Crévecoeur

Crévecoeur blokkeerde vijandelijke scheepsvaart.

Wij kunnen ook vissen in de prachtige omgeving van het fort Crévecoeur. Rondom de vestingstad werden op strategische punten forten gebouwd. Fort Crévecoeur was zoon fort. Het dateert uit de zestiende eeuw en werd gebouwd aan de monding van de Dieze aan de Maas. Crévecoeur blokkeerde vijandelijke scheepvaart naar ‘s-Hertogenbosch.

Rond Crévecoeur liggen restanten van een dichtgegroeide gracht. De overblijfselen van het fort raakten in de loop der tijd begroeid met uiteenlopende plantensoorten. De beschermde ‘grootte kaardebol’ is er regelmatig te zien. Riet- en zangvogels verblijven graag in het gebied. In het hele gebied leven bovendien konijnen, hazen, egels, wezels, vossen en vele vlindersoorten.

Meer dan duidelijk dat vissers hier geen rommel in het water moeten gooien. Tijdens een bouwvergadering gehouden vanwege deze problematiek is besloten contact te zoeken met verschillende hengelsport verenigingen omdat VISpas houders hier herhaaldelijk de afzettings-hekken in het water hebben gedumpt.

Algemeen bekent dat ook onze leden behoren tot de groep VISpashouders die graag bij Crévecoeur een hengeltje uitgooien maar de uitvoerder Jack Zegers verzoekt met klem om van het bouwterrein en de bouwhekken af te blijven.

Vispassage Crévecoeur:
Vispassage Crévecouer is gelokaliseerd in’ s-Hertogenbosch, in de Oude Dieze bij spuisluis Crévecoeur. Het project valt binnen het grotere projectgebied ‘Diezemonding’. Het waterschap en de gemeente stelden samen een visie voor projectgebied ‘Diezemonding’ op.

Uitgangssituatie:
De monding van de Dieze vormt het overgangsgebied tussen een uitgebreid Brabants bekenstelsel en het rivierengebied. Op deze plek komen verschillende waterstromen samen uit in de Maas:

Het water van de Aa
De Zuid-Willemsvaart
Een groot deel van het water van de Dommel

De spuisluis Crévecoeur in de Oude Dieze regelt de afvoer en het peil in de Dieze. Zo houdt ‘s-Hertogenbosch droge voeten. Tegelijkertijd blijft de Dieze bevaarbaar voor schepen die vanuit de Maas de Zuid-Willemsvaart willen bereiken. De spuisluis is echter wel een onneembare barrière voor vissen die vanuit de Maas de beken op willen zwemmen.

Wat gaan ze doen:
Het aanleggen van Vispassage Crévecoeur. Waterschap Aa en Maas legt bij Crévecoeur een zogenoemde bekkentrap vispassage aan. Bij een bekkentrap wordt het peilverschil van het water geleidelijk overbrugd door een serie bekkens achter elkaar. Het peilverschil tussen twee bekkens is 8 cm. Dat is klein genoeg voor elke vis om te passeren. Bij Crévecoeur komt dit neer op 22 achter elkaar geplaatste bekkens. Zo overbrugt Vispassage Crévecoeur het peilverschil van gemiddeld rond de 1,60m.

De keuze voor dit type vispassage is zeer bewust gemaakt. Het functioneren van een bekkentrap heeft zich internationaal bewezen. Bovendien oogt het natuurlijk in het landschap omdat een bekkentrap eruit ziet als een slingerende beek. Dit past binnen de visie voor het gebied.

Waterveiligheid:
Vispassage Crévecoeur doorkruist de Maasdijk. Zo kunnen vissen vanuit de Maas de bekken op-zwemmen. Maar bij hoogwater op de Maas moet de dijk wel het achterland beschermen. Daarom zal de doorlaat afsluitbaar zijn. Dit betekent dat tijdens een periode van hoog water in de wintermaanden vissen geen gebruik kunnen maken van Vispassage Crévecoeur.

Ontwikkeling natte natuur:
Aan de kant van de Oude Dieze verlegt waterschap Aa en Maas de bestaande waterkering. Deze kering beschermt de polder Henriettewaard tegen hoge peilen op de Dieze.

De waterkering komt om de vispassage heen. Hierdoor wordt het hele perceel een kleine uiterwaard. Deze kan overstromen als het peil op de Dieze stijgt. Af en toe overstromen is niet erg, maar zelfs wenselijk voor de ontwikkeling van natte natuur rondom de vispassage.

Het heden en verleden:
Crévecoeur is een prachtige omgeving en vele van onze witviswedstrijden zijn hier gehouden, zowel voor en na de spuisluis. Het veer van Engelen, ja u leest het goed ook bij Engelen was pontveer.

Het veer bracht steeds minder op:
De eigenaresse, de weduwe Somers-van de Griendt, vroeg de gemeente Empel en Meerwijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw herhaaldelijk om ondersteuning in de kosten. De opbrengsten waren immers inmiddels aanzienlijk minder dan de onderhoudskosten.

Klein polderke:
Het veer Engelen-Henriettewaard is in de jaren ’70 uit de vaart genomen omdat de hefbrug over de Sluis Engelen in bedrijf genomen werd, de Henriettewaard ook wel “klein polderke” genaamd is vanaf meerdere richtingen te bereiken, er zijn zelfs plannen voor een fietsbrug vanaf het kasteel Meerwijk naar deze waard.

Veel visplezier gewenst in deze schitterende omgeving.

We hebben met onze vereniging VISpas de VISplanner geraadpleegd, alles wat donkerblauw is ingekleurd hier mag u vissen met de VISpas van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

  • De rivier De Maas inclusief de Zandmeren;
  • De rivier De Aa tot en met de Zandvang;
  • Het Maxima kanaal;
  • De Dieze – Henriettewaard;
  • Graaf van Solmsweg;
  • Crévecoeur;
  • Zuid-Willemsvaart tot aan Veghel;
  • De Noorderplas;
  • De Heinis wielen.


Toestemming Vissen in ‘s-Hertogenbosch:
Voor wateren waar de gemeente eigenaar van is die niet verpacht zijn aan hengelsport verenigingen hebt u geen visvergunning nodig maar wel toestemming. Met deze toestemming mag u niet vissen in onze verenigingswateren. De toestemming is online aan te vragen. Na het invullen van het formulier ‘Toestemming vissen’ ontvang u een e-mail. U mag vissen volgens de regels van de toestemming en als u de toestemming (e-mail of print) en een legitimatiebewijs kunt laten zien.

Namens het Bestuur HSV Ons Genoegen Maaspoort.