ziet Jack wegfietsen maar roept Jack uiteraard terug, “Jack wat ga je doen” – O zegt Jack “ik neem de fiets mee” – dus Ger zegt “en wegen dan” – Jack zegt “wegen, wat moet ik wegen” – Nou zegt Ger “karpers wegen want wij hebben er drie gemeld in de WhatsAppgroep” – O zegt jack “dat weet ik toch niet“.

Een leuk lachmoment op de vroege zaterdag morgen, dat slapen én wakker worden aan de waterkant is toch heel anders als thuis. Zo slaapt Hans Heijkoop van Grain Baits heel erg licht wordt van alles wakker en slaapt eigenlijk niet zo geweldig aan de waterkant, ligt veel wakker en denkt dan aan zijn wederhelft Diana.

We komen er later nog op terug.

Vangst nummer 8:
Cor meld een vangst op de zaterdag om 12:50 uur, bijzonder dat zone 9 tot op dat moment dood bleek te zijn. 19 uur vissen zonder een piepje te krijgen dan ga je toch denken ik zit niet helemaal lekker in de wedstrijd vandaag. Cor begon al zijn twijfels te krijgen maar de weger Jarno moest toch een keiharde 12,6 Kg opschrijven en dat was op dat moment de zwaarste vis van wedstrijddeel 3.

Vangst nummer 9: die kwam ook van zone 9 bij Cor, hoppa die vis was naast heel mooi ook de nieuwe zwaarste op dat moment namelijk 13,2 Kg.

Cor 12,6 Kg
Cor 13,2 Kg

Op de zone 1, 2, 3, 4, en 5 bleef het dood qua aanbeten, zone 7 was op dat moment leeg (zonder vissers) maar Hans-H viste vanaf zone 8 strak tegen zone 7 aan en tikte toch regelmatig een visje weg uit die hoek. Naast de loting moet je ook de mazzel hebben met je zone keuze, zones die niet gebruikt worden hierin mag niemand vissen maar geen buren hebben heeft zo wel zijn voordelen. Meerdere koppels konden zone 7 kiezen maar vonden andere zones beter.

Vangst nummer 10 en 11:

Ger 7,6 Kg
Hans 9,8 Kg
Jack met vangst nummer 11, 8,2 Kg

Een leermomentje:
Artikel 3. het is verboden om: lid 9. om open vuur te gebruiken voor bijvoorbeeld vuurkorven, kooktoestellen en/of barbecue;

Dat staat in een van onze reglementen te lezen, wist ik niet dat kan nimmer een excuus zijn heren.

Toegegeven, het zijn veelal de dagrecreanten die regelmatig een BBQ of vuurtje aansteken, waarbij zelfs het gras geheel of gedeeltelijk verbrand achter blijft met grote zwarte brandplekken tot gevolg. Vuur dat valt in onze vereniging toch niet zo goed gezien hetgeen gebeurden op zone 8 in wedstrijddeel 2, toch ?

Een BBQ in een speciale bak zoals te zien op de afbeeldingen is dan uiteraard veel beter, de rommel zal best wel opgeruimd worden maar de vereniging kan en mag niet toestaan wat bij Algemene Plaatselijke Verordening verboden is.

Ook het puntje “open vuur” van gasbranders voor het zetten van koffie en gaskachels mogen dan eigenlijk ook niet. Het bestuur komt als algemeen punt in een bestuursvergadering hier nog op terug.

We vervolgen met de wedstrijdgegevens satéjes wegen op 10, snapt u het nog ?

Vangst nummer 12:
Pascal vraagt in de WhatsAppgroep “graag wegen op 10”. De weger is Richard en die meld “kom eraan”.

Pascal met een prachtige bloedlijn spiegelkarper – (grote staart) op 17,7 Kg

Deze vangst is beslist een van de juwelen van de Noorderplas, op dat moment ook de zwaarste karper van deel 3. We schrijven met opzet ‘op dat moment’ omdat er nog iets bijzonders staat te gebeuren. Op de volgende afbeeldingen zien we dat Cor met een gigantische eindsprint was begonnen. We zien ook dat Cor andere kleding aanheeft, zonder onderbroek zo vernamen we van hem. Dit kwam omdat Cor tijdens het scheppen Jan v E hoorde roepen “Cor kijk uit zo meteen schuif je uit”, iets wat eigenlijk niet kan omdat Jan op dat moment in Italië aan het vissen was. Cor heeft het zogenaamde (JvE) trauma.

Cor gleed uit en plonsde voluit geheel kopje onder in het water, lag met schepnet te dobberen als een kurk en wist de vis toch nog te scheppen. We zien op de afbeeldingen indrukwekkende karpers voorbijkomen die gevangen werden op een zone die aanvankelijk zo dood bleek als een pier. Ook dat hoort bij de karpervisserij.

Van een van de vangsten vroeg Cor of de houders van de weegfiets nog wakker waren, niet dus. Hans en Ger lagen in coma en wisten totaal niet wat er gezegd en geschreven werd. Ook Hans-H die normaliter heel erg licht slaapt (naar eigen zeggen) was even niet beschikbaar. “Ff belle” schreef Nick terecht, Kevin schreef daarentegen “mij nie belle” 🙂

De melding om 03:22 uur in de WhatsAppgroep “top schub op 9” die kan door de deelnemers die slapen niet gelezen worden. Ruim hiervoor, om 02:38 belde Cor Gerry nog op om de vangst van een leuke schubkarper te melden. Ger snapte niet goed waarom Cor hem daarvoor wakker belde maar gaf aan om toch te komen.

