De Bestuur samenstelling, commissie, kascontrole en controleurs:

Bevoegdheden en taken van het bestuur:
Kerntaak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Al wat noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en maatschappelijke activiteiten intern en extern goed te laten functioneren.

Het bestuur;
Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Richard Leeuwis

Bestuursfunctie voorzitter;
Functionaris dagelijks bestuur;
Lid van onze vereniging sinds 1998;
Eerste benoeming interim bestuurslid jan. 2023;
Als bestuurslid gekozen tijdens de Algemene Leden Vergadering 2023;
In functie als voorzitter sinds 2023.

Tel. 06-41466014

Arnold van Houtum

Bestuursfunctie 1e penningmeester – 2e sec. – ledenadministratie;
Functionaris dagelijks bestuur;
Lid van onze vereniging sinds 1985;
Eerste benoeming interim bestuurslid jan. 1990;
Herbenoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering 2021;

Tel. 06-50460637 / 073-6411578
Tongelaer 3 5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Arnold ontving in 2010 een certificaat van waardering – de ALV van 20 maart 2019 heeft Arnold benoemd tot Erelid.

Gerry v/d Vorstenbosch

Bestuursfunctie 1e sec. – vice voorzitter;
Functionaris dagelijks bestuur;
Lid van onze vereniging sinds 1997;
Eerste benoeming bestuurslid 2000, tweede benoeming bestuurslid 2010, herbenoeming door het bestuur 2022 en akkoord bevestigd ALV 2023.

Gerry ontving uit handen van de voorzitter in 2020 het certificaat “Lid van verdienste” voor zijn inzet gedaan voor de vereniging. Na 10 jaren dienst als secretaris heeft Gerry tijdens de ALV van 2022 uit handen van de voorzitter benoeming tot Erelid mogen ontvangen.

Vanwege omstandigheden binnen het bestuur was Gerry genoodzaakt om kort na de ALV in 2022 de map van secretaris weer op te pakken. Een duidelijke uitleg is gegeven aan de ALV 2023.

Mike van der Maat

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris;
Lid van onze vereniging sinds 2020;
Eerste benoeming bestuurslid 2023.

Pascal Schellekens

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris 2e sec.;
Lid van de vereniging sinds 2018;
Eerste benoeming bestuurslid 2021.

Johan Schouten

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris;
Lid van de vereniging sinds 2008;
Eerste benoeming bestuurslid 2009, herbenoemd 2015;
Tweede benoeming bestuurslid 2020, herbenoemd 2023;
Benoemd tot Erelid door de ALV van 2023.

Jack Vroegh

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris;
Lid van de vereniging sinds 2014;
Eerste benoeming bestuurslid 2018, herbenoemd 2021.

Onze controleurs

Christian

Controleur

Christian is opgeleid als controleur Sportvisserij Nederland

Danny

Controleur

Draait al weer wat jaartje mee als controleur, heeft geen klik met zwartvisserij.

Kevin

Controleur

John

Controleur

Hoewel John wat verder van ons viswater woonachtig is zien we hem met regelmaat.

Raymond

Controleur

Mike

Controle bevoegd bestuurslid

Johan

Controle bevoegd bestuurslid

Jeroen

Controleur

Langdurig lid van HSV-OGM en is regelmatig als controleur actief aan onze viswateren.

Anthony

Controleur

William

Controleur


De wedstrijden:
Alle wedstrijden worden georganiseerd door het voltallige bestuur, alle leden kunnen hierbij gevraagd worden helpende handen te bieden zo regelen leden en het bestuur gezamenlijk de wedstrijden en verdelen onderling hetgeen voor de te houden wedstrijden van belang kan zijn. Klik links boven op Agenda om te zien waar en wanneer er wedstrijden gehouden worden.

De vereniging had voorheen commissie samenstellingen, het bestuur werkt niet langer met commissies omdat de werkzaamheden van desbetreffende commissie-leden dan in vele gevallen terecht kwamen bij slechts één persoon.

Afdeling Jeugd-vissen:
vacant – Het bestuur is actief op zoek naar tenminste twee leden die deze taak op zich willen nemen, meld u aan a.u.b.

Afdeling steiger & boten:

Afdeling technische zaken:

Afdeling kascontrole:
Mike van der Maat
Nicky van Herpen
Cristian van der Putten (reserve)

Leden houden ten aller tijden respect voor onze controleurs die gezamenlijk het visite kaartje van de vereniging zijn, ze hebben zich vrijwillig aangemeld voor wellicht de minst gewaardeerde vrijwilligers taak die in algemeen belang van de vereniging noodzakelijk is.

Het bestuur staat achter onze controleurs, deze zijn redelijk en billijk. Ze zijn er niet om aan u alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn. De tot controle bevoegde personen controleren op de naleving van de reglementen van HSV Ons Genoegen Maaspoort. U kunt ze dan ook regelmatig tegenkomen aan onze verenigingswateren. Onze controleurs zijn in bezit van controleurs passen en/of zijn gediplomeerd en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland.

Alle leden mogen uiteraard meekijken, zie je iets dat niet in de haak is laat het een van de controleurs weten. Die zullen een bericht versturen via de speciale controleurs groep zodat er op een passende wijze actie genomen wordt. Als lid van HSV Ons Genoegen Maaspoort mag je iedereen aanspreken op fout gedrag of onjuiste normen en waarden. Probeer discussies te vermijden, roep er een controleur bij als dat nodig is die vervolgens de BOA of de Politie kan inschakelen.

Zijn er nog mensen die een functie ambiëren binnen het bestuur of een van de zaken van HSV Ons Genoegen Maaspoort, dan kunt u zich vervoegen bij de voorzitter. Is er iets in het bovenstaande onjuist graag een bericht naar een van de website-beheerders.

Loading