Honden zwemplaats

Toegang honden zwemplaats

Aangewezen honden zwemplaats:
Mag het toegangspoortje van de aangewezen honden zwemplaats afgesloten worden, nee dat is niet toegestaan.

Deze aangewezen honden zwemplaats is door de gemeente hiervoor speciaal aangelegd en valt binnen de openbare ruimte. De botenhelling wordt o.a. gebruikt voor calamiteiten en oefeningen van brandweer die met enige regelmaat graag vaar en duik oefeningen houden aan de Noorderplas. Het is ondertussen al weer jaren geleden dat er destijds juist in goed overleg en samenspraak met de hondenbezitters – omwonenden en gemeente er voor honden een aangewezen zwemplaats zou komen die door de gemeente destijds is gerealiseerd.

Het gaat dus om een aangewezen plaats, zonder dat de hond aangelijnd is en mogen alhier binnen de hekken de honden het gehele jaar door los lopen en zwemmen. De laatste tijd wordt het toegangshek en poortje door iemand afgesloten, soms met tyerips (kabelbinders) maar recent ook met een ketting en slot. Dit gebeurd niet door de gemeente of de visvereniging HSV Ons Genoegen Maaspoort. Het gaat om openbare ruimte, de Noorderplas is van ons allemaal, ieder zijn plezier en pret binnen de juiste normen en waarden.

Het vermoeden bestond dat mogelijkerwijs een beheerder of een huismeester van de Pisa Flat hiervoor verantwoordelijk was, recentelijk is via Email bevestigd dat iemand op persoonlijke titel voor de afsluiting verantwoordelijk is. Deze persoon heeft overlast van de blaffende honden, hij en ook de andere bewoners worden er gek van. De hekwerken zijn van de gemeente, voor overlast moet men bij de gemeente zijn en als vereniging zijn wij hierin geen partij en dat willen we graag zo houden.

De gemeente informeerde bij de vereniging of de vereniging dit met bepaalde redenen nodig vond, visa versa informeerde de vereniging of de gemeente er verantwoordelijk voor was. Toevalligerwijs belde recentelijk iemand van de Pisa Flat nog met de secretaris van de visvereniging over deze kwestie, per Email ontvingen wij van de huurders belangen vereniging (HBV) Pisastaete het bericht dat zij niets met het afsluiten van de poortjes van doen hebben. Het afsluiten is waarschijnlijk gedaan door een van de bewoners van de Pisastaete op persoonlijke titel zo werd aangegeven. Volgens een bewoner komen er bussen vol om hun honden te laten zwemmen, wel 250 honden of meer per dag. Dat honden blaffen tijdens het spelen dat geloven we wel maar maak het net groter als het is.

Omdat het om openbare ruimte gaat mag niemand het zomaar afsluiten zolang er geen direct gevaar voor andere bestaat. Honden mogen juist daar los en dus niet aangelijnd lekker zwemmen, ook de jeugd mag lekker plezier laten maken aan de Noorderplas. Daar waar de openbare ruimte voor bedoeld is.

De gemeente had een medewerker opdracht gegeven de tyerips te verwijderen, enkele controleurs van de vereniging hadden dat ook al gedaan. We gaan allemaal wat beter opletten, we gaan proberen de persoon die op eigen titel verantwoordelijk is hierover aan spreken en proberen op andere gedachten te brengen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van HSV – Ons genoegen Maaspoort.