De persoon die normaal dus heel licht slaapt, t.w. Hans-H was met geen kanon wakker te krijgen. Gewoon hard naast zijn tent roepen mocht niet baten, het was Hans die dan even de spullen in de gaten kon houden omdat hun tenten wat verder uit elkaar stonden op zone 8. Ger belde Cor op om te zeggen dat Hans niet wakker werd en dat hij om 06:00 uur wel kwam wegen, dan zijn we enkele uurtjes verder. Oke zei Cor is goed, nou zei Jack als ze om 06:00 uur komen wegen dan kunnen we mooi nog een paar uurtjes slapen. Cor schrok zich een hoedje, slapen zei Cor ik ga echt niet slapen nu ik blijf wakker, zo meteen halen ze mijn vis weg 🙂

Rond de klok van 04:00 uur staat Richard bij Gerry aan de tent met de melding dat de top schub was gevangen, er zaten op dat moment bij Cor maar liefst drie vissen in de drijvende weeg-slingen. Richard was gebeld door John-B die in Italië aan het vissen was, ook weer in het holst van de nacht en dat vertrouwde Richard niet helemaal. Een beetje vreemde gang van zaken allemaal, zo meteen ligt er een kunstvis of iets dergelijks op de mat bij Cor & Jack, en zitten de overige deelnemers ook in het complot. Het was te eigenaardig voor hem, ook Richard kreeg met veel pijn en moeite Arjan-M wakker, roepen hielp ook daar niet maar nadat hij aan zijn piepers had lopen trekken kwam er beweging vanuit de tent.

Richard nam de gok en pakte de weegfiets bij Ger die opnieuw een poging deed om Hans wakker te krijgen, ook deze poging mislukte. De remote-speaker omgehangen en Ger ging aan de wandel naar zone 9 waar het feestje was, had wel de hoop de aanbeet op de remote nog mee te krijgen vooropgesteld als die zou komen. Later bleek dat Hans met oordoppen was ingeslapen, hij slaapt veel beter als hij zelf denkt.

Super goed hoe Cor zijn eindrace maakte in deze wedstrijd met 11 vangsten en 24 Kg als zwaarste vis. Niet meer dan logisch dat je daar heel blij mee bent en de info met je koppelmaat die op dat moment in Italië vist wilt delen. Wel lastig dat half Nederland er wakker voor moet worden 🙂 maar we kunnen er met zijn allen om lachen en daar gaat het toch om.

Deze melding was in de WhatsApp groep te laat, 12:01 uur maar gelukkig zagen andere het goed.

Richard onze voorzitter laat het volgende weten:
Heren visser iedereen bedankt voor de aanwezigheid en gezelligheid 🎣 het is nu einde wedstrijd iedereen die gevangen heeft super gedaan en zo niet helaas en op na de volgende keer 2024. Het verslag zal door Gerry op de site worden geplaatst nogmaals dank 👍🎣

De laatste karper, “wegen op negen“, op dat moment waren ze deze vis nog aan het drillen. Je kunt een vis pas wegen als deze ook daadwerkelijk gevangen is.

Wat schrijft het reglement hierover, de vanger/koppel meld de aanbeet nog voor de melding “einde wedstrijd” die om 12:00 uur is gedaan door Richard. Het koppel moet op enige wijze die melding kenbaar maken bij de overige wedstrijddeelnemers dat iemand van het koppel letterlijk met een kromme hengel in zijn handen staat. Deze laatste karper telt mee omdat andere goed gezien hebben dat het om een dubbel aanbeet/run ging met hengels in de handen nog voor melding einde wedstrijd. Heren deelnemers let hierop in het vervolg. Al meld je de aanbeet met hengel in je handen om 11:59 uur, en de dril duurt één uur dan nog telt de vis mee voor de scorekaart.

De laatste vangst van Cor was een kruiskarper van 2,2 Kg, ook die karpers tellen mee voor de wedstrijd. De weegfiets had doorgeschoven moeten worden, deze schuift ten aller tijden door na elke weging. De weegfietshouders moeten deze fiets zelf naar het volgende koppel brengen en dat met de klok mee. De opmerking “ze komen hem maar halen“, zo staat het niet opgenomen in de reglementen.

Zone nul:
In totaal zijn er in deze wedstrijd 699.1 Kg aan karpers gevangen. In deel drie 22 karpers en totaal 77 karpers gezien over drie wedstrijddelen. 699,1 Kg / 77 karpers geeft een gemiddeld gewicht van 9 Kg. Bijzonder dat Frank en Hans-C niet van die …… nullen konden afkomen in de drie wedstrijddelen. Op zich is dat ook een record, het bestuur overweegt om ook een zone 0 aan te maken 🙂

De scorekaart is als volgt, is er iets onjuist laat het de secretaris dan even weten. Desgewenst is het mogelijk onderaan felicitaties te geven met een persoonlijke opmerking.

Score kaart Kg – punten OGM-KK 2023


Grain Baits – Hans 06-54395503 – Email info@grainbaits.nl

Het bestuur wil nogmaals alle sponsoren bedanken die dit alles mede mogelijk maken.
Doe zaken met onze sponsoren omdat je er als lid van de vereniging ook zelf beter van wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *