Goede wijn behoeft geen krans

We hebben helaas slecht nieuws:
Het bestuur heeft met edoch enige verbazing kennis moeten nemen van het bericht dat een van de kartrekkers van de vereniging HSV Ons Genoegen Maaspoort t.w. Cees Melis zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.

Op zich is dat slecht nieuws voor de vereniging omdat goede vrijwilligers behoorlijk schaars zijn anno 2023.
Een woord van dank is beslist op zijn plaats, voor het gemak pakken we er even wat informatie bij.:

Cees Melis

Bestuursfunctie voorzitter; Functionaris dagelijks bestuur;
Cees Melis, lid van onze vereniging sinds 1988
Eerste benoeming bestuurslid functie Voorzitter sinds 1995, herbenoemd 2022.

Cees ontving in 2010 een certificaat van waardering – de algemene ledenvergadering van 26 november 2014 heeft Cees benoemd tot Erelid.

Op 26 april 2016 sprak de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch de heer Ton Rombouts de volgende mooie woorden, “Als het in Nederland lintjes regent dan druppelt het in ‘s-Hertogenbosch. Mijnheer Melis, “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Beste Cees, hartelijk dank voor jou geweldige inzet gedaan voor de vereniging.

Zoals Cees al aangaf is hij bijna 78 jaren (in maart 2023) een behoorlijke leeftijd, je kunt ook te veel van jezelf vragen. Cees had zelf het gevoel niet meer optimaal te kunnen functioneren als voorzitter van HSV-OGM en dat hij zich niet meer op zijn gemak voelde, hoewel dat binnen het bestuur steeds bespreekbaar was kunnen we er niet omheen dat een gevoel ook persoonlijk is. We kunnen terugkijken op geweldig veel mooie dagen, maanden en jaren, het bericht moest ook bij het bestuur even landen maar het is mooi geweest.

Als bestuur moeten we ook weer vooruit kijken, Richard Leeuwis heeft zich bereid gevonden om interim bestuurslid te worden. We mogen spreken van een behoorlijke kanjer als vrijwilliger voor onze vereniging. Gezien de tijdsdruk zal het bestuur op een later moment de taken en functies binnen het bestuur opnieuw moeten bespreken en indelen.

De nieuw bestuurssamenstelling is na de ALV van maart 2023 als volgt: Het bestuur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *