Aanpassing huishoudelijk reglement.

Tijdens de ALV 2023 is op voorstel van leden betreffende het storneren van contributie gelden is het volgende besloten:

Waarschuwing ! – Opgelet – Let op !
De kascontrole commissie heeft in 2011 en meerdere ALV’s erna opnieuw opmerkingen gemaakt over het storneren van contributie gelden.

Tijdens de ALV van 2023 zijn er door leden kritische opmerkingen over gemaakt over, het aantal storneringen dat HSV Ons Genoegen Maaspoort elk jaar opnieuw treft kan niet langer. Dit geeft naast het onnodig veel administratieve werk ook nog een financiƫle schade.

Onterechte afschrijving?
Het betalen via incasso biedt veel gemak. Wordt er bij u een bedrag ten onrechte afgeschreven dan is het heel normaal dat men dit bedrag ook per direct storneert. De contributie gelden, vispas – 3e hengelvergunning – nachtvispas, het zijn geen onterechte afschrijvingen.

De kascontrole en de penningmeester zijn het jaarlijkse terugkerende probleem van het ten onrechte storneren helemaal zat. De kascontrole commissie heeft het secretariaat/penningmeester verzocht om een goede oplossing te bedenken voor het steeds opnieuw terug kerende probleem. Dit kost de vereniging elk jaar veel geld, en bezorgt het secretariaat veel extra werk. Leden die dan later toch lid willen worden/blijven zijn zich er terdege van bewust dat het niet slim is om wederom naar het secretariaat te gaan voor een nieuwe VISpas – lidmaatschap. De penningmeester / ledenadministratie kon er zomaar een opmerking over maken, wellicht met extra administratie kosten die soms werden doorberekend.

Maar die vlieger gaat vanaf nu 2023 niet meer op:
Als een lid zijn automatisch incasso ten onrechte storneert wordt deze door het bestuur onmiddellijk geschorst, het lid ontvangt samen met de schorsing nog een betalingsherinnering die onmiddellijk voldaan moet worden. Indien deze niet wordt voldaan dan wordt je als lid geschrapt, dan ben je geen lid meer van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Op verzoek van de ALV 9 maart 2023 is deze aanpassing ook doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement van HSV-OGM.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *