Beste leden, één of meerdere gekken gezocht !

Beste leden, één of meerdere gekken gezocht !

Vrijwilligers werk is doorgaans geweldig, maar het kan ook het meest ondankbare werk zijn dat er bestaat. Hoewel Nederland vele vrijwilligerswerkers kent, in de meeste gevallen gaat het om dagelijkse inzet en worden deze werkzaamheden vaak onderschat.

Als vrijwilligerswerk onderschat wordt door toevallige leden van welke vereniging ook dan is dat doorgaans geen groot probleem, het is erger als het gaat om leden die er bewust aan voorbij gaan en dit ‘in de ruimste zin van het woord’, juist die houding wordt doorgaans als zeer demotiverend ervaren. Meestal gaat het om de meelopers binnen een vereniging, die zonder enige onderbouwing hun eigen mening uiten – die tot de ligt beïnvloedbare behoren – die klakkeloos achter andere aanhuppelen.

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers ? Het antwoord hierop is heel erg simpel, vrijwilligerswerk is werk voor een ander met een maatschappelijk doel. Die ‘ander’ kan een individueel persoon zijn, een groep of samenleving. Je doet het binnen een organisatie en wordt niet betaald. Vrijwilligerswerk is ‘werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. 49 procent van de bevolking zet zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger in voor een organisatie of vereniging. Daar besteedt een vrijwilliger gemiddeld 4,5 uur per week aan, het is niet alleen goed voor een ander, maar ook voor jezelf. Aan welke kant van de 50 procent hoor jij? als je bedenkt dat vrijwilligers het cement van de samenleving zijn. Mensen doen vrijwilligerswerk vaak vanuit een persoonlijke motivatie en die motivaties lopen sterk uiteen.

Dat kan zijn om:
Iets voor een ander te willen doen;Andere mensen te ontmoeten;Ervaring op te doen;Uit te vinden wat je nou eigenlijk leuk lijkt om te doen.

Werk je mee – doe je niets – of werk je tegen:
Meewerken – van elk lid wordt verwacht dat deze zich actief inzet voor de vereniging, bij aanvaarding lidmaatschap accepteerde je ook de doelstellingen van de vereniging;

Niets doen – sommige leden kunnen niet meehelpen vanwege uiteenlopende redenen, b.v. fysieke beperkingen of anders, op zich is dat geen probleem die gaan lekker vissen;

Tegenwerken – voor tegenwerkers is er geen ruimte binnen onze vereniging, klik elders op lid afmelden en je bent snel klaar.

Je werkt mee of je doet niets, daarnaast houd je jezelf alleen bezig met vissen daar waar het eigenlijk om gaat. Tegenwerken dat is te gek voor woorden, dan heb je slechts een optie en dat is lidmaatschap afmelden. Een andere wijze van afmelden die voor de vereniging schadelijk is en niet best is het volgende, een van onze vrijwilligers was weer super gemotiveerd maar helaas is deze vrijwilliger die in zijn vrije tijd zich meer dan verdienstelijk inzette voor de vereniging gestopt, één karpercommissie-lid wenste niet langer respectloos behandeld te worden door leden. Hij was er klaar mee en teleurgesteld dat leden letterlijk schijt hadden aan de reglementen. Enkele bestuursleden van HSV Ons Genoegen Maaspoort vragen zich al langer af ‘waar doen wij het nog voor’. Een van de bestuursleden, t.w. Gerry is hierin een stapje verder en vraagt zich ondertussen af waar hij het nog voor doet.

Iets voor een ander doen kan overal, mensen ontmoeten is ook geen probleem deze ontmoet hij dan toch wel. Ervaringen opdoen, heeft u even, zijn uitleg komt op de eerstvolgende ALV. Hij kan zich niet meer motiveren en de wisselwerking het plezier eruit halen is in het seizoen 2020 aanzienlijk in elkaar gestort. Zover dat hij zijn bestuursfunctie beschikbaar stelt, hij wil het stokje graag overdragen omdat hij van mening is dat je altijd gemotiveerde mensen moet aanhouden of aantrekken voor de belangrijkste taken die voor het continueren van de vereniging zeer belangrijk zijn en vooral ook blijven.

