Bossche vissers voelen politiek in hun nek hijgen

Eendjes voeren is veel kwalijker:

Volgens het Brabants dagblad:
Bossche vissers voelen politiek in hun nek hijgen: “Eendjes voeren is veel kwalijker”.

Twee stellingen waarvan er een beslist waar is.
De Bossche vissers voelen de politiek niet in hun nek hijgen, toegegeven dat de Partij voor de Dieren zich recentelijk nog mengde in de discussies of de oevers van de Noorderplas wel vervangen moesten worden. Het was overduidelijk dat deze partij zich wilde mengen in zaken waarvan ze totaal geen verstand hebben. Nu is dat voor de partij nooit een vereiste geweest omdat het deze partij alleen maar te doen is om populisme te bedrijven via de media en posters en dit alles over de rug van dieren als het enigszins kan. Zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers hierin is door de raad destijds goed gekeken naar de belangen van de dieren en het groen maar of dit daadwerkelijk zo is dat is nog maar de vraag.

Met de schuine oevers die de gemeente gaat aanleggen komen alle watervogels de kikkers en ook de bevers veel makkelijker de oevers op waarlangs een fietspaden lopen die dagelijks meermaals gebruikt worden door het woon werk verkeer, de rest laat zich dan raden.

De partij beweerde recentelijk ook op Maaspoortnieuws met:
“vaak overleven vissen het niet als ze aan de haak worden geslagen. Ook niet als ze wel worden teruggegooid.”

Laten we over een ding duidelijk zijn, bij HSV Ons Genoegen Maaspoort bestaan reglementen, alle vissen worden sowieso teruggezet. Als volgens de beweringen van PvdD de vissen vaak doodgaan na het terugzetten dan moeten de dagen erna doden vissen zien drijven in het water, dat is niet het geval en hierom is het een onzinnige bewering. Het is wel zo dat ook vissen net als mensen, honden en katten dood kunnen gaan, maar dat ter zijde. De karpers die gevangen worden gaan direct na het fotograferen terug het water in, aan het schubben patroon bij karpers zijn de vissen uniek en goed te herkennen als deze later terug-gevangen worden. Karpers laten zich meermaals opnieuw vangen elk seizoen weer, en van doodgaan is opnieuw geen spraken. Ook deze bewering van de PvdD kent geen onderbouwing, de partij bedrijft met onzin als deze alleen maar populisme.

Om misverstanden te voorkomen voegen we er nog een belangrijk ding aan toe, als een karpervisser geen emmer water en onthakingsmat gebruikt dan heeft deze binnen de vereniging de langste tijd gehad en is het einde verhaal binnen de vereniging. Toegegeven dat er op de rivieren en kanalen andere regels gelden als op besloten verenigingswateren. Een veilig vangsysteem is aan onze verenigingswateren verplicht gesteld, op rivieren en kanalen bestaat die regel niet. Een karper in een leefnet doen dat is not done, hooguit even het gewicht vaststellen van de karper en dan de vis terugzetten in het water waaruit deze gevangen werd. Dat noemen we sportvisserij, aan een kanaal of rivier worden vangsten soms mee genomen naar huis, dat noemen wij de consumptie-vissers en is appels met peren vergelijken.

Je kunt als PvdD wel proberen allerlei kwesties te koppelen aan dieren om het zo aan politieke zaken te koppelen maar de gemeente weet al jaren dat de oevers toch echt vervangen moeten worden. In eerste aanleg zou je denken dat natuurlijke oevers beter zijn voor dieren maar dat gaat langs het fietspad toch echt niet op. De oude damwanden vervangen voor nieuwe damwand was langs het fietspad voor alle dieren veruit het beste. Voor mensen die dagelijks van de Noorderplas genieten was de oude damwand op sommige plekken zelfs gevaarlijk. De partij voor de dieren gaat niet over mensen en dit werd al eerder duidelijk gemaakt.

