Geen safety rig, is NOT DONE rig!

Een mooi karperbestand krijgen we niet zomaar:
Om een mooi en gezond karperbestand op te bouwen is een project dat meestal jaren gaat duren. Meestal is de vereniging dan enkele wisselingen van o.a. controleurs en bestuursleden verder.

De eerste plannen voor een mooier karperbestand werden gemaakt en voltooid in 1998, in België werden mooie exemplaren spiegelkarpers aangekocht en bij leven en welzijn zwemmen er nog een paar rond in de Noorderplas. Er zijn bij onze en andere verenigingen karpers gestolen die helaas later door karpervissers voorzien zijn van handvatten op de rug om te verhuizen naar een ander viswater. Die vissers komen er bij HSV Ons Genoegen Maaspoort nooit meer in hierover kunnen we kort zijn. Controle is een taak voor de controleurs maar elk lid van de vereniging moet er min of meer ook in zijn belang op toezien dat het bestand ook goed blijft.

Vissen gappen is NOT DONE:
Het is bijzonder nadelig voor een karperbestand van de vereniging als deze door andere vissers gestolen worden, elk lid wordt hierdoor benadeeld en erop toezien dat het niet gebeurd is een verenigingsbelang. De gestolen karpers zullen op het verenigingswater vanwaar ze weg genomen zijn nooit het beoogde bereiken. Maar ook de manier van vissen kan NOT DONE zijn, veel factoren beïnvloeden de groei van karpers, de kwaliteit van het water, het zuurstofgehalte, de zuurgraad, de beschikbaarheid van kwalitatief voedsel, de beschikbare ruimte, maar ook het type karper en de bloedlijn zijn belangrijk.

Hoe gaan we met de karper om, een puntje dat eigenlijk veel belangrijker is. Bij geen juiste visbehandeling, gezien van aanbeet tot het terugzetten van de vis kunnen voor het verdere leven van de karpers heel belangrijk zijn. Vissen op karper doen we met een safety-rig toch ? ons reglement is hierover juist in het belang van het karperbestand heel duidelijk.

Pakken we het Artikel 4 van Het reglement: Witvis (kleinere vissoorten) én Karper / Snoek / Steur (grotere vissoorten) er even bij dan zien we dat het verboden is:

  1. om montages te gebruiken waarbij het lood (werpgewicht) na breuk niet van de lijn kunnen schuiven, de zogenaamde vast-lood systemen. Maak altijd gebruik van zgn safety rigs;
  2. om gevlochten lijn als volledige hoofdlijn te gebruiken, er dient ten minste 4 meter monolijn nylon opgenomen te zijn in de montage direct verbonden met de onderlijn, gevlochten lijn als onderlijn (de rig) is toegestaan tot maximaal 50 cm;
  3. om het zogenaamde dummy voer te gebruiken, o.a. Gel Baits, en/of andere Gel en kunststof-achtige voer en wolk zoals GOO-middelen die in het viswater achterblijven. (deze beperking is ingesteld i.a.v. een onderzoek over deze producten);

Elk lid wordt geacht de reglementen te kennen maar elke karpervisser moet toch ook voor zichzelf nadenken en goed kijken of een systeem ook terecht de beoordeling safety-rig krijgt. De volgende afbeelding voldoet hier duidelijk niet aan.

Dit is de “NOT DONE RIG” van……

Gelukkig voor de karper werd deze opnieuw gevangen, de karper had zichzelf van deze NOT safety rig behoorlijk verwond, kon gelukkig verwijderd worden en het wondje is met een goed ontsmettingsmiddel behandeld. De karper moet op zijn minst ook de kans krijgen om ouder te worden, dit was deze keer beslist niet de verdienste van de visser die deze NOT DONE rig heeft gemaakt. De regels uit het reglement gaf deze visser ook niet de stof tot nadenken. Het lood is absolute niet los gekomen van de safety lood klip bij lijnbreuk, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de afbeelding.

Als tot controle bevoegde personen dit soort rigs constateren (we gaan er meer op letten) dan heeft de karpervisser volgens het controle reglement het volgende probleem: Een schorsing van tenminste één (1) maand voor een overtreding genoemd in Artikel 1 van het controle reglement. Waarom bestaat een regel als deze, omdat het opbouwen van een goed en gezond karperbestand een zaak én taak is voor alle leden.

En het voedsel dan, mensen en dieren hebben veel met elkaar gemeen:
Een zeer gerespecteerd karpervisser, t.w. Rini Groothuis schreef in de karperwereld een pakkend artikel over onze vriend de karper: Karpers met obesitas…: Spekruggen!

Wij karpervissers maken vele boilie-boeren heel blij omdat we gezamenlijk vele tientallen kilo’s boilies in het water gooien voordat we daadwerkelijk gaan vissen, het is niet meer dan logische dat het gewicht van de karpers hierdoor zal toenemen, we zijn ze immers aan het voeren. Karpers lokken naar een bepaalde zone en direct aanvangen met vissen als er meerdere karpers zich in de zone ophouden is eigenlijk hetgeen we graag willen bereiken. Voeren of lokken, het verschil is behoorlijk groot. Word een karper later gevangen dan zal deze ook weer op een zwaarder gewicht terug gevangen worden, het voer blijft meetellen in het totaalgewicht maar we kunnen ook een baksteen in de weigd-sling gooien wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. De karper behoord toch eigenlijk gevangen te worden op zijn natuurlijke gewicht dat bovenal een gezond gewicht is, dan is de karper op zijn sterkst en levert een pittige dril op. Een groot aantal karpervissers is dol op obesitas vissen, een blonde dame van 25 jaar met veel overgewicht – een hond of een kat die te zwaar is – noem het maar op, nee dat vinden we niks. Karpers mogen daarentegen wel ongezond aanzien, het maakt voor de foto niets uit, als het even kan een zo hoog mogelijk vetgehalte.

Neen, een stukje vlees van de slager mag in het uiterste geval slechts een klein vetrandje hebben, zien we bij de vis-boer vis in de vitrine liggen met vetranden dan lopen we snel door, aan de waterkant tellen de vette kilo’s wel.

Of dit ook goed is voor de karpers, wat denk je zelf ?
Ook karpers hebben organen, als deze omgeven worden door té véél vet dan zal ook dit op termijn ook voor het welzijn van de karper bepalend zijn. Over het voorvoeren en bijvoeren bestaan vele theorieën, ieder het zijne maar bedenk wel dat er karpervissers zijn die goed vangen met een enkele boilie aan de haak (single hook-bait systeem). Ook dan hebben we tientallen kilo’s aan voor-voeren beslist niet nodig, het is en blijft een persoonlijke mening welke karpers het mooist zijn maar er bestaan regels om ze zo lang mogelijk mooi te houden en bij voorkeur in onze verenigingswateren.

Ook de vereniging is gehouden aan regels:
De vereniging is verplicht conform de huurovereenkomst het waterkwaliteit regelmatig te testen, de waardes wijken beslist af in negatieve richting als er veel gevoerd wordt. De verhuurder eist van de vereniging dat er controle is op overmatig voeren (staat ook in het reglement), het is een zaak die voor alle leden belangrijk is. Het reglement bestaat primair uit afspraken die de leden samen op schrift hebben vastgesteld, het ging in het verleden op punten fout en een reglement in ieders belang.

Het staat u vrij om hierop te reageren.

Loading

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *