De Bestuur samenstelling, de commissie, de kascontrole en controleurs:

Bevoegdheden en taken van het bestuur:
Kerntaak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Al wat noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en maatschappelijke activiteiten intern en extern goed te laten functioneren.

Het bestuur;
Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.


Richard Leeuwis

Bestuursfunctie voorzitter;
Functionaris dagelijks bestuur;
Lid van onze vereniging sinds 1998;
Eerste benoeming interim bestuurslid jan. 2023;
Als bestuurslid gekozen Algemene Leden Vergadering 2023;
In functie als voorzitter sinds 2023.

Tel. 06-41466014

Arnold van Houtum

Bestuursfunctie 1e penningmeester – ledenadministratie;
Functionaris dagelijks bestuur;
Lid van onze vereniging sinds 1985;
Eerste benoeming interim bestuurslid jan. 1990;
Herbenoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering 2024;

Tel. 06-50460637 / 073-6411578
Tongelaer 3 5235 GW ‘s-Hertogenbosch
Arnold ontving in 2010 een certificaat van waardering – de ALV van 20 maart 2019 heeft Arnold benoemd tot Erelid.

Johan Schouten

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris;
Lid van de vereniging sinds 2008;
Eerste benoeming bestuurslid 2009, herbenoemd 2015;
Tweede benoeming bestuurslid 2020, herbenoemd 2023;
Benoemd tot Erelid door de ALV van 2023.

Danny Halberstadt

Bestuursfunctie algemeen bestuurslid / commissaris;
Lid van de vereniging sinds 2020;
Eerste benoeming bestuurslid 2024; en akkoord bevestigd ALV 2024.

Onze controleurs en het Controle reglement

Christian

Controleur

Christian is opgeleid als controleur Sportvisserij Nederland

Kevin

Controleur

John

Controleur

Hoewel John wat verder van ons viswater woonachtig is zien we hem met regelmaat.

Raymond

Controleur

Jeroen

Controleur

Langdurig lid van HSV-OGM en is regelmatig als controleur actief aan onze viswateren.

Anthony

Controleur

William

Controleur

Riny

Controleur

Riny heeft de cursus controleur Sportvisserij Nederland met succes afgerond, heeft scherpe ogen 🙂

Jack

Controleur

Is doorgaans iets minder spraakzaam maar gebruikt wel meer zijn oren en ogen 🙂

Pascal

Controleur

Altijd bereid voor een praatje.

Leden houden ten aller tijden respect voor onze controleurs die gezamenlijk het visite kaartje van de vereniging zijn, ze hebben zich vrijwillig aangemeld voor wellicht de minst gewaardeerde vrijwilligers taak die in algemeen belang van de vereniging noodzakelijk is.

Het bestuur staat achter onze controleurs, deze zijn redelijk en billijk. Ze zijn er niet om aan u alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn. De tot controle bevoegde personen controleren op de naleving van de reglementen van HSV Ons Genoegen Maaspoort. U kunt ze dan ook regelmatig tegenkomen aan onze verenigingswateren. Onze controleurs zijn in bezit van controleurs passen en/of zijn gediplomeerd en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland.

Alle leden mogen uiteraard meekijken, zie je iets dat niet in de haak is laat het een van de controleurs weten. Die zullen een bericht versturen via de speciale controleurs groep zodat er op een passende wijze actie genomen wordt. Als lid van HSV Ons Genoegen Maaspoort mag je iedereen aanspreken op fout gedrag of onjuiste normen en waarden. Probeer discussies te vermijden, roep er een controleur bij als dat nodig is die vervolgens de BOA of de Politie kan inschakelen.

Zijn er nog mensen die een functie ambiëren binnen het bestuur of een van de zaken van HSV Ons Genoegen Maaspoort, dan kunt u zich vervoegen bij de voorzitter. Is er iets in het bovenstaande onjuist graag een bericht naar een van de website beheerders.

De wedstrijden:
Alle wedstrijden worden georganiseerd door het voltallige bestuur, leden kunnen hierbij gevraagd worden helpende handen te bieden zo regelen leden en het bestuur gezamenlijk de wedstrijden en verdelen onderling hetgeen voor de te houden wedstrijden van belang kan zijn. Klik op agenda om te zien waar en wanneer er wedstrijden gehouden worden.

De vereniging had voorheen commissie samenstellingen, het bestuur werkt niet langer met commissies omdat de werkzaamheden van desbetreffende commissie-leden in vele gevallen terecht kwamen bij slechts één persoon.

Afdeling Jeugd-vissen:
vacant – Het bestuur is actief op zoek naar tenminste twee leden die deze taak op zich willen nemen, meld u aan a.u.b.

Afdeling steiger & boten:

Afdeling technische zaken:

Afdeling kascontrole:
Kevin Spierings en Christian van der Putten.

Website: Gerry –

Loading