Doelstelling HSV Ons Genoegen Maaspoort

De doelstelling van onze vereniging is meer dan alleen vissen.

De vereniging en hun leden zetten zich actief in om de belangen te behartiging voor de sportvisserij. Leden zijn betrokken bij de vereniging en zijn bereid zich daarvoor in te zetten. Kunt u zich vinden met de doelstellingen, dan bent u van harte welkom als lid van de vereniging.

Artikel 1. Doelstelling – Het doel van de vereniging is;

  • a. het bevorderen van de sportvisserij als sportieve recreatie;
  • b. het beschermen en zo nodig verbeteren van de visstand;
  • c. het behartigen van de belangen van de sportvisserij in de ruimste zin van het woord, alsmede die van de bij de vereniging aangesloten leden in het bijzonder.

Artikel 2. Zij tracht dit doel, zowel zelfstandig, als in samenwerking met andere belangenorganisaties op het terrein van de sportvisserij, onder meer te bereiken door;

  • a. het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze met of zonder lasten verkrijgen van visrecht, looprecht, viswater, terreinen, opstallen en middelen die de beoefening van de sportvisserij kunnen bevorderen;
  • b. te streven naar de naleving van wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd;
  • c. het bevorderen, in stand houden of verbeteren van een milieu, dat aan het beoefenen van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;
  • d. het bevorderen van maatregelen tegen watervervuiling/waterverontreiniging en het zo nodig voeren van acties op dit gebied;
  • e. het goed beheren van de vis-stapel en het viswater, het uitzetten van vissoorten die voor de sportvisserij van belang zijn en het uitvoeren van regulerende bevissing;
  • f. het bevorderen van het gebruik van ethisch verantwoorde vangmiddelen en een verantwoord omgaan met gevangen vissen;
  • g. alle andere wettige middelen, die het gestelde doel kunnen bevorderen.

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.