Mensendingen:
We zien oud partijlid Femke Merel van Kooten, het was Femke die destijds de knuppel in het hoenderhok deed gooien. De achterban die moet de Partij niet uit het oog verliezen volgens Femke en wel om het volgende; Ruim de helft van de kiezers op de PvdD stond aan de kant van Van Kooten en vindt ook dat de PvdD zich naast dier, natuur en milieu ook op mensen moet richten. Met anderen woorden, er zijn al partijgenoten gedwongen opgestapt omdat door de partijleiding te verstaan werd gegeven zich niet met “mensendingen” bezig te houden.

De partner van het opgestapte Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten is toen geroyeerd als lid van de Partij voor de Dieren. In een interview sprak Femke over een “verziekte cultuur” bij de partij. Ook kon zij zich niet vinden in de te volgen koers. Zo mocht Van Kooten zich van partijleider Marianne Thieme niet meer bezighouden met “futiele mensendingen”.

Waar stem je nog op, alsof dieren in staat zijn om een land te besturen. Wij wensen deze Partij verder aller goeds, ook een partij VOOR de dieren die moet er beslist zijn maar lees a.u.b. jezelf eerst een beetje in (partijbelangen rakende weet waar je voor staat) voordat je iets laat opschrijven in de media waarmee je feitelijk TEGEN de dieren en TEGEN de mensen bent, je hebt diezelfde mensen ook nog nodig om op je partij te stemmen natuurlijk.

De stelling die wel waar is, Eendjes voeren is veel kwalijker:
Het voer is te eenzijdig, waardoor de vogels voedingsstoffen missen en dat is slecht voor hun immuunsysteem: ze worden dus eerder ziek. Beschimmeld brood (oud brood) is zelfs giftig voor de dieren. Daarbij is het niet nodig, eenden eten ’s winters vooral gras, insecten, waterplanten en kleine waterdiertjes en die kunnen ze prima vinden en zijn uiteraard veel gezonder! Kijkaan, iets dat goed is voor de dieren daar rept de PvdD niet over, het antwoord is heel eenvoudig, omdat mensen die bijvoorbeeld de eendjes voeren een deel hiervan is ook voor de PvdD.

Omdat brood eenzijdig is als voer is het ook niet goed voor vissen, in het voorjaar 2022 werden tientallen karpers plotseling ziek en de oorzaak was een sterk verminderde weerstand tegen parasieten die op de huid van de vissen wonden veroorzaakte. Als de vissen niet gevangen werden hadden we dat nooit geweten, de parasieten die werden verwijderd en er werd door de vereniging speciaal voer aangekocht met hele goede bouwstenen en vitamines erin, de weerstand van de vissen ging in een korte tijd aanzienlijk omhoog. Een handeling die eigenlijk betaald en uitgevoerd moet worden door PvdD, wij sportvissers hebben het beste met de vissen voor.

Hengelsteigers en meer:
Partij voor de Dieren, jullie moeten er beslist zijn maar er wordt bij de partij wel veel onzin uit gekwaakt/gecopyeerd. PvdD is van mening dat het gebruik van de zeer dieronvriendelijke weerhaken en leefnetten verboden moet worden. Eens, onze reglementen voorzien hier al vele jaren in op dat punt, het beste leefnet is het water waaruit de vis gevangen werd. Het onderzoeksrapport waar de PvdD ons op wees hierin wordt ook geschreven over het vissen op grote diepte, heel duidelijk waarom. In de zee is het vele malen dieper, tonijn duikt wel tot 500 mtr diep, de waterdruk is dan 50 bar, dat doet uiteraard veel met de zwemblaas van de vis als deze omhoog wordt getakeld aan hengels met een trekkracht van wel 100 Kg of meer. De haken die aldaar gebruikt worden, het is geen vergelijk met sportvissen in zoet water, 5 mtr diep en de hengels die gebruikt worden halen maar net een testcurve van max 1,5 Kg.