Zijn werkzaamheden binnen de vereniging en het bestuur zijn breed. Een kleine opsomming, de 3e hengelvergunning worden door hem ontworpen, aangepast en uitgeprint, zo ook het bewijs van lidmaatschap en alle commissie – controleurs en nachtvispassen én alles wat hiermee op enige wijze gekoppeld is. Dat valt onder de functie van secretaris maar is deels ook afd. PR.

Simpel voorbeeld, hij maakt een afspraak met de desbetreffende nieuwe controleur of commissielid en maakt een foto en draagt er zorg voor dat deze persoon ook snel die pas in handen krijgt. Deze opdracht krijgt hij als bestuurslid vanuit de bestuurstafel alwaar de vereniging in principe bestuurd wordt en ook gezien moet worden als het opdrachten verdeelpunt voor alle bestuur en commissie leden.

Dit bestuurslid houd dus breed in de gaten welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden op de vereniging-website (als website beheerder) en is dus ook weer verantwoordelijk voor de terugkoppeling richting de bestuurstafel.

Als website beheerder is hij verantwoordelijk voor de website, front & backend en ook de informatie (die op zich ook weer breed is) die door de overige bestuursleden wordt aangedragen voor plaatsing, Samen met de voorzitter Cees verantwoordelijk voor de PR en ook weer alles wat op enige wijze hiermee gekoppeld is.

Als voorbeeld, een rondje lopen met bijvoorbeeld een aannemer of medewerkers van de gemeente behoord in principe niet tot de taken van de secretaris maar als PR weer wel. Mag zich ter plaatsen uit naam van het bestuur verontschuldigen als men stuit op een menselijke drol met flink wat WC papier eromheen of omdat er weer klachten zijn binnengekomen van geluidsoverlast.

Inderdaad u leest het goed hij is samen met de overige bestuursleden mede verantwoordelijk voor dit soort contacten, gesprekken en vergaderingen met vele partijen zoals de gemeente, de sponsoren alsook het helpen aanbrengen van de vele sponsoren. De afd. PR, samen met Cees uitgevoerd kent een hoge verantwoordelijkheid en is hiermee sterk bepalend voor het visitekaartje van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Gesprekken met de federatie en/of sportvisserij Nederland, Waterschap, Natuurmonumenten, contract-besprekingen, overleg en het bijwonen van andere Algemene Leden Vergaderingen bij andere verenigingen en/of de federatie, en ook nu weer alles wat hieraan op enige wijze gekoppeld is, ook dat maakt deel uit van deze geweldige vrijwilligerstaak. De website en mede het maken van backups, het opstellen en beantwoorden van vele Emails en het mee opstellen van de vele brieven die ook weer naar vele verschillende partijen verzonden moeten worden, ook dit zijn de vrijwilligers-werkzaamheden. Verenigingspoststukken worden veelal door de vrijwilligers in de bus gedaan om zo de bezorg-kosten te drukken die dan mooi in de clubkas blijven. Sorry we dwalen af, ook hier werk Gerry aan mee.

Zij die zich aanmelden voor het vrijwilligers-werk waar ook, het is uiteraard een geweldige job zult u bemerken. Let wel op, bij het aanvaarden is het hiermee beslist niet meer vrijblijvend dat moge duidelijk zijn. Het zal zeker voorkomen dat u uw vismaat meer dan eens moet afbellen omdat u aanwezigheid elders gewenst is, uit je nek lullen zonder enige onderbouwing dat gaat hem niet meer worden. Neen je werkt met daarnaast de regels, de normen en waarden en de vereniging statuten niet uit het oog verliezen. Ook uw gezinsagenda moet ruimte maken voor drastische wijzigingen, een bestuursvergadering kan zomaar uitlopen tot 23:45 uur hetgeen recentelijk d.d. 1 juli 2020 nog voorkwam. Hierbij moeten we eerlijkheidshalve bekennen dat het zeer onvoorspelbaar is omdat het aantal extra ingelaste bestuursvergaderingen overschrijd bijna elk jaar het aantal vooraf geplande en bestuurlijk nodige bestuursvergaderingen, dit omdat er weer nieuwe incidenten hebben voortgedaan hetgeen helaas weer besproken moet worden.

