Huishoudelijk reglement (HH)

Inleiding:
Wat zijn statuten;
Wat is een huishoudelijk reglement:

Bij de oprichting van een vereniging (rechtspersoon) vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het is als het ware de grondwet van de vereniging die notarieel zijn vastgelegd. Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van boten en andere zaken. De statuten der vereniging zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd/geregistreerd.