De door uw partij benoemde hengelsteigers: De gemeente bedoelde het goed en omschreef de plannen in een tweede uitleg waar ook iedereen zijn mening kon ventileren (waar was de PvdD eigenlijk op deze dag ?) dat er een soort van vis-steigers worden aangelegd op die plekken waar het anders onmogelijk zou worden om nog veilig in of uit het water te kunnen komen. Dit is ook weer zo’n mensendingetje waar de PvdD niet bepaald warm voor loopt en de partij mag hierover ook geheel anders denken maar blijf wel bij de feiten. De zogenaamde steigers zijn uiteraard voor iedereen, dus ook de recreanten die er zeker in de zomermaanden veelvuldig gebruik van maken en die beslist niet behoren tot de groep sportvisssers. Mocht iemand per ongeluk in het water vallen dan kunnen die personen er toch nog uitklimmen en/of klauteren. Wil iemand met zijn radiografisch boot varen dan kan die boot er op meerdere plaatsen in of uitgehaald worden. Wil je lekker van de zon genieten aan de Noorderplas wat in de zomer dagelijks gebeurd ook dat is en blijft dan nog steeds mogelijk. En inderdaad heeft iemand de wens om lekker ontspannend te sportvissen, de vissen die in tegenstelling zoals uw partijgenoten beweerde beslist niet doodgaan als ze gevangen worden en dit gebeurd ook niet als ze worden teruggezet, ook dat behoord dan nog steeds tot de mogelijkheden.

Je kunt als PvdD wel feiten en omstandigheden naar je toe trekken alsof het dan beter voor de dieren is maar de natuurvriendelijke oevers die langs het fietspad komen daar klimmen en klauteren straks de kikkers, de vogels, de schildpadden en andere dieren met het grootste gemak op. De hindernis die er met de oude damwand beslist was komt namelijk geheel te vervallen, wellicht kunt u aangeven wat er met de dieren staat te gebeuren die straks veel makkelijker op het fietspad gaan komen dat dagelijks gebruikt wordt door het woon- werkverkeer en vele andere gebruikers. De Partij voor de Dieren is met een domme aanname en stellingen eigenlijk meer tegen de dieren. Lees je eerst in, begrijpend lezen wordt hier bedoeld voordat je zaken laat opschrijven die totaal fout zijn voor dieren.

Populisme:
Is de volgende stap van de PvdD dat elke vorm van honden dressuur verboden moet worden, wat te denken van de honden, katten, vogels, konijnen en andere tentoonstellingen. Tegen het gebruik van dieren voor amusement en de paardensport wordt verbannen. Het is de PvdD te doen om de achterban te bereiken, de dierenliefhebbers letterlijk in de gracht gooien met standpunten die tegen b.v. de honden en katten bezitters zijn daar hoor je ze niet over omdat het niet in het straatje van populisme bedrijven past.

Nog even dan mogen we in onze huiskamers geen vogeltjes of papegaaien in een kooi houden, helaas ook de terrarium en aquarium bezitters ook die kunnen niet langer meer, vooropgesteld dat er geen levende dieren in huisvesten. Ook de vijvers met levende vissen erin, oeps ook dat kan dan niet meer.

Schoenmaker (PvdD) blijf bij je leest, stop met het populisme bedrijven en ga iets doen dat onomstotelijk goed is voor de dieren. Daar win je wellicht ook meer kiezers mee.

Joep Gersjes partij VOOR Den Bosch

VOOR Den Bosch:
Welke lokale politieke partij zet zich dan wel in voor de belangen van de sportvisserij, dat bleek wel tijdens de casus stenen oevers Noorderplas maar ook recent nog tijdens de Raadsvergadering van 28 februari 2023. Het was Joep Gersjes van de partij VOOR Den Bosch en die namens zijn partij in de raad de PvdD nog van repliek gediend heeft tegen een motie van hen. Joep stelde de vraag, heden zijn de werkzaamheden Noorderplas al bezig en het zou de PvdD sieren als ze een oogje in zeil houden op mogelijke olie lekkages van de graafmachines die gebruikt worden. Inderdaad dan zie je een PvdD niet omdat het niet bij populisme past.