Het is algemeen bekend binnen de leden dat de verenigings-website gezien moet worden als dé informatie-verstrekker voor alle verenigingsaangelegenheden. Is er wat tijd over dan hebben we ook nog een HSV – Ons Genoegen Maaspoort WhatsApp groep die ook weer door Gerry onderhouden wordt.

Er zijn veel meer vrijwilligers taken die we bewust niet vermelden, het zijn onaantrekkelijke werkzaamheden die ook door Gerry verricht worden en die helaas ook tot het vrijwilligerswerk behoren. Toegegeven de taak van de secretaris die verzorgt de notulen tijdens een vergadering, maar vaak ook de voorbereiding en opvolging van de acties, is ondersteunend naar de ledenadministratie en de correspondentie hieromtrent. Als contactpersoon voor de vereniging en het bestuur en waakt deze ook over de geldende wet- en regelgeving. Er is nog veel meer te doen maar die vermelden we met klem niet omdat hiermee de kans wel erg klein wordt dat iemand dit wil overnemen. We blijven eerlijk en hebben dus bewust zaken niet vermeld maar hierbij moet u denken aan grondwerkzaamheden en het hanteren van schep en een kruiwagen.

Gerry is meer dan bereid om in het belang van HSV – Ons Genoegen Maaspoort het stokje (zijn bestuursfunctie) op een passende wijze over te dragen. Uiteraard moet dit mogelijke nieuwe bestuurslid goedgekeurd worden door Het Bestuur en mogelijk later door de ALV. Vooruitlopend hierop kan deze persoon dan wel een beetje ingewerkt worden. Gerry schat dat enkele uurtjes per dag voldoende is, dit voor een periode van twee maanden een en ander is afhankelijk van uw tijd en inzet. Zo kunnen we op een verantwoorde wijze het stokje overdragen. Hij zal u persoonlijk begeleiden en ook controleren of alles naar tevredenheid van de overige bestuursleden wordt uitgevoerd, teneinde dit weer terug te koppelen met de bestuurstafel.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat deze inwerk-periode in zijn geheel niet nodig is, dan bent U geweldig en zeer geschikt voor het overnemen van de vrijwilligers-taken. Gezien de werkdruk zal hij met u gaan wandelen waarbij hij u ook wegwijs gaat maken hoe de controles aan de verenigingswateren in zijn werk gaan omdat bestuursleden behoren tot de groep “tot controle bevoegde personen”. Deze hebben plicht om te controleren op de naleving van de reglementen en de statuten. U moet er rekening mee houden dat u meer dan eens bestuurlijke uitspraken moet overbrengen naar bepaalde leden, dit kan uitlopen tot in de nachtelijke uren waarbij u als persoon behoorlijk beledigd kan worden. Ja soms wordt u respectloos te woord gestaan maar ja daar staat tegenover dat je dan wel bestuurslid bent hoe fijn is dat.

Als vrijwilliger heeft u altijd geweldige gespreksonderwerpen bij bijvoorbeeld verjaardagen, samen met deze taak krijgt u te maken met persoonlijke terreur en sommige leden gaan je boos aankijken, bedreigingen, beledigingen en ook vernielingen aan uw woning hetgeen ook weer zorgt voor een geweldige impact binnen uw gezinsleven.

Daarom kopte dit bericht met de woorden één of meerdere gekken gezocht. Dit bericht is beslist geen grap, meld u direct aan bij het secretariaat en we gaan snel aan de slag.

Met vriendelijke groet,