De Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering is een wettelijk verplicht orgaan van iedere vereniging. De ALV is voor de vereniging onmiskenbaar belangrijk. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden.

Deze vergadering is gehouden op donderdag 14 maart 2024 in De Schans, zie de agenda.

Loading