Sportvissers je moet het volgende filmpje echt bekijken onder de noemer blijf van onze hobby af. Spoel in het volgende youtube filmpje maar naar 2.51.00 dan zie je Joep aan het woord en dat zijn de feiten. Youtube link – Raadsvergadering van 28 februari 2023

Bij de PvdD de onderzoekers en hun gegevens opgevraagd. Ze worden duidelijk niet veel opgevraagd en schoten gelijk in de verdediging ervan: “dit is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, geen onderzoeksbureau dat een onderzoek in opdracht van een bepaalde partij heeft gedaan”, bestaan onafhankelijke onderzoeken eigenlijk wel.

Wij van WC eend adviseren WC eend:
De publicatie is van Feb. 2005 en dan blijkt het te gaan om een onderzoek waarvan de betrouwbaarheid al gelijk ter discussie staat. Primair, het gaat om visserij in andere landen als Nederland waar ook andere regels doen gelden. Het gaat in het onderzoek om commerciƫle visserij. Ook bij de Nederlandse beroepsvissers waar veel vis voor consumptie gevangen wordt is totaal niet te vergelijken met de sportvisserij, zeker niet als er bij de henegelsport verenigingen ook nog strakke reglementen bestaan. Alle dieren behandel je met respect, bij onze vereniging is het meenemen van welke vissoort ook verboden (terugzet verplichting). Bij HSV Ons Genoegen Maaspoort doen we uitsluitend en alleen sportvisserij, de vangst gaat op een onthakingsmat met daarnaast een emmer water om de vis nat te houden zodat de slijmlaag net wordt aangetast. De vangst direct terugzetten in het water waaruit deze gevangen werd.

We berichte al eerder met een artikel over karpervangsten in Australiƫ, aldaar terugzetten of levend vervoeren is zelfs verboden. Wij gaan geen appels met peren vergelijken, 18% van gevangen vissen gaan dood doet absolute niet gelden voor echte sportvissers en al zeker niet voor leden van HSV Ons Genoegen Maaspoort, dit beweren is ronduit belachelijk.

Elke goede karpervisser weet dat karpers meerdere keren per seizoen gevangen kunnen worden, HSV Ons Genoegen Maaspoort heeft in 2022 uit eigen kasmiddelen met een goede aas-leverancier Grain Baits speciaal voer laten maken om de vissen een betere weerstand te bieden tegen parasieten en infecties die op dat moment de oorzaak waren van vissterfte (tientallen karpers gingen helaas dood). Na weken voeren met dit goede voer met goede vitamines en bouwstenen erin hiermee stopte de vissterfte, De gevangen vissen die later werden gevangen werden behandeld met een speciale vloeistof direct op de infectiewonden. Datzelfde flesje is verplicht gesteld in onze reglementen en behoord elke karpervisser sowieso bij te hebben en indien nodig te gebruiken. In de regio werd kenbaar gemaakt om alle visspullen vooraf goed schoon te maken dit om een nog grotere vissterfte in de regio via kruisbesmettingen te voorkomen. Dan zie je en dan hoor je de PvdD niet !

De PvdD raaskalt op bepaalde punten, laat opschrijven “ook alle gevangen vissen gaan dood, ook als ze worden teruggezet” – “de hengelsport is onderwaterjacht” – “sportvissers zijn dieren-mishandelaars”, dat zijn uitspraken die kunnen niet. Het is laster en hierom strafbaar gesteld.

Hoeveel dieren worden er jaarlijks doodgereden door auto’s, gaan we het autorijden verbieden of past dat dan weer niet in het eigen plaatje van de partijgenoten!

Loading

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *